user preferences

New Events

Gney Afrika

no event posted in the last week

Gney Afrikalı Zabalaza Anarşist Komnist Cephe ile Rportaj (Sosyal Savaş)

category gney afrika | anarşist hareketin | interview author Friday September 23, 2016 02:13author by Sosyal Savaş Zabalaza Anarchist Communist Front - ZACFauthor email zacf at riseup dot net Report this post to the editors

Sevgili yoldaşlar, sizlerle tanışmak ve kıtalar arası bir iletişim ve bağlılık kurabildiğim iin memnunum. Biz Trkiye/Krdistandan anarşist bir dergi ve haber portalıyız. Kendimizi anarşi-komnist olarak tanımladığımızı syleyemeyiz ancak genel olarak komnizm, dayanışma, karşılıklı yardımlaşma, rgtl dayanışma ve patronların olmadığı bir dnya grş gibi prensiplerde sizlerle hem fikiriz. Kapitalizme karşı yrttğmz sınıf savaşında başarı elde etmemizin tek yolu rgtl olmak, bağlantıda kalmak ve onlara karşı birlikte gl bir şekilde durmaktır.

ZACF hakkında bir sr dosya ve dokman olmasına rağmen oğu İngilizcedir. Trke kaynaklar ok az miktardadır. Arzumuz Trke yazıp konuşan anarşist ve liberter yoldaşlarımızı Gney Afrikadaki uzun sreli mcadeleniz hakkında bilgilendirmektir. Bu nedenle yoldaşlarımızın merak edebileceği bazı sorularımız olacak. İşte sorular:

[English]

thumb_img_1777_1024.jpg

Takip edebildiğimiz kadarıyla Zabalaza Anarşist Komnist Cephe daha ok alışan sınıfa yoğunlaşıp ticaret birlikleri ve kooperatifler zerinde duruyor. Bu aıdan, ZACF sınıf şavaşı temelli bir hareket midir? Marxist sınıf mcadele anlayışından farklı olan tarafı nedir? ZACF ierisinde sendikalist rgtlenmeler var mı? Eğer varsa, nasıl işliyorlar?

Zabalaza: ZACF yada Zabalaza nın alışan sınıf organizasyonları ve sınıf savaşları,yada bizim deyişimiz ile sınıf mcadelesi, zerine odaklandığı doğrudur. Biz işi sınıfı nı iine kleleri, ifileri,kalıı veya geici dnem alışan resmi olmayan işileri, beyaz ve mavi yakalıları, işsizleri ve yukarıda bahsedilen herkesin ailelerini de iine alan bir anlayış olarak gryoruz.işi sınıfı organizasyonu hakkında konuştuğumuz zaman işi sınıfında olan herkesin kendileri iinde organize olup baskıya ve teşhir edilmeye karşı kendi haklarını korumak, durumlarını iyileştirmek ve daha fazla zgrlk ile hayatları zerindeki kontrollerini arttırmalarını kastediyoruz.

İşi sınıfı derken, sadece fabrika işilerini kastetmiyoruz. Kastettiğimiz toplumun baskı altındaki ve smrlen kısmıdır.

Amacımız, gnlk mcadeleler ve organizasyonlar sayesinde işi sınıfının kendi kendini ynetebilecek kapasiteye ve bilince ulaşıp, mcadeleler ile devleti ve kapitalizmi, kendi kendini yneten federalist ve sınıfsız bir toplum olan anarşist komnizm seviyesine getirebilmektir.

Prensip olarak herhangi bir sosyal hareketi veya işi sınıfının haklarını savunan herhangi bir mcadeleyi ticaret birlikleri ve diğer işi organizasyonları- teşvik edip desteklemek ve ayrıca, işsiz ve resmi olmayan işileri, işi sınıfı sakinleri desteklemektir.

İşi sınıfının mcadelesi her trl baskıya karşıdır. Kesinlikle İşi sınıfının problemlerini kesinlikle sadece patronlar veya devlet tarafından yapılan baskılar olarak hafife almıyoruz. Amacımız olabildiğince ok hakkı savunmak, olabildiğince ok baskının stesinden gelebilmek, ve her trl baskıya karşı olan savaşta nc rolde olmaktır. Diğer trl bu kavgalar yeni elit toplulukar tarafından alınacaktır, rneğin dekolonizasyon genellikle yeni postkolonisel ynetim sınıflarının ykselişine sebep olur, oğunluğun gerek zgrlğne değil.

İşi sınıfını bileştirmek ve tek vucut haline getirebilmek iin sınıf iindeki her trl blnmeye karşı savaş halinde bulunmak gerekmektedir. Bu konu ayrıca baskı altında bırakılan herkesi; ırkılık, milliyeti baskı veya kadınlar zerindeki her trl baskıyı kapsar. Birlik ve beraberlik prensipleri dahilinde her trl baskıya karşı yrtlen bir savaş ierisindeyiz. Aynı zamanda da sadece işi sınıfının yapacağı devrim sayesinde her trl baskıdan kurtulmuş bir toplumun temelleri atılabilir. Eğer olabildiğince ok kişi baskılara, ezilmeye ve smrlmeye karşı birlikte durmaz ise işi sınıfının devrimi asla gerekleşmez. Bu yzden rneğin feminist problemleri dahil işi sınıfının problemleri dahilinde kabul grr.

İnanıyoruz ki olabildiğince ok işinin amaları uğruna toplanarak organizasyonlar oluşturması son derece nemlidir. Bizler iin sendikaların iki amacı vardır; alışanların haklarıyla ıkarlarını korumak ve gnlk mcadelelerin doğrultusunda elde edilen tecrbeler sonucunda devrimsel bir genel hareket oluşumuna yardımcı olmaktır. Marxistlerin aksine biz sadece geleneksek olarak endstriyel işileri devrimsel hareketin hedef kitlesi olarak grmek yerine btn sektrler ve endstrilerde alışanların bu hedef kitlesi dahilinde kabul edilmesine alışıyoruz.

Hayır. ZACF bnyesinde sendikal rgtler yok. ZACF, işi sınıfının popler hareketleri ve rgtleri arasında -sendikalar, yerel bazlı topluluklar ve gelişen toplumsal hareketler gibi- onlara dahil olarak ve onları destekleyerek, analizler geliştirip, propagandalar yayıp, anarşist politik eğitimler yrterek ve ''fikir savaşları''nı srdrerek (yani anarşizmin işi sınıfının mcadelesinde ve rgtlerindeki ''lider fikir'' olması iin alışarak) anarşist dşnce ve pratikleri organize etmek iin birlikte alışan, adanmış ve inanmış anarşistlerin, ''aktif azınlık''ın kk politik rgtlenmesidir. Biz, yaklaşımımızı ''Platformist'' ya da ''Especifist'' (anarşist rgtlenmenin Uruguay Anarşist Federasyonu tarafından geliştirilen Latin Amerikan versiyonu) olarak adlandırıyoruz fakat bu basit fikir -iyi rgtlenmiş, net fikirlere, ortak stratejilere ve kolektif sorumluluğa sahip bir anarşist rgtlenmeye duyulan ihtiya- aıka 1860-70'lerdeki Bakunin'in ''İttifak''ının eylemlerine kadar dayanır.

Sıfırdan, tamamen yeni anarşist/anarko-sendikalist sendikalar kurmayı amalamaktansa, var olan sendikaları, işi rgtlerini ve devrimci doğrultudaki girişimleri, işileri anarşist fikirlerle kazanmaya alışarak etkilemeyi amalıyoruz. Bir sendikanın gc, yelerinin sayısında -onların sınıf bilincinin gcnde ve mcadele etme isteklerinde- yatar bylece sendikalar ideoloji ve siyasi eğilimleri gze alınmaksınızın her işiye aık olmalıdır. rneğin, işilerin ideolojik olarak bir anarşist sendika, bir Marksist sendika ve bir sosyal demokrat sendika aralarında blnmeleri yerine, işilerin ve tm sol siyasi akımların, birlik iindeki ideolojik pozisyonlarını, fikirlerini, taktik ve stratejilerini zgrce tartışıp savunabildikleri ve yelerin farklı nerileri analiz edip tartıştıktan sonra konu hakkında toplu olarak karar aldıkları tek bir sendikada birleşmeliler. Yeni ve saf anarşist sendikalar kurmak, devrimcileri izole etmekle sonlanıyor: rgt ok kk ve saf olduğundan ve byk sendikaların brokratik reformist liderleri yznden, geniş kitleler sendikaya katılmadığı gibi, sendika yelerini kazan kapısı ve oy pusulası olarak gren politik partiler de devrimcilerin mcadeleden vazgetiğini grmekten byk mutluluk duyacaklardır. nk, aık olalım, biz varolan sendikaların iine kafamızı uzatmak ve fikir mcadelemizi orada srdrmek istiyoruz!

Bu, geleneksel Marksist fikirle aramızdaki başka bir fark, birok Marksist rgt ve partiler ya kendi partileriyle ilişkili bir sendika kurmak istiyor ya da nfuzunu Marksist parti iin kullanma amacıyla işilerden kitle desteğini almak iin varolan sendikanın liderliğini ele geirmek istiyor. Marksist partiler genellikle devlet glerini ele geirmek istediğinden, sendikalar ya parlementer sistemde Marksist partiye oy toplayarak onu hkmete getirmede ya da devrim durumunda partinin zorla ynetime gemesine yardımcı olarak kullanılıyor (rneğin isyancı genel grev).

Anarşist rgtler, sendikayı, partinin devletin başına gemesine yardım etmesi iin kullanmaktansa, sendikayı kapitalizmi devirmek, sosyal ve ekonomik hayatı -Marksist veya szde işi ya da sosyalist partinin ya da devletin kontrol altında olmasındansa- işilerin z ynetimi ve halkın kontroln sağlamak iin bir ara olarak gryor.

Benzer şekilde, sosyalistleri işilere yarar sağlayacak reformlar ve yasalar yapmaları iin iktidara getirmek yerine, inanıyoruz ki, işiler iin başarılı bir zafer ve şartlarda iyileşme sadece devletin dışında ve ona karşı, hırın ve direkt mcadele ile kazanılıp korunabilir.

- rgtleme ve karar alma sreleri nasıl işliyor? Yatay (rmcek ağı tipi) rgtlenme ve karar verme hakkında ne dşnyorsunuz?

Zabalaza: Karar verme aısından Zabalaza, doğrudan demokrasi ve kolektif sorumluluk ilkelerini benimsiyor. Faaliyetlerimizin belirlendiği, nerilerin tartışıldığı, işimizle ilgili taktiksel ve gnlk kararların alındığı ve odaklandığımız aylık toplantılarımız var. Bu toplantılar tm yelerimize aık ve tm yeler (maalesef Gauteng dışındaki yelerimiz katılamamasına rağmen) neri yapma, fikirlerini, katıldıkları ve katılmadıkları noktaları aıklama hakkına sahip. Mmkn olduğunda oybirliği arıyoruz ama mmkn değilse kararlar oğunluğun oyuyla - %50+1 - alınıyor.

Toplanılara katılmayan yeler ajandaya maddeler ekleyebilir, toplantıya ibrazlarda bulunabilir ya da email zerinen vekalet bir oy atabilir. Ayrıca toplantılarda tutulan kayıt ve tutanaklar, herkesin verilen kararların, tartışmaların, anlaşmazlıkların ve yrtmeleri istenebilecek grevin ya da verilebilecek sorumlulukların farkında olması iin tm yeler arasında dolaştırılır.

ZACF iki yelik kategorisine sahip: (tam) yeler ve destekiler.

Destekiler ya rgte katılma ve tam ye olma srecindekiler ya da kendilerini tam yeliğin getirdiği sorumluluk ve gereksinimlere kendinii veremeyecek -vermek istemeyecek- olanlar veya dış nedenler (kişisel, akademik, profesyonel) sebebiyle bir uzaklaşma yaşamış, geii olarak rgt iindeki faaliyet ve sorumluluklarını azaltmış olan kişilerdir. Hem tam yelerin hem de destekilerin ZACF'de her ay yapılan toplantılarda, rgtle ilgili taktiksel ve idari kararlarda grş belirtme ve oy kullanma hakkı vardır. Ancak tm rgt kapsayacak byk taktiksel kararlar ya da rgtn gnlk işleyişiyle ilgili bir sonraki aylık toplantı beklenmeden abucak alınması gereken kararlar varsa şunları yapabliriz: a) Kararı yelerle telefon zerinden SMS veya Whatsapp'la oylamak. b) Eğer, zaman btn yelerin oylarını almamıza yetmiyorsa, gerekli durumlarda sadece tam yelerin oyunu almak. c) Aciliyet, diğer yelerin oyunu almaya ya da bir sonraki aylık toplantıyı beklemeye engel olduğunda, Kongre tarafında seilmiş ZACF Ofis Grevleri (Enternasyonel Sekreter, Blgesel Sekreter ve Mali İşler Sorumlusu) taktiksel ve ynetimsel konularda karar almakta yetkilidir.

Karar alınırken ZACF tm yelerle destekiler arasında oybirliği arar. Ancak destekiler rgtn stratejik yoluyla ilgili tartışmalarda zgrce fikir bildirme hakkına sahip oldukları halde -ZACF yıllık kongresinde kabul edildiği zere- uzun vadeli stratejik kararlar sadece yelerin oylamasına aıktır. Bu demektir ki, destekiler alınacak kararı tartışma sırasında etkileyebilirken, sadece tam yeler resmi olarak rgtn stratejik yolunu değiştirebilir ya da ZACF Anayasası'nda dzenleme yapabilir.

ZACF Anayasası -pozisyonumuzu belirleyen 13 teorik makaleyle birlikte rgtn kurucu dkmanı- rgt iindeki azınlık haklarını gvence altına alır. Bu, rgtn oğunluğu tarafından alınan kararlara katılmayan yelerin (destekiler dahil) grşlerinin kayıt altına alınması, dağıltılması ve tartışılmasına izin verir ve karara katılmayanlar rgtn geri kalanını, grşlerine gerekeler gsterip tartışmalar yaparak ikna etmeyi deneyebilir.

Ancak tm yelerden, oğunluğun grşlerini ve kararlarını aıka temsil etmeleri, savunmaları ve uygulamaya alışmaları beklenir.

İnsanlar, rgte katılmadan nce, bazen bir tartışmayı kaybedebileceklerini ve oğunlukla anlaşmazlık yaşayan azınlığın bir parası olabileceklerini ve buna rağmen alınan karar uygulamaları ve savunmaları bekleneceği hakkında bilgilendirilirler. Bu ZACF, her bir yenin rgtn politik pratiğini bir btn olarak savunmak ve uygulamakla sorumlu olduğu ve verilen kararlar iin sorumluluk aldığı ''kolektif sorumluluk'' prensibini takip ettiği iindir. Benzer şekilde, rgt, her bir yenin davranış ve eylemleri iin bir btn olarak sorumluluk alır.

Potansiyel yeler, rgte katılmadan nce bunlar hakkında bilgilendirilir ve eğer aynı fikirde değillerse katılmamaya karar verebilirler. Yine aynı şekilde, işbirliği zgrlğ prensbinden dolayı oğunluk kararına katılmayı, bunu aıka savunmayı ve uygulamayı istemeyen kişinin bu anlaşmazlık hakkında gl hisleri varsa, rgt istediği an terketme zgrlğne sahiptir. Potansiyel yeler rgte katılmaya -eğer tm diğer yeler bunun hakkında hemfikirse (ZACF'de fikirbirliğine vararak karar vermenin tek rneği)- adanmışlığına, anarşist fikirleri anlayışına, ZACF'in hedefleri, amaları, strateji ve taktikleri ile ayı izgide oluşuna vs dayanarak davet edilir ama kendi isteği ile katılan bireyler, kendi istedikleri zaman ayrılabilir. Ancak, ye oldukları sre ierisinde ZACF Anayasası'na bağlı kalmayı, onun amalarını ve fikirlerini srdrmeyi, desteklemeyi ve politik pratiğine katkıda bulunmayı kabul ederler.

Zabalaza'nın, ''federalizm'' dediğimiz yatay rgtlenmesinden ve alınacak kararlardan etkilenecek herkesin -bu demektir ki, kolektif sorumluluktan dolayı rgtteki herkesin- bir sz syleme hakkı olduğu doğrudan demokrasi metodlarından yukarıda bahsedildi.

Ancak Zabalaza her ne kadar alınan kararlarda oybirliğine ulaşmaya alışsa da, bunu bir prensip olarak benimsemeyi reddediyoruz nk inanıyoruz ki, -aktivist camialardaki bir ok insanın dşndğnn aksine- oybirliği olduka otoriter ve antidemokratik olabilir. rneğin, on kişilik bir grubunuz olsa ve belirli bir konuda biri hari hepsi aynı fikirde olsa, dokuz kişi grşlerini değiştirmek ve onlara katılmayan kişiyle uzlaşmak iin fikirlerinden taviz vermek zorunda kalırlar. Bu şekilde, diğerlerine katılmayan kişi, diğer dokuzu zerinde orantısız gce sahip olacak, onları ''fidye iin tutacak'' ve oybirliğine ulaşmak iin onları fikirlerini değiştirmeye ya da tavizler vermeye zorlayacaktır. Bylece bizim iin oybirliği, imkanlar izin verdiğinde arzu edilendir, bir prensip değil. Bilakis, devam eden i politik eğitim, teorik gelişim ve rgtsel alışmalar sayesinde ideolojik, stratejik, taktiksel birliği ve rgt iindeki teorik anlayışı geliştirerek doğal bir oybirliğine ulaşmaya alışıyoruz, bylece, iş karar almaya geldiğinde genelde tm (ya da hemen hemen tm) yeler doğal olarak anlaşma ierisinde oluyor nk herkes belirli bir neri ya da karar hakkında aynı teorik anlayışı, stratejik ve taktiksel yargıyı paylaşıyor.

2000li yıllardaki tahliyeler ve zelleştirmelerden başlayarak, taleplerinizden ve deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz? Tahliye ve zelleştirme gibi yerinden ıkarma politikaları ve pratikleri karşısında işgal hareketini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zabalaza: 2000lerin başında, Afrika Ulusal Kongresi (ANC) tarafından ynetilen hkmetin neoliberal politikalarının uygulanması ve bunların etkilerine karşı koyan bir mcadele vardı ve ile toplulukları rgtlenmelerinin kamu hizmetlerinin zelleştirilmesi ve ticarileşmesi, tahliyeler, elektrik ve su kesimlerine karşı ıkışları hızla yayılıyordu. ANC, Nelson Mandelanın partisi, 1990larda apartayd karşıtı ana g olarak ykseldi fakat parti greve gelince neoliberalizmi benimsedi. Bu mcadeleler zelleştirme Karşıtı Forum (APF), Tahliye Karşıtı Mcadele ve Topraksız İnsanların Hareketi (LPM) gibi yeni toplumsal hareketler- Apartayd sona erdiğinden beri yeni işi rgtlenmesinin ilk dışavurumu hareketler - denen oluşumların temelini attı. Bunlar oğunlukla 2000 ve sonrasındaki yıllarda ortaya ıkmaya başladı.

Tabii ki, ANCyle mttefik olan eski işi oluşumları - zellikle ANCyle ilişkili Gney Afrika Sendikaları Kongresi (COSATU)ndeki byk sendikalar ve yine ANC ile ilişkili Gney Afrika Komnist Partisi (SACP) - nemini korudu.

Ama ANC ile olan ittifakları politikalarını zayıflattı ve liderleri giderek yozlaşmaya başladı.APF gibi oluşumlar ANCye aıka muhalif olmak ve sol bir alternatif nermek konusunda diğer oğu oluşumdan ayrılıyordu.Bazen bu bahsedilen alternatif pek de aık değildi. Fakat işi sınıfının - zellikle işsizler ve emekliler - ANCyle ilişkilerini kesmek istediği aıktı. Bu o zaman iin byk bir kazanımdı.

ZACF nce Gautenbeng temelli APFyle ilgileniyordu ve daha sonra Sowetodaki gayriresmi Protea South yerleşimiyle ilgilenmeye başladı. 2000lerin ortasında kurulan APFnin, ANCnin neoliberal ekonomik politikası, ticarileştirme; kamu kurumlarının ve su, elektrik temini gibi kamu hizmetlerinin zelleştirilmesine karşı ıkma etrafında şekillenen geniş talepleri vardı. Bu sre, borlarını yoketmek iin suları ve elektrikleri denmedikleri gerekesiyle kapatılan binlerce evin bağlantılarını yasadışı olarak kesen gerilla elektrikileri, n demeli sayaların takılmasına direnmek, temel hizmetlerin zelleştirilmesini protesto etmek iin sayaları skmek ve şirketlere ve devlete Anayasa Mahkemesi zerinden dava ama gibi hukuki mcadeleler gibi doğrudan eylemler gerekleştirmeyi ieriyordu.

Diğer şeyler yanında, (Savaş karşıtı, yabancı dşmanlığı karşıtlığı, grev dayanışması vb. faaliyetler) APFye bağlı topluluk rgtlenmeleri, hizmetlerin daha iyi sağlanması ve gelişme yanlısı mcadeleler; tahliyelere, polis şiddetine, yozlaşmış yetkililere karşı protestolar yrttler.

APF nfuzunu ve toplumsal gcn belirgin bir şekilde arttırdı ve zaferler elde edebildi. Fakat bazı temel zayıflıkları vardı: APF fonlamasını yurt dışındaki donrler ve yerel STKlarla sağlıyordu, ve esas donr 3 yıllık bağış programından vazgeince APF organizasyonunu ve faaliyetlerini srdrecek kaynak bulmakta başarısız oldu.

Bununla birlikte, iyi niyetlerine rağmen, APF radikal dnya grş taşıyan yeni militan katmanlar veya aşağıdan yukarıya kurulmuş demokratik yapılar geliştirmeyi başaramadı. Tartışma genellikle zelleştirme sorununa indirgeniyordu; eğitim nadiren ciddi teori veya becerileri geliştiriyordu: yapılaşmadaki bazı nemli zorluklar grmezden gelinmişti.

APFnin militanlarının aresizliği yznden, diğer yeni hareketler gibi, APF de gruptan ayrılmalara, yelerin kariyerleşme abalarına ve moral yıkıntısına yatkın hale geldi. Toplumsal hareketler kendini adamış ve deneyimli aktivist lider katmanını korumada zorluk ekiyordu nk liderler STKlarda tam zamanlı pozisyonlarda alışmayı tercih ediyorlardı, bu da taban rgtlenmelerinin gnlk mcadelelerinden uzak kalmalarına yol atı ve bu rgtlenmelerin liderlik pozisyonlarını fırsatılığa karşı korumasız bıraktı. APF ve LPM gibi toplumsal hareketler devlet baskısının ve rgt iine sızmaların kurbanı haline geldi: devlet bazı aktivistleri kendi yanına ekerek APF ve nderlerine karşı casus olarak kullandı, aynı zamanda LPM aktivistleri tutuklanıp işkence grdler. Gndelik hayatta kalma endişesinden ve geim sıkıntılarından dolayı oğu aktivist yeni hareketlerden ayrılmak zorunda bırakıldı. Hareketler daha ok kısa vadede ele alınabilecek sorunlar zerine kuruluydu, elektrik kesimleri gibi, bylece zaferler yrrlkte duraksamalara sebep olabiliyordu: hareketin elektrik kesimlerinden, tahliyelerden, zelleştirmeden te olarak ileride nasıl şekil alacağı konusunda ok bir katılım yoktu.

APF ve diğer yeni rgtlenmelerin dşşne sebep olan bir başka etmen ise APF ve diğer hareketleri kontrol etmeye alışan Solun (Akademisyenler, sosyalist partiler ve politik gruplaşmalar da buna dahil) bazen oynadığı yıkıcı ve blc rolyd. oğu APF ve ilişkili hareketleri seimlerde yarışacak bir partinin oluşturulması iin bir vasıta olarak grdler. Seimlere katılmak esas olarak propaganda yapmanın bir yolu olarak grlyordu. Bunun da sayesinde, devrimci bir işi sınıfı oluşturma yolundaki mcadeleleri vermek ve bu hareketleri oluşturmak -mesela, yerleşimlerde z ynetimi sağlayarak devleti aşabilecek ekirdek rgtlenmeler- fikri yerine getirilmedi. Bu Sol iin ileriye giden yol her zaman bir partiydi ve yeni hareketler sadece bir ara olarak grlyordu.

nemli politik sorunlar ve tartışmalara yer verilmediği iin, APF alışma srecinde, birok sıradan ye yabancılaşmış ve kafası karışmış hissetti. Birden APFyi sosyalist (Yine, bu aıka tartışılmayan bir etiketti) ilan etme gds bulan, ok sayıdaki bu yabancılaşan sıradan yeler, aynı zamanda bu sıradan APF işlerinin reformist olduğu tutumunu aldılar. Bylece militanların basit ihtiyalarını karşılayabilecek ve kariyerleşmeyi, devlet yanına ekilmeyi nleyebilecek APFnin asıl toplumsal becerileri ve yaptığı işler, gelir getiren projeler yaratma gibi inisiyatifleri - dolayısıyla APFyi ekonomik olarak daha bağımsız hale getirebilecek projeler- ciddiye alınmamıştı.

Daha da nemlisi, taban rgtlenmesinde belirgin bir politik gndem, toplumsal dnşm sağlayabilecek uzun vadeli devrimci grş ve bunun nasıl gerekleştirileceği konusunda fikir eksikliği vardı -ve Solun iinde anlaşmazlıklar. yelerin oğu n demeli sayalara, tahliyelere direnmek gibi tek sorunlu mcadeleler etrafında rgtlendiği iin bu mcadele kazanıldığında veya kaybedildiğinde başka direniş alanları yaratmak ve eylemliliği srdrmek yerine eylemsizliğe kapılıyorlardı.

Anarşistler olarak APFnin daha iyi bir yola girmesi iin elimizden gelen en iyi mcadeleyi verdiğimizi vurgulamak istiyoruz.

Grşnzce, Apartayd karşıtı hareketlerle anarşist hareketlerin yolu nerede kesişiyor? Apartayd karşıtı hareketlerde anarşistler nasıl ve hangi rolleri aldılar? Apartaydcı bir ynetime karşı yıllardır verilen mcadeledeki anarşistler hakkında ne diyebiliriz? Ve ANC ile Gney Afrika Komnist Partisinin arasındaki ilişki hakkında ne syleyebilirsiniz?

Zabalaza: Maalesef, apartayda karşı mcadelenin byk kısmında anarşizm yoktu veya hi bilinmiyor ve Gney Afrikada izine rastlanmıyordu.

Yzyılın ilk yarısındaki kk ama gayet nemli anarşist ve sendikalist hareket 1930lara doğru gzden kaybolmuştu, anarşizm ancak 1980lerin sonu ve 1990ların başına doğru oğunlukla beyaz ve Hint punk alt-kltr ortamında ve bazı apartayd karşıtı niversiteli aktivistler arasında yeniden ortaya ıkmaya başladı. Gney Afrika radikalizminin byk gelenekleri siyahi milliyetilik ve Marksizm-Leninizm olmayı srdryor.

Yine de, siyahi işi sınıfının anarşist karakterli z ynetim pratiklerini ve direnişi benimsediği deneyimler bulunmaktadır her ne kadar o zamanki anarşist fikirlerden etkilenmemiş olsalar da.

Bir rnek ise 1950lerde Memnuniyet Demokrasisi iin Hareket denilen, anarşist olmasa da, Murray Bookchinden ve onun aynı isimli grubundan etkilendikleri sylenilmektedir. Bu grup bir nebze liberter sosyalist bir karaktere sahipti Bookchinin o zamanlarda daha fikirlerini geliştiriyor olduğunu hatırlatmakta fayda var- ve 1957de, Johannesburgda apartaydcı hkmetle anlaşmış PUTCO otobs şirketine karşı byk aplı boykotlar dzenlemekle uğraşıyorlardı.

Başka bir rnek de 1980lerde siyahi toplulukları politik saldırılara karşı savunan, aynı zamanda apartayd rejimine veya yerel siyahi otoritelere dayanmadan topluluk iindeki su ve antisosyal davranışlarla ilgilenen topluluk z savunma birlikleriydi. Siyahilerin bulunduğu ilelerde insanlar daha geniş lekli eylemleri koordine edebilmek iin yerel sakinlerden oluşan sokak komiteleri blok komiteler oluşturacak, blok komiteler de semt komiteleri oluşturacak şekilde aşağıdan yukarıya kent toplaşmaları rgtlediler. Aynı şekilde, o zamanki isyancı Halkın gc hareketinin bir parası olan bu hareketlerin sınırları vardı mesela, oğu ANC tarafından ele geirilmişti, ve bazen ANCnin olmayan pozisyonlara karşı tahammlszlk gsteriyorlardı- ama liberter eğilimlere sahiptiler.

1980lerin ilk yarısında var olan, sendikalist sayılabilecek ,işici, Yeni Soldan ve bazen doğrudan olmamakla birlikte anarko-sendikalist fikirlerden etkilenen Gney Afrika Sendikalar Federasyonu (Fosatu) işi z ynetimi, işilerin parti politikalarından bağımsızlaşması, uluslararasılık, gl taban rgtlenmeciliği ve demokrasi gibi anarşist sendikacı fikirlerden etkilenmişti. Anarşistler gibi Fosatunun işicileri de SACP tarafından desteklenen iki evreli Ulusal Demokratik Devrime hem apartaydı hem de kapitalizmi yıkacak, sosyalizmin peşinde tek bir devrim adına karşı ıktılar. Aynı zamanda retim ve toplumun işi kontrolnde olmasından bahsediyorlardı. Fakat işiciler sosyalist bir toplumun nasıl gzkeceği, işleyeceği ve buna nasıl ulaşılacağı konusunda net bir anlayışa sahip değillerdi.

Yukarıda belirtildiği gibi, anarşizm ancak ge 1980ler ve 1990ların başlarına doğru tekrar gzkmeye başladı ancak apartayd karşıtı mcadelede nemli bir rol oynamadı. Byk mcadeleler ve zaferlerin arka fonunda ortaya ıktı, ama bunlara nazaran marjinaldi ve kendi doğrultusunu bulmak iin abalıyordu. 1990ların başlarında ilk organize gruplar, alışma grupları ortaya ıktı, bunlar da, 1995te, ZACFnin iinden ıktığı İşi Dayanışma Federasyonu (WSF)nun kurulmasını sağladı.

ANC oluşumunun ilk safhalarında bir kitle hareketinden ziyade, Avrupalı olmayan, refah bir burjuva sınıfının gelişimi iin yeni sahalar aarak (Mandela, 1950) siyahi bir burjuva sınıfı yaratmayı arzulayan profesyonel siyahilerin nispeten kk bir rgtyd. Bu lkenin tarihinde ilk kez, Avrupalı olmayan burjuva kendi ismine, yerleşim yerlerine, fabrikalarına sahip olma fırsatını edinecek ve ticari ve zel girişimcilik hi olmadığı kadar parlayıp gelişecek. Kk, daha ayrıcalıklı ancak hsrana uğramış bir siyahi sınıfın ıkarlarını yansıtan bir rgt olduğundan dolayı ANC, kitlelerin desteğini almak iin GAKP ile yandaşlık kurmalıydı. ANCnin milliyeti siyahi eliti GAKP ile yandaşlığının kendisine kitle desteği kazandırması ve ırk ayrımı sona erdiği an gce gemesine yardımcı olması iin, sadece biraz sosyalist hitabet benimsemeliydi. GAKP iin ise, ANC ile kurulan bir yandaşlık ve iki aşamalı UDDne bağlılık, Milletlerarası Komnist Enternasyonalin smrge ve yarı smrge dnyada aciliyet teşkil eden grevin, milli bağımsızlık ve milliyetilerle işbirliği olduğunu, sosyalizmin bir şekilde sonradan geleceğini belirten yaklaşımıyla bağdaşıyordu.

ANC devleti iktidara geince, kapsamlı bir zelleştirme icra etti ve geniş apta neoliberal reformlar gerekleştirdi. Bunlar byk tasarruflara ve işsizliğe, sosyal harcamada kesintilerin yanında temel hizmetlerin de maliyetlerinin artmasına, tahliye edilmelere, su ve elektrik kesintilerine vs. yol atı. ANCnin zelleştirme ve neoliberal yapılandırmasının 20. yılı ve Genel Sekreteri aynı zamanda Yksek ğretim Vekili olan GAKP, hala ANCni ve politikalarını destekleyip lehinde seim kampanyaları yrtmektedir. Ya burjuvanın bir parası haline gelip, değişen sınıf ıkarlarıyla artık sosyalizmi arzulamadıkları iin, ya da retim glerinin, kapitalizm altında tamamen gelişmeden sosyalizmin mmkn olmadığını belirten Marxın teleolojik mantığını krce izledikleri iin. Sonu olarak GAKP, Gney Afrikalı işi sınıfını perişan eden politikaları desteklemekte, bunları geliştirici olarak adlandırıp, UDDnin ikinci fazı olan sosyalizm mcadelesine ki bu arada, GAKP bunu devlet sosyalizmi aısından algılamaktadır zemin hazırlayacak retim glerinin gelişimi iin gerekli oldukları gerekesiyle aklamaktadır. Bu, GAKP liderliğinin, başında ANCnin bulunduğu kapitalist hkmetin tamamiyle ağına dştğ ve SACPnin bir kitlesel yapılanma olarak solduğu anlamına gelmektedir.

Fakat neoliberalizm ve ykml ANC -SACP yandaşlığı ne kadar kkl ve dayanıklı olursa, sosyalizm de o kadar uzaklaşacaktır.

Feminist, LGBTI, ekoloji hareketleri gibi mcadele biimleri ve sosyal hareketler hakkında ne dşnyorsunuz?

Zabalaza: Daha nce de belirtildiği gibi ZAKC, prensip olarak, her trl ileriye dnk sosyal hareketi destekler; feminist, LGBTI, ekoloji hareketleri de dahil olmak zere. Ancak ZAKC kesinlikle sınıf mcadelesini merkezine koyar. Belirli bir sosyal hareketin sınıfsal karakteri ve ıkarları ona sağlayacağımız pratik desteği belirler.

İnanıyoruz ki, tm baskı eşitleri sınıf hususunda kesişir, sınıf faktryle btnlenir ve byr. Bu yolla rer ve işi sınıfını blmek, smry kolaylaştırmak, sınıf egemenliğini, yneten kesimin hem zel kapitalistlerin hem de yksek devlet memurlarının, vs. ıkarları doğrultusunda kalıcılaştırmak iin srdrlr. Cinsiyetilik ve ırkılık gibi sınıf dışı baskılar, kapitalist ve devleti dzenin devam etmesine yardımcı olur ama aynı zamanda bu dzen tarafından teşvik edilir. Dolayısıyla, kapitalizmi ve devleti yok etmek iin bunları destekleyen tm diğer baskı eşitlerini de yok etmek gereklidir; ve sınıf dışı baskıları yok etmek iin de kapitalizm ve devleti yok etmek gereklidir kapitalizm ve devletin rettiği sınıf farklılıkların el değmeden bırakılması durumu ya aynı sınıf dışı baskıların yeniden ortaya ıkmasına ya da yeni sosyal hiyerarşilerin ve baskıcı ilişkilenmelerin remesine yol aar.

Bu sebeple inanıyoruz ki, yeniliki sosyal hareketler, kapitalizm ve devlete karşı sınıf mcadelesini baz alan bir sınıf mcadelesi programı zerine oturtulmalıdır. Sınıf dışı baskılara karşı mcadeleler ise bağımsız ve otonom direniş rgtlerinin oluşturduğu bir işi sınıfı programına bağlanmalıdır. Kapitalizm ve devletin devrilip, sınıfların ortadan kaldırılması yolunda, sınıf dışı baskılara karşı mcadelelerin esas ve bu amatan ayrılamaz olduğu fark edilmelidir. Yaklaşımında sınıf mcadelesine yer vermeyen kapitalizm ve devletin yanında diğer baskıları da yok etmeye abalamayan yeniliki hareketler, en fazla sorunun belirtilerini tedavi edebilir ama uzun vadeli, kayda değer, srdrlebilir değişim ve kazanımlardan her zaman yoksun kalır, nk sorunun kkyle yzleşmez.

ZAKC btn kadınların, sınıfsal arkaplan ve statleri fark etmeksizin, ya da btn siyahlerin, LGBTIlerin, maddi durumları fark etmeksizin, aynı ıkarları kolladıkları ve ortak bir mcadele paylaştıkları fikrini reddeder.

Irkılık ve cinsiyetilik, kapitalizm ve sınıf iktidarının srmesine yardımcı oldukları iin, mesela iktidar sınıftaki kadınlar, ataerkil sistemden ıkar sağlar bazen cinsiyetiliğe kurban olsalar bile nk bu, onların sınıf ıkarlarını ve iktidar sınıftaki konumlarını korumalarına yardımcı olur. Benzer olarak, bir siyahi kapitalist kurumsal bir toplantıda ırkılığa maruz kalabilmesine rağmen, bu durumdan sınıfsal ıkarları aısından, ırkılığın işi sınıfını ay yararlanır.

Dediğimiz gibi, cinsiyetilik ve ırkılık gibi sınıf dışı baskı eşitleri, işi sınıfını zayıflatıp blerek, kapitalist ve devleti dzenin srdrlmesinde esastır ve aynı zamanda, bu baskı eşitleri ancak devlet ve kapitalizm dzenini devirerek sona erdirilebilir. Bu yzden, bir sınıfsal mcadele yaklaşımı kapitalizm ve devletin yanında diğer baskıları da yok etmeye abalayan bu eşit baskılarla mcadelede merkezdedir. Bu itibarla ZAKC, kadın/eşcinsel başbakanlara ve şirket CEOlarına sahip olmak iin mcadele edip, bu tr kurumların asıl doğa ve yapılanmalarına meydan okumayan feminist ya da LGBTI hareketlerini kle almaz.

Peki ya 2012deki Marikana katliamı? Orada aslında ne oldu? Anarşistler grevlere mdahale etti mi? Grevlerde anarşistler (ya da ZAKC) rol oynadı mı, anarşistler arasında yaralanan, tutuklananlar oldu mu? Katliam sonrasında geriye ekilme ya da Gney Afrikadaki sınıf mcadelesine baskı ya da tam tersine iktidara karşı fkenin bymesinde artış gibi değişimler yaşandı mı?

Zabalaza: Marikanada meydana gelen, ANC ynetimindeki Gney Afrika hkmetinin, İngiliz Lonmin maden sahipleriyle işbirliği kurup, 34 grevci maden işisini, kapitalistlerin krını ve yabancı yatırımı tehdit eden bir grevi sonlandırmak amacıyla ldrmesiydi. O zamanlar Lonmin madeninde hissedar olan Başkan Vekili Cyril Ramaphosa, 16 Ağustos 2012de 34 grevci maden işisinin polis tarafından ldrldğ gnden bir gn nce, polise grevle kararlı bir biimde ilgilenmesi konusunda politik baskı uygulamasıyla ifşa olmuştu. Madencilerin pusuya dşrlş, katliam grntlerinde aıka grlyor. Sonradan ortaya ıkan deliller ise polisin, st rtlmeye alışılan ikinci bir olay yerinde, birka madenciyi avlayıp infaz edişini, yaralı işilere mdahale iin gelen ambulans ve ilkyardımın olay yerlerine erişimini engelleyişini gsteriyor.

Gney Afrikadaki ağdaş anarşist hareket kk ve marjinal. Marikana ve platin grevlerinde anarşistlerin katılımı ve mdahalesi olmadı ancak anarşistler, katliam sonrasında Marikana işilerine adalet talep eden protesto ve kampanyalara, grev boyunca da dayanışma aktivitelerine katıldılar. Katliam sonrası, Marikanada sınırlı politik alışmalarda da bulundular ancak bir baskın yapmadılar.

Marikana Katliamı, tartışmasız ANC hkmetini ifşa edip meşruluğunu rterek siyahi işi sınıfına mensup pek ok insanın, ANC iinde yaşadıkları ilzyonları giderdi. Marikana olaylarının platin işileri zerindeki aydınlatıcı ve radikalleştirici etkisi, kesinlikle 2014teki 70 000 gl beş aylık platin grevini etkiledi Gney Afrika tarihindeki en uzun ve en maliyetli grev.

Marikanadan sonra, neredeyse her gn halkın protestoları ve isyanları lke apında dinmeden devam etti ve 2015in sonlarında, finansal dışlanma ve ırkılık karşısında, lkedeki niversitelerde nc derece ğrenci mcadeleleri patlak verdi. Bunu, niversite alışanlarının dış tedariğe karşı kayda değer mcadeleleri izledi. Dahil olan birok ğrenci gibi protestocu topluluklar ve grevci işiler iin Marikana, ANCnin gerek yzn ortaya ıkarmış, ilzyonları yok etmiş oldu.

Ancak, nc derece ğrenci başkaldırısı, ağır bir devlet ve zel baskısıyla karşı karşıya kaldı. lke apında, srekli olarak halk başkaldırılarının kriminalizeleştirildiği sayısız rnek mevcut. Protestocular yolların kuşatıldığı, lastiklerin yakıldığı vs. topluluk protestolarına katıldıkları iin tutuklandıkları zaman, halk ii şiddetten sorumlu tutuluyorlar ki bu su teşkil eden bir eylem sayılıyor.

ANC hkmeti Marikanada yaptıklarından dolayı insanların gznde meşruluğunu ağır lde yitirdiği iin, iktidarını srdrebilmek adına baskıya gittike daha ok bel bağlamak durumunda kalacak.

Gney Afrikadaki anarşist hareket hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? İnsanlar anarşist fikir ve aktivitelere nasıl tepki veriyor? Aynı dşnceden ya da farklı eğilimlerden başka zgrlk/anarşist grup/kolektifler mevcut mu? İlişkilenmeler nasıl? Anarşistler arasında kesin ayrışmalar var mı?

Zabalaza: Tarihi olarak, Gney Afrikadaki ilk anarşist ve sendikacı hareket, daha kapsamlı olan sosyalist ve işi hareketinin dahilinde, kk ama etkili bir eğilimdi. Gney Afrikada siyahiler iin ilk işi sendikaları, 20. yzyıl başlarında anarşistler ve sendikacılar tarafından kurulmuştu.

Ancak, pek ok farklı sebepten (Rus Devriminden sonra Bolşevizmin artan etkisi, devlet baskısı, vs.) anarşist ve sendikacı hareket, 1930lara gelinceye kadar adeta yok oldu ve 1980lerin sonu, 1990ların başına kadar yeniden gndeme gelmedi.

Bugnlerde, Gney Afrikadaki anarşist hareket ok kk ve lke apında hiddetlenen mcadeleler stnde pek bir etkisi yok. Ancak yavaşa byyor ve her gn daha ok sayıda insan anarşist dşncelerden haberdar olup etkileniyor. Genel olarak, yeniliki sosyal hareketlerdeki ve sosyalist soldaki oğu insan tanıştırıldıkları zaman, pek ok anarşist dşnceye katılıyor. Ancak, siyahilerin oy verme hakkı iin verilen son mcadeleler sebebiyle ve milliyetiliğin, Marksistlikin devlet gcne olan saplantılarından dolayı, pek ok insan, sosyal hareketler ve sosyalist grupların seim ve oylamalarla ilgilenmemesini, mcadelelerin devletten bağımsız ve devlete karşı yrtlmesini savunan anarşist yaklaşımı kabullenmekte ok zorlanıyor. Devletilik, Gney Afrikanın politik kltrnde dev bir etki ve birok insan seimlerin her şeyi zebileceğine inanıyor. Politik partiler de bu eğilimi her defasında smryor.

Ancak ANC hkmetinin herhangi bir değişim sağlama konusundaki kasvetli başarısızlığı sebebiyle, daha ok insan yavaşa seim soytarılığından bir değişim doğamayacağını hissetmeye başlıyor; ama bu kk bir azınlık. Pek ok kk Marksist oluşumun etkisi sebebiyle de, hala bir sr kişi seim sistemi ve devletin, bağımsız aday ya da bir kitlesel işi partisi seildiği takdirde, radikal bir değişim doğurabileceği ilzyonu altında.

ZAKC Gney Afrikadaki en uzun ve en oturmuş anarşist grup ve kapsamlı bir yayınlama ve rgtleme gemişine sahip. Daha ok grup olmasını dilerdik ama yok. Arada bir kk gruplar ortaya ıkıyor ama pek azı sryor. Ancak bahsedilmeye değer bir yapılanma var, o da Soundz of the South (SoS) isimli Cape Townlu bir hip-hop kolektifi. Tam anlamıyla bir anarşist kolektif olmasa da (rnek olarak, siyahi milliyetiliğinden etkilenen yeleri var) kolektifin anarşist yeleri ZAKC ile aynı sınıf mcadelesi analizini paylaşıyor ve ok ortak noktamız var. Belki de birlikte alışmıyor olmamızın tek sebebi, Zabalanın daha ok Gautengde SoSin ise Cape Townda bulunuyor olması.

Tutucu değiliz; eşitli yeniliki glerle birlikte iş yapıyoruz ve yapacağız. Bunu, rnek olarak, APF ve LPMdeki rolmzle gstermiştik. Ana mesele şu; işi sınıfı mcadelesinin arazisinde alışıyoruz, bu da pratikte siyahi işi sınıfı mahalleleri, rgtlerinde, bu mahalle ve rgtlerle birlikte alıştığımız anlamına geliyor. Kendini anarşist olarak nitelendiren herkesin, sırf paylaşılan bir etiket sebebiyle birlikte alışması gerektiğine inanmıyoruz. Etiket birlik iin bir temel değildir: kendini anarşist olarak tanımlayan ama anarşizmin ana prensiplerini reddeden, sınıf mcadelesiyle ilgilenmeyen ya da işi sınıfı mcadele ve hareketlerini destekleyip, dahil olmayan insanlarla alışmakta gerekten bir anlam grmyoruz. Sınıf mcadelesini srdren ama anarşist olmayan Sol ya da sosyal hareket ve sendikalarla taktiksel olarak ilişkilenmeyi ve işbirliği yapmayı tercih ederiz. Tabii ki, bu diğer gruplarla pek ok konuda anlaşmazlığımız ve fikirler atışmasını kazanmak uğruna kavgamız var. Ama nemli olan insan kitlelerine doğru yryor olmamız nk atışmaların ıkış noktaları oralar. İzole olmuş ve prist bir radikal bilimin parası olmakla ilgilenmiyoruz.

Bir ABCN yayınından haberdarız: Kara Tetik. Ağ hala işliyor mu? Anarşistlere ya da hapishanelerdeki zgrlk/anarşist tutuklulara herhangi bir baskı uygulanıyor mu? Gney Afrikadaki hapishaneler hakkında ne syleyebilirsiniz?

Zabalaza: Gney Afrikadaki Anarşist Kara apraz, baskı karşıtı, dayanışma aktiviteleri yapan ve tutuklulara destek sağlayan, ZAKC ile bağlantılı kk bir kolektifti. Kara Tetik postasının sadece sayısını yayınladı ve devlet baskısının ykselip sosyal hareketlerin hedef gsterilerek sulanmasına karşılık olarak, diğer yeniliki rgtlerle kısa mrl bir Baskı Karşıtı Ağ kurulmasında rol oynadı. AK-GA da kuruldu ve bir sre hala hapiste olan ırkılık karşıtı politik tutuklularla iletişimini srdrd; bu bir hapishanede anarşizm zerine gizli bir alışma grubunun oluşmasına nclk etti. Bu grubu rgtleyen ana karakterlerden biri, ırkılık karşıtı politik tutukludan anarşistliğe geiş yapan Abel Ramarope lnce, grup alışmalarını durdurdu. AKǒnin de aktivitelerini durdurması uzun zaman almadı.

Gney Afrika hkmeti baskı iin zellikle anarşistleri hedef almıyor, nk daha o kadar kayda değer değiliz. Ama zaman zaman kasabalı anarşistler ve ZAKC yeleri, topluluk iindeki fikir ve aktivitelerinin egemenliklerine tehlike oluşturduğunu dşnen yerli elit kesim ve iktidar parti yandaşları tarafından tehdit ve gz dağına maruz kalabiliyor.

Afrikadaki diğer lkelerle anarşist/zgrlk temaslarınız var mı?

Zabalaza: Şu anda sadece Zimbabwede anarşist bağlantılarımız var. Swazilandda bazı anarşistlerle bağlantımız vardı iki tanesi Sowetoda yaşadıkları zamanda ZAKC yeleriydi ancak bağlantımızı kaybettik ve şu anki durumlarından emin değiliz.

IWA ile bağlantıda olan, Nijeryadaki anarşist sendikacı Farkındalık Ligi ile de temas iindeydik ama birka yıldır mevcut değil, ayrıca nceden iletişim iinde olduğumuz nc mcadelecisi Sam Mbah, 2014te ld.

Arap Baharının ardından, Mısırda anarşist bir grup olan zgrlk Sosyalist Hareket ile temas kurmuştuk ancak onlarla da uzun sredir iletişim iinde değiliz ve şu anki durum ve aktivitelerinden haberimiz yok.

Peki Gandhi ve Martin Luther King gibi, kresel kapitalistler tarafından vlen Mandelanın karakteri hakkında ne syleyebilirsiniz? Bildiğiniz gibi, iktidar sınıflar oğunlukla bazı parlamentocuları, pasifistleri ya da reformcu muhalefetleri ya da devrimleri tercih ediyor. Mandela ve Gandhi ya da Martin Luther King arasında bir kıyaslama yapabilir miyiz? Ya da Guardian Gazetesi Mandela ve Abdullah calan (tutuklu PKK lideri) arasındaki benzerlikleri yazmıştı. Siz bunun hakkında ne dşnyorsunuz?

Zabalaza: Mandelayla ilgili, Gandhinin yolunda bir pasifist olduğunu ileri sren miti dağıtmak konusunda ok net olmalıyız. Mandela, ırkı hkmeti şiddetle devirmeye ynelik silahlı mcadele sebebiyle hapsedilmişti. Bugnlerde, bir tr azizmiş gibi gsteriliyor ve bu doğru değil.

Mandelanın ırkılığa karşı savaşına ve silahlı mcadeleyi reddetmeyişine saygı duyuyoruz. Irkılığa karşı savaşta, aıka doğru taraftaydı, baskı grenlerin tarafında. Ama bu onu ve arkada bıraktıklarını eleştirmediğimiz anlamına gelmez. ANC lideri olarak, ırkı ynetim sonrası Gney Afrikanın her zaman kapitalist olacağı grşne kendini adamıştır. Beyaz stnlğn ve monopoli kapitalizmini kknden skmek iin derinden değişecek ama aynı zamanda zel girişimciliğin hi olmadığı kadar parlayıp geliştiği bir toplulukta, Avrupalı olmayan, refah bir burjuva sınıfının gelişimi iin yeni sahalar aılmasına olanak verecekti. Yani, hedeflerinin sınırlı olması bakımından bir reformcuydu. Yani, Mandela silahlı mcadeleyi benimsemesi bakımından calana yakın olsa da, ANC her zaman PKKdan ok daha az radikal bir partiydi Marksist-Leninist zamanlarında ya da zgrlk fikirlerden daha ok etkilendiği şu anki dneminde.

Mandela, kısa bir sre iin GAKPnin liderliğini yapmış olsa da, bu durumları değiştirmedi: GAKPnin asıl hedefinin sosyalizm değil UDD olduğunu hatırlayın. Yani, ANC /GAKP silahlı mcadelesi militandı ancak devrimci değildi. 1980 ortalarında, ANC ve GAKP liderliğinin byk bir kısmı, aynı zamanda ırkı hkmetin liderleri, bir krdğm ierisindeydi: iki taraf da kazanamıyordu. Bunu takiben, anlaşmalı bir geiş srecini başlatan planlar uygulamaya kondu.

Bir yandan, bu geiş sreci byk bir başarıydı: 350 senedir ilk defa, Gney Afrika olan blgeler orta sınıf bir parlamento sistemine sahip oldu; otoriter ırkı ynetim sistemi ortadan kaldırıldı ayrımcılığı, terr ve baskıları da beraberinde. Ama aynı zamanda orta sınıf demokrasisinin btn sınırları aşikardı ve hala da aşikar. Kapitalizm srd, devlet organı srd, sınıf stnlğ srd. ırkı ynetimin dehşet verici mirası kendisini her alanda gsterdi siyahiler iin acınası yaşam koşullarından tut, gen Afrikalı kadın ve erkeklerin %70inin işsiz kalmaları durumuna kadar. Bunların hepsi srd. Bunlar, refah ve gcn radikal bir yeniden dağıtımı sağlanmadan nasıl giderilebilir ki? Giderilemez, bu devrimi gerektirir. Ama bizim elimizdeki, siyah elitin olduka genişlediği, topluluğun ana kayasının ise ırkılıkla blnmş bir işi sınıfı ve ucuz siyahi işgc sistemini barındırarak srdğ kapitalist bir dzen. ANC ve Mandela, sınırlı vizoyonlarıyla, reformculuklarıyla, iler acısı uzlaşmalarıyla, kapitalizm ve eski beyaz iktidar sınıfla birlikte, kısmen sulanmayı hak ediyorlar.


Sosyal Savaş

Related Link: http://zabalaza.net

This page has not been translated into Kreyl ayisyen yet.

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Neste 8 de Maro, levantamos mais uma vez a nossa voz e os nossos punhos pela vida das mulheres!
2005-2019 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]