user preferences

Από την κατειλημμένη φιλοσοφική

category Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Αναρχικό κίνημα | Ανακοίνωση Τύπου author Sunday July 17, 2016 05:52author by Αναρχική Πολιτική Οργάνωση|Ομοσπονδία Συλλογικ Report this post to the editors

Ανακοίνωση της ΑΠΟ

Ως Αναρχική Πολιτική Οργάνωση θα είμαστε παρόντες στις κινητοποιήσεις του NoBorder με το διακριτό πολιτικό μας πλαίσιο. Καλούμε στην Αναρχική Συνάντηση Αγώνα ενάντια στα Σύνορα τον Πόλεμο, τον Σύγχρονο Ολοκληρωτισμό και Αλληλεγγύης σε Πρόσφυγες και Μετανάστες στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ.

apo.logo.jpg

Ανακοίνωση της ΑΠΟ μέσα από την κατειλημμένη φιλοσοφική

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ «ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ».

Ως Αναρχική Πολιτική Οργάνωση εντάσσουμε το ζήτημα των προσφύγων και μεταναστών στο πλαίσιο του ευρύτερου αγώνα ενάντια στο κράτος, το κεφάλαιο και το σύγχρονο ολοκληρωτισμό, και αντιμετωπίζουμε την αλληλεγγύη ως σχέση αγώνα ανάμεσα στους καταπιεσμένους, αγώνα απέναντι στους κοινούς τους δυνάστες, τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ. Oι θέσεις μας έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω των 2 κειμένων που έχουμε εκδώσει (link 1, link 2) και αποτελούν τη βάση με την οποία αποφασίσαμε την διοργάνωση της «Αναρχικής Συνάντησης Αγώνα ενάντια στα Σύνορα τον Πόλεμο τον Σύγχρονο Ολοκληρωτισμό και Αλληλεγγύης σε Πρόσφυγες και Μετανάστες» τις ημέρες διεξαγωγής του NoBorderCamp στη Θεσσαλονίκη. Ο αγώνας ενάντια στα σύνορα και τα κράτη, αλληλεγγύης στους κατατρεγμένους αυτού του κόσμου, όπως και κάθε αγώνας, αποκτά τα χαρακτηριστικά που του αποδίδουν τα υποκείμενα που συμμετέχουν σε αυτόν είτε μέσα από τη σύνθεση είτε μέσα από την ανάδειξη των διαφορετικών αντιλήψεων και θέσεων.

Κατά τη διάρκεια της οργανωτικής διαδικασίας του NoBorderCamp αναπτύχθηκαν εντός της συνέλευσης αντιλήψεις και στάσεις οι οποίες θέλησαν να ηγεμονεύσουν εντός της διαδικασίας και να απομονώσουν την αυτόνομη παρουσία της ΑΠΟ στο πλαίσιο των ευρύτερων κινητοποιήσεων του NoBorder. Αντιλήψεις και στάσεις που έχουν ως αφετηρίες αφενός μία ιδιοκτησιακή θεώρηση ενός διεθνούς γεγονότος όπως το No ΒorderCamp και αφετέρου μία αντίληψη η οποία επιχειρεί να απαλείψει από τις κινηματικές διαδικασίες την πολιτική παρουσία των αναρχικών αντιμετωπίζοντας εχθρικά την διακριτή πολιτική τους παρουσία.

Δεν αγνοούμε τις πολιτικές προβληματικές που προκύπτουν ακριβώς εξαιτίας των διαφορετικών θέσεων στο πλαίσιο οργανωτικών διαδικασιών που δεν βασίζονται σε βαθιές πολιτικές συμφωνίες αλλά σε πρόσκαιρους σκοπούς. Αντιθέτως, θεωρούμε πως οι οργανωτικές δυστοκίες εδράζονται εκεί ακριβώς. Στην εγγενή διαπάλη ανάμεσα σε διαφορετικές αντιλήψεις για τον αγώνα, για την ίδια του την ύπαρξη, για το σκοπό του. Ωστόσο, χωρίς να έχουμε αυταπάτες για τις υπαρκτές συλλογικές διαδικασίες, στο βαθμό που βασίζονται σε μία κινηματική κουλτούρα μπορούν να αποτελέσουν συλλογικό πεδίο ζύμωσης και δημιουργίας κινήσεων, αλλά και υγιούς ανάπτυξης -σε πολιτικό πλαίσιο- των διαφωνιών και της πολιτικής διαπάλης.

Καθώς δεν αναγνωρίζουμε ότι το No Βorder έχει ιδιοκτήτες και σεβόμενοι την συλλογική διαδικασία του -στην οποία άλλωστε συμμετέχει εξαρχής η συλλογικότητα για τον κοινωνικό αναρχισμό Μαύρο και Κόκκινο, η οποία είναι μέλος της ΑΠΟ- επιλέξαμε τη συγκρότηση της κίνησής μας σε αλληλεπίδραση αλλά και υποστηρικτικά σε κινήσεις που έχουν ανακοινωθεί τις ημέρες διεξαγωγής του NoBorder, διατηρώντας την αυτονόητη για κάθε πραγματικό κίνημα δυνατότητα, τη δυνατότητα να θέτουμε τα δικά μας πολιτικά χαρακτηριστικά στην παρουσία και την κίνησή μας. Χαρακτηριστικά τα οποία συμπεριλαμβάνουν την δημιουργία ενός χώρου στα Πανεπιστήμια, ενός χώρου ο οποίος όπως αναφέρθηκε και στο Πολιτικό Κάλεσμα (link 2) θα είναι για μας ένα σημείο συνάντησης, ζύμωσης και δημιουργίας κινήσεων με άλλους συντρόφους.

Ενώ έχουμε προχωρήσει στην ανακοίνωση της παρουσίας μας στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο κτίριο της Φιλοσοφικής, έχοντας θέσει τόσο δημόσια όσο και στη συνέλευση της διοργάνωσης του NoBorder τα πολιτικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά μας, η “Φάμπρικα Υφανετ” και η “AK Θεσσαλονίκης” επιχειρούν στην συνέλευση της διοργάνωσης να υπαγορεύσουν τους όρους της παρουσίας μας και τον τρόπο της παρέμβασής μας. Ελάχιστες μέρες πριν την διεξαγωγή του NoBorder, οι δύο αυτές συλλογικότητες, καταφανώς αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην ίδια τη διοργάνωση, επέλεξαν απέναντι στην παρουσία μας ένα μικροπολιτικό τακτικισμό «άσκησης πίεσης» για την αποτροπή της πραγμάτωσής της, με τους όρους που είχαμε επιλέξει.

Έναν τακτικισμό που αποσκοπεί στην περιχαράκωση του NoBorder και την επιβολή των θέσεών τους και που μετέτρεψε ένα συλλογικό πεδίο σε αρένα επικράτησης. Απέναντι στο κάλεσμα της ΑΣΑ αναπτύχθηκε μία επιθετική ρητορική η οποία αποσκοπούσε στην αποτροπή και την υπονόμευση μίας διακριτής αναρχικής πολιτικής παρουσίας. H παρουσία της ΑΠΟ και το κάλεσμα για την ΑΣΑ στη Φιλοσοφική χαρακτηρίστηκε από τους δύο σχηματισμούς ως αντιπαραθετική (!)και επιχειρήθηκε να παρεμποδιστεί.

Η ΑΠΟ, σύμφωνα με την Α.Κ. και την ΥΦΑΝΕΤ, έπρεπε να κριθεί όπως θα κρινόταν και μία εσωτερική λειτουργική δομή του NoBorder. Xρειάζεται λοιπόν να επισημάνουμε τα αυτονόητα: Δεν είμαστε δομή του NoBorder, δεν θα αυτολογοκρίνουμε τα προτάγματά μας και φυσικά οι συλλογικές μας αποφάσεις δεν υπάρχει περίπτωση να τεθούν υπό καθεστώς επιτήρησης και καθοδήγησης. Όσο ανοιχτοί είμαστε στην πολιτική διαπάλη με τις αντιλήψεις της αυτονομίας και της αμεσοδημοκρατίας άλλο τόσο κλειστοί είμαστε στην επιβολή των περιεχομένων και της μορφής τους στον αναρχικό-αντιεξουσιαστικό κίνημα. Επιδιώκουμε την συλλογική συνύπαρξη και την κινηματική αλληλεπίδραση και είμαστε σταθερά ενάντιοι σε προσπάθειες απάλειψης της αναρχικής πολιτικής θεώρησης και κίνησης από τις κοινωνικές και ταξικές κινητοποιήσεις.

Όταν έγινε κατανοητό ότι ως ΑΠΟ δεν πρόκειται να υπαχθούμε στην επιτροπείακανενόςκαι η συνέλευση του NoΒorder κατέληξε σε διαφωνία για το ζήτημα, οι δύο ομαδοποιήσεις, επέβαλαν την χρήση της σφραγίδας της συνέλευσης του NoBorder, για να καταγγείλουν τη συνάντησή μας ως “αντιπαραθετική” και “ξένο σώμα”,ενώ ουσιαστικά αυτοί δημιουργούν τον εν λόγω διαχωρισμό τόσο με τον ίδιο τον τίτλο της καταγγελίας “no border no nation stop separation?” όσο και ονομάζοντας την κίνησή μας ‘αντιπαραθετική’ ως προς τους σκοπούς και τα περιεχόμενα του NoBorder, αγνοώντας και παρακάμπτοντας “με το έτσι θέλω” τις διαφωνίες στη Συνέλευση. Σε ότι αφορά τους διακηρυγμένους-δημόσιους πολιτικούς σκοπούς του NoBorder αλλά και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του είναι προφανές από το κάλεσμά μας ότι η συγκεκριμένη καταγγελία είναι ολοφάνερα ψευδής. Η Συνάντησή μας είναι αντιπαραθετική στον κόσμο του Κράτους και του Καπιταλισμού, στα Σύνορα, τον Πόλεμο και τον Σύγχρονο Ολοκληρωτισμό, είναι μία συνάντηση Αλληλεγγύης σε Πρόσφυγες και Μετανάστες με οργανωτικά χαρακτηριστικά αυτοπεριφρουρούμενα και κινηματικά. Επιπλέον είναι η μοναδική δημόσια καλεσμένη κίνηση η οποία έλαβε υπόψιν της τα καλέσματα και τις δράσεις του NoBorder. Εν μέσω μίας προπαπαγανδιστικής επίθεσης απέναντι στις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες από θεσμούς και ΜΜΕ, οι συγκεκριμένες ομάδες επέλεξαν να καταγγείλουν ένα αναρχικό κινηματικό γεγονός.

Μέσα από το πρωτοφανές κείμενο καταγγελίας της ΑΣΑ εξυπηρετούνται μικροπολιτικοί σκοποί ανταγωνισμού και πολιτικής αποικιοποίησης του NoBorderCamp από τις δύο ομαδοποιήσεις και όχι φυσικά η διαδικασία του ως αγωνιστικής κινητοποίησης. Εξυπηρετείται η έκφραση της εχθροπάθειας δύο συγκεκριμένων ομαδοποιήσεων απέναντι στην κίνηση και την παρουσία μας καθώς αυτή έχει οργανωμένα αναρχικά πολιτικά χαρακτηριστικά και δεν τελεί υπό τον έλεγχό τους.

Ως Αναρχική Πολιτική Οργάνωση θα είμαστε παρόντες στις κινητοποιήσεις του NoBorder με το διακριτό πολιτικό μας πλαίσιο. Καλούμε στην Αναρχική Συνάντηση Αγώνα ενάντια στα Σύνορα τον Πόλεμο, τον Σύγχρονο Ολοκληρωτισμό και Αλληλεγγύης σε Πρόσφυγες και Μετανάστες στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ.

TΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ, 19:00, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. Εκδήλωση – Συζήτηση με θέμα: “Ο κόσμος του κράτους και των αφεντικών σε απόλυτη χρεοκοπία. Ο αγώνας ενάντια στην Ευρώπη – Φρούριο, τον πόλεμο και τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό”

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ Διαδήλωση στα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγωνκαι μεταναστών στην Ξάνθη και στο Παρανέστι Δράμας

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ Διαδήλωση αλληλεγγύης σε πρόσφυγες καιμετανάστες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ Διαδήλωση ενάντια στα σύνορα στον φράχτη του Έβρου

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση|Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

Ιούλιος 2016

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Front page

Strike in Cachoeirinha

(Bielorrusia) ¡Libertad inmediata a nuestro compañero Mikola Dziadok!

DAF’ın Referandum Üzerine Birinci Bildirisi:

Cajamarca, Tolima: consulta popular y disputa por el territorio

Statement on the Schmidt Case and Proposed Commission of Inquiry

Aodhan Ó Ríordáin: Playing The Big Man in America

Nós anarquistas saudamos o 8 de março: dia internacional de luta e resistência das mulheres!

Özgürlüğümüz Mücadelemizdedir

IWD 2017: Celebrating a new revolution

Solidarité avec Théo et toutes les victimes des violences policières ! Non à la loi « Sécurité Publique » !

Solidaridad y Defensa de las Comunidades Frente al Avance del Paramilitarismo en el Cauca

A Conservative Threat Offers New Opportunities for Working Class Feminism

De las colectivizaciones al 15M: 80 años de lucha por la autogestión en España

False hope, broken promises: Obama’s belligerent legacy

Primer encuentro feminista Solidaridad – Federación Comunista Libertaria

Devrimci Anarşist Tutsak Umut Fırat Süvarioğulları Açlık Grevinin 39 Gününde

The Fall of Aleppo

Italia - Ricostruire opposizione sociale organizzata dal basso. Costruire un progetto collettivo per l’alternativa libertaria.

Recordando a César Roa, luchador de la caña

Prison Sentence to Managing Editor of Anarchist Meydan Newspaper in Turkey

Liberación de la Uma Kiwe, autonomía y territorio: una mirada libertaria para la comprensión de la lucha nasa

Misunderstanding syndicalism

American Anarchist and Wobbly killed by Turkey while fighting ISIS in Rojava

Devlet Tecavüzdür

Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Αναρχικό κίνημα | Ανακοίνωση Τύπου | gr

Sat 29 Apr, 07:35

browse text browse image

ana.jpg imageΑρκετά με την δικτα&... 17:25 Sat 07 Jan by Oργάνωση για την Aνασύνταξη του Aναρχικού Kινήματος 0 comments

Καλούμε και εμείς με τη σειρά μας και άλλες ομάδες/συλλογικότητες/οργανώσεις να πάρουν θέση και να καταδικάσουν αυτές τις αντικοινωνικές και κανιβαλιστικές πρακτικές και συμπεριφορές. Ήδη συλλογικότητες του αναρχικού χώρου σε Αθήνα και Κέρκυρα έχουν τοποθετηθεί και χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία τους αυτή να στραφούν θαρραλέα ενάντια στο απόστημα του αντικοινωνισμού.

2.jpg image2ο Συνέδριο Αναρχικ&... 03:45 Tue 29 Nov by Αναρχική Πολιτική Οργάνωση (Ομοσπονδία Συλλογι_ 0 comments

Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα (Εργατικό Κέντρο) το 2ο συνέδριο της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης – Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων.

untitled7_qd4bosb.jpg imageΓια ακόμα μία ΔΕΘ πο... 20:37 Wed 07 Sep by Αναρχική Ομοσπονδία - Περιφέρεια Αθήνας 0 comments

Επιχειρήσαμε και συνεχίζουμε κάθε μέρα να επιχειρούμε να συγκροτήσουμε έναν πολιτικό φορέα που θα οξύνει και θα ενδυναμώνει την αντίσταση, θα συμβάλλει στη διασύνδεση των επί μέρους αγώνων και θα τους συνολικοποιήσει στη κατεύθυνση της κοινωνικής επανάστασης. Δηλώνουμε παρόντες στον μαινόμενο ταξικό πόλεμο, ενωμένοι ενάντια στον κρατισμό και τον ρεφορμισμό, κοιτάζοντας κατάματα τις διδαχές του παρελθόντος και την κληρονομιά του ιστορικού αναρχισμού, ευελπιστώντας να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην επίρρωση του αναρχικού κομμουνιστικού προγράμματος. Απέναντι στην πολυδιάσπαση, να αντιτάξουμε την οργάνωση και τον αγώνα, για να βγούμε από την κοιλιά του τέρατος και να αντικρίσουμε το φως της κοινωνικής απελευθέρωσης.

cable3.jpg image"Η Μάχη της Cable Street" 17:45 Tue 28 Jun by ΚΟΥΡΣΑΛ - ΚΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 0 comments

Τετάρτη 29/6 στις 9.00μ.μ.
Το νέο βιβλίο των ελευθεριακών εκδόσεων Κουρσάλ
"Η Μάχη της cable street" θα παρουσιαστεί σε ένα σύνθετο οπτικοακουστικό δρώμενο- παρουσίαση, στην ταράτσα του ελεύθερου αυτοδιαχειριζόμενου θεάτρου Εμπρός (Ρ.Παλαμήδη 2 Ψυρρή, Αθήνα).

img_20160106_095803.jpg imageΠόλεμος στα αφεντι&#... 17:27 Fri 06 May by Dmitri 0 comments

Σήμερα τα χάνουμε όλα. Μας θέλουν δούλους, τσιράκια και γλέιφτες του κάθε καραγκιόζη δίχως αξιοπρέπεια με μόνο απατειλό όνειρο να γίνουμε και εμείς αφεντικά μπας και βγούμε απο το βούρκο πατώντας επι πτωμάτων. Η συνειδητοποίηση της θέσης μας, η γνώση του παρελθόντος, η συλλογική αντίσταση και η αλληλεγγύη δείχνουν σε ποια πλευρά του δρόμου θα σταθούμε και θα παλέψουμε. Δεν ζητάμε περισσότερα, τα θέλουμε ΟΛΑ.

textΠρωτομαγιάτικη απ ... 21:00 Thu 05 May by Κοινωνικός χώρος των “από κάτω” Αλδεβαράν 0 comments

Οι εργάτες και οι εργάτριες της Νάουσας, οι άνεργοι και οι άνεργες, στα εργοστάσια, στη γη, στα καφενεία και τις ταβέρνες, στο νοσοκομείο οφείλουμε να αναζητήσουμε και να βρούμε τους τρόπους οργάνωσης της τάξης μας σε τοπικό, ελλαδικό και διεθνές επίπεδο. Να ξανασυνδεθούμε στις αλυσίδες του μαχητικού αγώνα, για να ανακτήσουμε αυτά που δημιουργούμε, για λιγότερες ώρες εργασίας και περισσότερο ελεύθερο χρόνο, για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, για την απελευθέρωση μας από τα αφεντικά στο κράτος και στην οικονομία.

69084_1673779683786_1216250346_31824838_3188070_n.jpg imageΖήτω η Εργατική Πρω&... 17:24 Mon 02 May by Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε 0 comments

Η Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε καλεί όλους τους εργαζόμενους και όλες τις εργαζόμενες στις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών ενάντια στο ασφαλιστικό έκτρωμα της κυβέρνησης, στο πλάι των προσφύγων, για τη ζωή και την ελευθερία.

13087448_551959655010525_5324434818345000151_n.jpg imageΑναρχική Πρωτομαγ ... 16:56 Fri 29 Apr by Αναρχική Πολιτική Οργάνωση (Ομοσπονδία Συλλογι_ 0 comments

Για να χτίσουμε μια νέα χειραφετημένη κοινωνία με βάση την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, την αλληλεγγύη, στα συντρίμμια του κόσμου της εξουσίας, του κράτους, του κεφαλαίου.

daf330x200.jpg imageΓια την αναρχική επ&... 20:24 Wed 27 Apr by DAF (Επαναστατική Αναρχική Δράση) 0 comments

Προσπαθούν να αποτρέψουν τον αναρχικό αγώνα με την πολιτική πολέμου τους, στους δρόμους. Τρείς σύντροφοί μας συνελήφθησαν από την αστυνομία. Δεν θα μας εμποδίσουν από τον Αγώνα μας. Θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στο Κράτος και το Κεφάλαιο.

_201_1.jpg imageΠαρουσίαση της Αν&#... 03:15 Thu 28 Jan by Dmitri 0 comments

[..] Η αυτοργάνωση (αυτό το είδος της οργάνωσης που πρεσβεύουν οι ελευθεριακοί-μια σχεδόν ανεξάντλητη πηγή εμπειριών και ιδεών από το εργατικό και κοινωνικό κίνημα) τείνει να αναδεικνύεται περίπου ως μια σχεδόν “φυσική” ή ίσως και ενδογενής τάση εκείνου του αναρχισμού που έχει μια ολιστική θέαση του κόσμου και επιδιώκει την κοινωνική επανάσταση. Στα πλαίσια αυτά, η ένωση και σύμπραξη των συλλογικοτήτων σε μια οργανωτική συνεκτική δομή προβάλει ως μια απάντηση στο ερώτημα ποιο είδος οργάνωσης επιθυμούν οι αναρχικοί. Η αναρχική ομοσπονδία λοιπόν είναι μια προσπάθεια για την επαναθεμελίωση του αναρχισμού στο φυσικό του περιβάλλον, την οργάνωση[...]

more >>

imageΟργάνωση ενάντια σ&#... Mar 09 by Αντώνης Δρακωνάκης 0 comments

Το κείμενο που ακολουθεί, πρωτοδημοσιεύτηκε στο δεύτερο τεύχος της θεωρητικής επιθεώρησης Κοινωνικός Αναρχισμός που εκδίδουν οι ελευθεριακές εκδόσεις Κουρσάλ.
***
Οργάνωση ενάντια στην παρέα
 - Η διαδικασία της υπεραυτονόμησης και οι δομικές αδυναμίες μιας αναρχικής συλλογικότητας
του Αντώνη Δρακωνάκη

imageΟργάνωση ενάντια σ&#... Mar 06 by Αντώνης Δρακωνάκης 0 comments

Όσο, λοιπόν, ο αφορμαλισμός συνεχίζει να επιτελεί τον ρόλο της μεθαδόνης, τόσο το ελληνικό αναρχικό κίνημα θα φαντάζει ένα ασθενικό σώμα, που ενσυνείδητα πασχίζει να συντηρήσει τις εξαρτήσεις του. Κι επειδή η ιστορία, κατά πως φαίνεται, με την έως τώρα πρακτική, μεταφέρεται περισσότερο προφορικά, παρά διαβάζεται από την εκάστοτε γενιά, η αντι-οργανωτική εμμονή ενέχει τον κίνδυνο να καταλήξει ο αναρχισμός στην Ελλάδα μια λέξη «πολιτικά και κοινωνικά ακίνδυνη – ένα απλό καπρίτσιο που θα σκανδαλίζει διασκεδαστικά, τους μικροαστούς όλων των εποχών».


imageΓια τη συγκυρία Sep 28 by Αναρχική Συλλογικότητα «Ατραπός» 0 comments

Σε μια προσπάθεια να καταγράψουμε κάποιες βασικές μας σκέψεις για την εποχή την οποία διανύουμε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τις απαντήσεις που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να δώσει το ευρύτερο ριζοσπαστικό κίνημα, επιλέγουμε ως αφετηρία ένα από τα κομβικότερα σημεία κριτικής της αναρχικής θεώρησης: το κράτος, το κεφάλαιο και τη μεταξύ τους σχέση. Αφήνοντας στην άκρη τις ιστορικές ρίζες του σύγχρονου κράτους και του καπιταλισμού, πιστεύουμε ότι έχει σημασία στο σήμερα να κατανοήσουμε τον βαθμό αλληλόδρασης και σύγκλισης των δύο, ο οποίος είναι τέτοιος που αφενός μπορούμε να μιλήσουμε για μια συνθήκη σύγχρονου ολοκληρωτισμού, αφετέρου πιστεύουμε ότι αποδομεί την έκφραση αντικαπιταλιστικού (πόσο μάλλον αντιιμπεριαλιστικού) λόγου εφόσον δεν συμπληρώνεται απαραιτήτως από αντικρατικό λόγο.

imageΘεωρητική ένδεια ε&#... Aug 21 by Δημήτρης Μαρκόπουλος 0 comments

*απόσπασμα από το κείμενο «Στη δίνη του περιθωρίου. Σχόλια πάνω σε ορισμένες παθογένειες του εγχώριου ελευθεριακού χώρου» που δημοσιεύεται στο 9ο τεύχος του Προτάγματος.

imageΑυτοοργάνωση και τ&#... Jul 11 by Αναρχική Συλλογικότητα mⒶnifesto 0 comments

Γιατί το δίλημμα που αναδεικνύεται στην νέα περίοδο που έχουμε ήδη μπεί, δεν είναι «ευρώ ή δραχμή», ούτε «μέσα ή έξω από την Ε.Ε.», ούτε μνημόνιο ή αντιμνημονιακοί αγώνες. Το πραγματικό δίλημμα που τίθεται στην εποχή του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, είναι υποταγή στην κρατική και καπιταλιστική βαρβαρότητα ή κοινωνική επανάσταση.

more >>

imageΑρκετά με την δικτα&... Jan 07 0 comments

Καλούμε και εμείς με τη σειρά μας και άλλες ομάδες/συλλογικότητες/οργανώσεις να πάρουν θέση και να καταδικάσουν αυτές τις αντικοινωνικές και κανιβαλιστικές πρακτικές και συμπεριφορές. Ήδη συλλογικότητες του αναρχικού χώρου σε Αθήνα και Κέρκυρα έχουν τοποθετηθεί και χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία τους αυτή να στραφούν θαρραλέα ενάντια στο απόστημα του αντικοινωνισμού.

image2ο Συνέδριο Αναρχικ&... Nov 29 0 comments

Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα (Εργατικό Κέντρο) το 2ο συνέδριο της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης – Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων.

imageΓια ακόμα μία ΔΕΘ πο... Sep 07 0 comments

Επιχειρήσαμε και συνεχίζουμε κάθε μέρα να επιχειρούμε να συγκροτήσουμε έναν πολιτικό φορέα που θα οξύνει και θα ενδυναμώνει την αντίσταση, θα συμβάλλει στη διασύνδεση των επί μέρους αγώνων και θα τους συνολικοποιήσει στη κατεύθυνση της κοινωνικής επανάστασης. Δηλώνουμε παρόντες στον μαινόμενο ταξικό πόλεμο, ενωμένοι ενάντια στον κρατισμό και τον ρεφορμισμό, κοιτάζοντας κατάματα τις διδαχές του παρελθόντος και την κληρονομιά του ιστορικού αναρχισμού, ευελπιστώντας να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην επίρρωση του αναρχικού κομμουνιστικού προγράμματος. Απέναντι στην πολυδιάσπαση, να αντιτάξουμε την οργάνωση και τον αγώνα, για να βγούμε από την κοιλιά του τέρατος και να αντικρίσουμε το φως της κοινωνικής απελευθέρωσης.

image"Η Μάχη της Cable Street" Jun 28 0 comments

Τετάρτη 29/6 στις 9.00μ.μ.
Το νέο βιβλίο των ελευθεριακών εκδόσεων Κουρσάλ
"Η Μάχη της cable street" θα παρουσιαστεί σε ένα σύνθετο οπτικοακουστικό δρώμενο- παρουσίαση, στην ταράτσα του ελεύθερου αυτοδιαχειριζόμενου θεάτρου Εμπρός (Ρ.Παλαμήδη 2 Ψυρρή, Αθήνα).

imageΠόλεμος στα αφεντι&#... May 06 1 of Anarkismo Editorial Group 0 comments

Σήμερα τα χάνουμε όλα. Μας θέλουν δούλους, τσιράκια και γλέιφτες του κάθε καραγκιόζη δίχως αξιοπρέπεια με μόνο απατειλό όνειρο να γίνουμε και εμείς αφεντικά μπας και βγούμε απο το βούρκο πατώντας επι πτωμάτων. Η συνειδητοποίηση της θέσης μας, η γνώση του παρελθόντος, η συλλογική αντίσταση και η αλληλεγγύη δείχνουν σε ποια πλευρά του δρόμου θα σταθούμε και θα παλέψουμε. Δεν ζητάμε περισσότερα, τα θέλουμε ΟΛΑ.

more >>
© 2005-2017 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]