Benutzereinstellungen

Neue Veranstaltungshinweise

Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος

Es wurden keine neuen Veranstaltungshinweise in der letzten Woche verffentlicht

Μακεδονία και Εθνικισμός

category Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος | Γνώμη / Ανάλυση author Dienstag Januar 09, 2018 20:09author by Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήναςauthor email ngnm55 at gmail dot com Report this post to the editors

για το μακεδονικό ζήτημα...

Για όλα αυτά λοιπόν, παλεύουε σήερα:

για την αναγνώριση της ακεδονικής ειονότητας, της γλώσσας της και της παράδοσή της και την άνευ όρων επιστροφή των ακεδόνων πολιτικών προσφύγων.
ενάντια στον ελληνικό (και κάθε) εθνικισό - οικονοικό ιπεριαλισό.
για τον κοινό αγώνα εργαζοένων-κοινωνιών σε Ελλάδα-Μακεδονία-Βαλκάνια, ενάντια στο κεφάλαιο και τα κράτη και τους σχεδιασούς τους.
makedonia2750x500.jpg

Το ζήτηα που έχει προκύψει από τις αρχές του 1990 για την ονοασία της ∆ηοκρατίας της Μακεδονίας και απασχολεί την ελληνική κοινωνία ως σήερα είναι πολύ πιο βαθύ από όσο εφανίζεται και σίγουρα ιδιαίτερα σηαντικό για όσους και όσες από εάς συετέχουν στο λεγόενο ριζοσπαστικό, επαναστατικό, ανταγωνιστικό ή όπως αλλιώς κίνηα. Και είναι σηαντικό για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, το ακεδονικό ζήτηα ε όλες του τις προεκτάσεις είναι βασικός άξονας συγκρότησης του ελληνικού εθνικισού και του κράτους του. ∆εύτερον, υπάρχει το πολύ συγκεκριένο επίδικο ζήτηα της ακεδονικής ειονότητας στην ελληνική επικράτεια. Τρίτον, απλά και όνο το γεγονός ότι αυτή η υπόθεση αφορά πλειοψηφικά την ελληνική κοινωνία, η οποία ήδη έχει πάρει θέση, αναδεικνύεται σε δείκτη ωριότητας και υπευθυνότητας αυτού του κινήατος να πάρει και αυτό θέση δηόσια.

1.Το μακεδονικό ζήτημα ως βασικός άξονας συγκρότησης του ελληνικού εθνικισμού

Για να κατανοήσουε την εθνικιστική στάση της ελληνικής κοινωνίας πρέπει να αντιληφθούε ότι στην Ελλάδα, όπως και σε όλη τη Βαλκανική, κύριο φαντασιακό αυτοπαράστασης της κοινωνίας αποτέλεσε και αποτελεί η ιδέα του έθνους στη ροαντική της εκδοχή, ελλείψει ιδιαίτερης σχέσης ε το κίνηα του ∆ιαφωτισού. Αντίθετα ε τον πολιτικό εθνικισό που αναδύθηκε στην αερικάνικη και γαλλική επανάσταση, όπου το έθνος συγκροτήθηκε στη βάση πολιτικών σωάτων ισότιων πολιτών που δηιούργησαν το σύνταγά τους ή εναντιώθηκαν στον βασιλιά που δρούσε ενάντια στα συφέροντα τους, ο ροαντικός εθνικισός επικαλείται το αία, το αρχέγονο της καταγωγής και της γλώσσας και το ένδοξο παρελθόν.

Στην περίπτωση της Ελλάδας πρέπει να προσθέσουε και τη συνύφανση της ορθοδοξίας στον εθνικό ύθο, η οποία ακόη και σήερα πηγαίνει χέρι-χέρι ε το ελληνικό κράτος και τον εθνικισό. Χαρακτηριστικό του ροαντικού εθνικισού είναι ότι αποκρύπτει την ιστορικότητα της δηιουργίας του εκάστοτε έθνους και δηιουργεί την πεποίθηση ότι το συγκεκριένο έθνος υπήρχε ανέκαθεν. Αυτό το πλαίσιο συγκροτεί ένα βαθιά υπερβατικό και ετερόνοο θεέλιο θέσισης της κοινωνίας. Η εθνικιστική κοινωνία φαντάζει σαν ένας εκτεταένος ιδιόκοσος, φαντάζεται δηλαδή τον εαυτό της, σαν να είναι το κέντρο του κόσου και της ιστορίας, να βάλλεται από κάθε κατεύθυνση και φυσικά εχθρεύεται ο,τιδήποτε απειλεί αυτήν την τάξη πραγάτων. Και ό,τι δεν πορεί να το αφοοιώσει, φυσικά προσπαθεί να το εξολοθρεύσει.

Γι αυτό και τα τυπικά επιχειρήατα κάποιας Ελληνίδας ή κάποιου Έλληνα εναντίον της συνταγατικής ονοασίας της ∆ηοκρατίας της Μακεδονίας είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ίλαγε ελληνικά, όχι βουλγάρικα ή ότι τη Μακεδονία την κατοικούσαν από τα αρχαία χρόνια οι Έλληνες, γι αυτό και η συγκάλυψη ή και άρνηση ακόα ύπαρξης της ακεδονικής ειονότητας και της καταπίεσής της. Αν και υπάρχει ια τάση υποβίβασης του ζητήατος σε ιστορικό από πολιτικό, αναγκαία είναι η ιστορική αναφορά και στα εγκλήατα του ελληνικού κράτους στην προσπάθειά του να δηιουργήσει το ελληνικό έθνος. (Να σηειώσουε ότι το ζήτηα δεν είναι ιστορικό, πόσο άλλον γεωγραφικό όπως παρουσιάζεται, γιατί τότε το όνο που θα αρκούσε για την επίλυσή του θα ήταν ένα καλό βιβλίο ιστορίας, αλλά ούτως ή άλλως τέτοια υπάρχουν αρκετά). Το ελληνικό κράτος από τη στιγή της ίδρυσής του προβάλλει το αίτηα ότι ο ιστορικός του ρόλος, να συπεριλάβει στην έκτασή του το σύνολο του ιστορικού ελληνισού, ένει ανικανοποίητος. Υπάρχει όως ένα πρόβληα. Σε αυτές τις περιοχές που διεκδικεί το ελληνικό κράτος κατοικούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δύσκολα πορούν να χαρακτηριστούν Έλληνες αφού είναι Αρβανίτες, Βλάχοι, Μουσουλάνοι (Τούρκοι δηλαδή), Σλάβοι, Βούλγαροι και διάφορες άλλες εθνοτικές οάδες.

Στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας όως υπάρχουν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται εθνικά ως Μακεδόνες. Το 1893 ιδρύεται η ΕΜΕΟ ε πρόγραα την ανεξαρτητοποίηση του ακεδονικού κράτους και τη δηιουργία ιας βαλκανικής οοσπονδίας. Κορύφωση αυτής της κίνησης ήταν η εξέγερση του Ίλιντεν το 1903, η οποία καταπνίχτηκε στο αία από τον Σουλτάνο. Μετά την αποτυχηένη απόπειρα του 1897, όταν ο ελληνικός στρατός νικήθηκε κατά κράτος από τον οθωανικό, το ελληνικό κράτος προετοιάζει ξανά την επέλασή του προς το Βορρά. Στέλνει στην περιοχή της Μακεδονίας παραστρατιωτικές οάδες γνωστές ως Μακεδονοάχους ε σκοπό τον προσεταιρισό του ορθόδοξου πληθυσού και την εκτόπιση του βουλγαρικού και του ουσουλανικού στοιχείου από την περιοχή. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Μακεδονοάχοι έχουν είνει στην εθνική υθολογία ως ήρωες που πολέησαν έναν άνισο πόλεο, ενώ στην πραγατικότητα αυτό που έκαναν ήταν ό,τι κάνει κάθε στρατός: φόνους, βιασούς, επρησούς, καταστροφές.

Με τους βαλκανικούς πολέους του 1912-13 το εγαλύτερο έρος της Μακεδονίας πηγαίνει στο ελληνικό κράτος, ένα στο σερβικό και ένα στο βουλγάρικο. Το πρόβληα όως παρέενε το ίδιο. Στο εγαλύτερο έρος της η Μακεδονία δεν ήταν ελληνική!

Χαρακτηριστική είναι η φράση του Χ. Τρικούπη: Όταν έλθει ο έγας πόλεος η Μακεδονία θα γίνει Ελληνική ή Βουλγαρική κατά τον νικήσαντα. Αν τη λάβωσιν οι Βούλγαροι θα εκσλαβίσωσι τον πληθυ- σόν. Αν ηείς την λάβοεν, θα τους κάνοεν όλους έλληνας έχρι της Ανατολικής Ρωυλίας.

Σύφωνα ε στοιχεία του Οικουενικού Πατριαρχείου, πριν από τον πόλεο όνο το 10% περίπου του πληθυσού αποτελείτο από ελληνόφωνες Μακεδόνες, ενώ το 40% αποτελείτο από σλαβόφωνες Μακεδόνες και το υπόλοιπο 40% από Μουσουλάνους Μακεδόνες. Σχετικά ολιγάριθα πληθυσιακά στοιχεία της Μακεδονίας αποτελούσαν οι λατινόφωνοι Βλάχοι, οι Αλβανοί, οι Εβραίοι και οι Τσιγγάνοι. Πλειοψηφικό στοιχείο αποτελούσαν οι Εβραίοι όνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Από την κατάκτηση και έπειτα όως εκτοπίζονται χιλιάδες εξαρχικοί Μακεδόνες και Μουσουλάνοι και στη θέση τους εγκαθίστανται Έλληνες πρόσφυγες.

Αν και το ελληνικό κράτος σήερα δεν δέχεται επίσηα την ύπαρξη ακεδονικής ειονότητας στην επικράτειά του, τότε γνώριζε καλά ότι υπήρχε. Από το πλήθος αποδεικτικών στοιχείων χαρακτηριστικότερο είναι η έκδοση του (σλαβο)ακεδονικού αλφαβηταρίου ABECEDAR το 1925. Με βασικό άξονα την οογενοποίηση της περιοχής από το 1926 αρχίζει η συστηατική εθνοκάθαρση των (σλαβο)ακεδόνων από το ελληνικό κράτος ε το κλείσιο των σχολείων τους, την απαγόρευση χρήσης της γλώσσας τους ακόη και στον ιδιωτικό τους χώρο, ε δηόσιες τελετές αποκήρυξης της γλώσσας τους, ε αλλαγές τοπωνυίων και ονοάτων ε φυλακίσεις και βασανισούς. Ο δεύτερος γύρος εθνοκάθαρσης της περιοχής από τους (σλαβο)ακεδόνες συντελείται ετά από το τέλος του εφυλίου πολέου και την ήττα του ∆ΣΕ. Τότε πολλοί (σλαβο)ακεδόνες που συετείχαν στο ∆ΣΕ αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο εξωτερικό ως πολιτικοί πρόσφυγες, λόγω της πολιτικής του ετεφυλιακού ελληνικού κράτους. Το 1982 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επέτρεψε την επιστροφή όλων των πολιτικών προσφύγων στη χώρα πλην αυτών που ήταν η Έλληνες το γένος. Τα περί κατασκευασένου από τον Τίτο ακεδονικού έθνους όπως γίνεται φανερό, στον βαθό που συγκαλύπτει την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων, είναι πούρδες.

τα έθνη κράτη είναι (και στα Βαλκάνια) πολιτικές κατασκευές
Ούτως ή άλλως η Λαϊκή ∆ηοκρατία της Μακεδονίας υπάρχει από το 1945, χωρίς ποτέ να υπάρξει τόσο σοβαρό πρόβληα διερών σχέσεων έχρι το 1991, όταν η ∆ηοκρατία της Μακεδονίας κήρυξε την ανεξαρτησία της. Μάλλον γιατί δεν ετίθετο από κάποιον ως τότε ζήτηα αναγνώρισης της ακεδονικής ειονότητας στην ελληνική επικράτεια. Επίσης γελοία είναι η ρητορική περί απειλής της Ελλάδας από τη ∆ηοκρατία της Μακεδονίας, ενός κράτους στρατιωτικά υποδεέστερου από το ελληνικό, τη στιγή άλιστα που το τελευταίο είναι έλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ενός κράτους οικονοικά εξαρτηένου, αφού τη στιγή που το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας διαρρηγνύει τα ιάτιά του για το όνοα και την ελληνικότητα της Μακεδονίας, τα ελληνικά κεφάλαια αλωνίζουν στη ∆ηοκρατία της Μακεδονίας, αναδεικνύοντας για άλλη ια φορά ότι ενώ, αντίθετα από τις επιθυίες ας, ερικές φορές οι προλετάριοι έχουνε πατρίδα, το κεφάλαιο δεν έχει καμιά.

Είναι σηαντικό βέβαια να αναφέρουε ότι και η ∆ηοκρατία της Μακεδονίας πέρασε τα αναγκαία των εθνοκρατικογένεσεων με την ανάδυση ενός εθνικισμού (αντιπαραθετικού και πυροδοτούμενου από τον ελληνικό), ε τη ακεδονική κοινωνία να οιάζει ε εργαστήρι παραγωγής έθνους. Μπορεί να δει κανείς εκεί την κατασκευή της εθνικιστικής ιστοριογραφίας, υθολογίας και ίσους, ε γραφικές μετονομασίες οδών και συλλαλητήρια. Η ανάρτηση ελληνικών σηαιών ε τη σβάστικα βέβαια δεν απέχει πολύ από το ελληνικό συνήθειο αναπαράστασης της σηαίας των Η.Π.Α. ε τη σβάστικα. Και τα επεισόδια σε ελληνικούς στόχους στη ∆ηοκρατία της Μακεδονίας είναι στο ίδιο ήκος κύατος ε τα εθνικιστικά συλλαλητήρια στην Ελλάδα, όπου κυριαρχούσε το σύνθηα η λύση είναι ία, σύνορα ε τη Σερβία. Όπως επίσης η καταπίεση των ακεδόνων πολιτών που ζητούν βουλγαρικό διαβατήριο (εταξύ αυτών και ο έχρι πρότινος Μακεδόνας εθνικιστής πρωθυπουργός Λιούπτσο Γκεοργκέφσκι!) και η αντιμετώπιση τους ως προδότες εντάσσεται στο ίδιο εθνικιστικό πλαίσιο.

Οι παρακινδυνευμένες αλλαγές τοπωνυμίων (αγαπηένη τακτική και του ελληνικού κράτους) και η προγονική επίκληση στο Μεγαλέξαντρο είναι όντως αρκετά χοντροκοένα. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουε ότι ενώ η Ελλάδα είχε περίπου έναν αιώνα να κατασκευάσει τη δική της εθνική ταυτότητα (ε ό,τι αυτό συνεπάγεται), η ∆ηοκρατία της Μακεδονίας είχε όλις ια 15ετία! Η πολιτική σκοπιότητα του ελληνικού κράτους η αναγνώρισης της συνταγατικής ονοασίας της ∆ηοκρατίας της Μακεδονίας είναι συγκεκριένη. Αναγνώριση του ονόατος σηαίνει αναγνώριση της ακεδονικής εθνότητας και της αντίστοιχης ακεδονικής ειονότητας και της εθνοκάθαρσής της, και κάτι τέτοιο αποτελεί απειλή για τους εθνικιστικούς ύθους των Ελλήνων.

Ελλάδα: το αφεντικό των Βαλκανίων
ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ πΓ∆Μ (2006)

Τo ακεδονικό ζήτηα αποτελεί πλήγα για την εικόνα της ψωροκώσταινας Ελλάδας, του ανάδελφου έθνους που όλες οι δυνάεις το χτυπούν αλύπητα, αυτό όως αντιστέκεται και συνεχίζει την πορεία του. Παραθέτουε από την ιστοσελίδα του υπουργείου εξωτερικών: Το έγεθος των ελληνικών επενδύσεων, σύφωνα ε το επενδεδυένο κεφάλαιο είναι ανώτερο του επισήως εγγεγραένου και ανέρχεται σε 950 εκατ. καταλαβάνοντας την πρώτη θέση, απασχολούν άνω των 20.000 ατόων και οι σαράντα εγαλύτερες εταιρείες ελληνικών συφερόντων σε πΓ∆Μ διαθέτουν επενδεδυένο κεφάλαιο 830 εκατ.

Ήταν βέβαια αυτή η Ελλαδίτσα που από την ίδρυσή της έχρι σήερα έχει υπερδιπλασιάσει τα εδάφη της, που το 1992 συζητούσε το σενάριο διαελισού της ∆ηοκρατίας της Μακεδονίας από κοινού ε τον σφαγέα Μιλόσεβιτς, της επέβαλε επάργκο το 1994 και τώρα ασκεί veto για την ένταξη της ∆ηοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Φυσικά δεν ας κόπτει εάν η ∆ηοκρατία της Μακεδονίας θα ενταχθεί στο στρατιωτικό και δολοφόνο οργανισό του ΝΑΤΟ. Θέλουε να αναδείξουε τη συνεπή ιπεριαλιστική και ηγεονική στάση του ελληνικού κράτους στην περιοχή.

Από τη πλευρά ας ελπίζουε ότι η ίδια η ακεδονική κοινωνία θα αντισταθεί σε αυτή την κίνηση του ακεδονικού κράτους και στεκόαστε αλληλέγγυοι/ες στις αντινατοϊκές, αντικαπιταλιστικές και αντικαθεστωτικές φωνές εκεί. Κριτική πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και στην Αριστερά (εκτός φωτεινών εξαιρέσεων) εντός και εκτός κοινοβουλίου, η οποία εν ονόατι ενός συνωοσιολογικού αντι-ιπεριαλισού και αντι-αερικανισού έχει ενσωατώσει (όχι ε εγάλη δυσκολία) έρος της πατριωτικής-εθνικιστικής ρητορικής σε πολλά ζητήατα της λεγόενης εξωτερικής πολιτικής όπως και τώρα όσον αφορά το ακεδονικό.

Με ικροέγαλες συπεριφορές (του τύπου αν ήουν κυβέρνηση εγώ θα...), διατυπώνονται απόψεις του τύπου δεν πορούε να δώσουε λευκή επιταγή στον ιπεριαλισό όσον αφορά το όνοα, απόψεις που είναι ξεκάθαρο (τουλάχιστον για αυτούς που βλέπουν) ότι πριοδοτούν τον ελληνικό εθνικισό. Κριτική πρέπει να γίνει όως και σε λογικές που υποβιβάζουν το ζήτηα ε λαϊκισούς όπως προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώη από τα σηαντικά ζητήατα.

Το γεγονός ότι τις ακεδονικές θέσεις τις υπερασπίζονται οι Η.Π.Α., ότι υπάρχουν κόντρες συφερόντων του ρωσικού και αερικανικού τόξου στα Βαλκάνια, ότι ο ακεδονικός εθνικισός είναι υποκινούενος από κάποια σκοτεινά συφέροντα, πολύ ή λίγο έχουν σχέση ε την πραγατικότητα. Είναι ένας ακόη λόγος όως, όχι τόσο για το ελληνικό κράτος όσο για την ελληνική κοινωνία, να αλλάξει γραή πλεύσης εγκαταλείποντας τον εθνικισό και να προτάξει τη συναδέλφωση των λαών και την ισότητα των ειονοτήτων πάνω σε διεθνιστικές βάσεις, και όχι βάσεις ισορροπίας δυνάεων και εθνικών συφερόντων.

Η Εθνική Ενότητα Είναι Παγίδα
Ψευτοδιλήατα δεν υπάρχουν. Όταν η κοινωνία θέτει στο σύνολό της ζητήατα είσαι υποχρεωένος να πάρεις θέση. Αλλιώς είσαι έξω από το πολιτικό - κοινωνικό. Εείς που προσεγγίζουε τα πράγατα από την αντικρατική, διεθνιστική εριά οφείλουε να αντιπαλέψουε κάθε εθνικισό και ισαλλοδοξία. Οφείλουε να παλέψουε για ια κοινωνία που η διάκριση σε εθνότητες θα είναι αδιάφορη και δεν θα αποτελεί αιτία πολέων, σφαγών και διακρίσεων. Οφείλουε να παλέψουε για ια κοινωνία όπου η ίδια στο σύνολό της θα αποφασίζει για τις υποθέσεις της απαλλαγένη από τον γραφειοκρατικό βραχνά του κράτους. Αυτή η πάλη όως αρχίζει σήερα ε την αναγνώριση και ισοτιία των ειονοτήτων, το δικαίωα στον αυτοπροσδιορισό, την αποεθνικοποίηση του δηόσιου χώρου και βέβαια την εκδίωξη της εκκλησίας από αυτόν.

Για όλα αυτά λοιπόν, παλεύουε σήερα:

για την αναγνώριση της ακεδονικής ειονότητας, της γλώσσας της και της παράδοσή της και την άνευ όρων επιστροφή των ακεδόνων πολιτικών προσφύγων.
ενάντια στον ελληνικό (και κάθε) εθνικισό - οικονοικό ιπεριαλισό.
για τον κοινό αγώνα εργαζοένων-κοινωνιών σε Ελλάδα-Μακεδονία-Βαλκάνια, ενάντια στο κεφάλαιο και τα κράτη και τους σχεδιασούς τους.

Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας

Γενάρης 2018

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Neste 8 de Maro, levantamos mais uma vez a nossa voz e os nossos punhos pela vida das mulheres!

Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος | gr

Mo 30 Mr, 07:24

browse text browse image

53072463_266257254302758_2307718776050679808_n.png imageΕθνικισμός, πατριω&#... 19:55 Sa 30 Mr by Dmitri 0 comments

Η γλώσσα της κυριαρχίας δεν είναι η δική μας γλώσσα. Κανένα έθνος δεν μας ενώνει, κανένα σύνορο δεν μας χωρίζει, κανένα κράτος δεν είναι δικό μας. --- Εκδήλωση-Συζήτηση: Εθνικισμός, πατριωτισμός, μιλιταρισμός τα συνεκτικά εργαλεία του κράτους - 12 Απρίλη στις 18.00 στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Φιλοσοφικής (8ος όροφος, αίθουσα 819) - Συνδιοργάνωση: Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Φιλοσοφικής και Ανθός Ελευθεριακό Φοιτητικό Σχήμα

f1803c979bd92d686ce0d7aac54a4375.jpg imageΤα έθνη δεν είναι χο... 18:50 So 30 Dez by Πρωτοβουλία για την Ολική Άρνηση Στράτευσης 0 comments

Κείμενο που μοιράστηκε στις 17/12 σε εκατοντάδες αντίτυπα στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια αντιεθνικής παρέμβασης αλληλεγγύης στους ολικούς αρνητές στράτευσης. Αναδημοσίευση από το blog της Πρωτοβουλίας για την ολική άρνηση στράτευσης.

38016048_1565638766874703_2001858735969927168_n.jpg imageΕθνικισμός-πατριω ... 19:47 So 16 Sep by Καθοδόν & mⒶnifesto 0 comments

Απέναντι στον κόσμο της εξουσίας, απέναντι στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό κράτους και κεφαλαίου, οφείλουμε να υψώσουμε συλλογικά ελευθεριακά αναχώματα ανάσχεσης της ολομέτωπης επίθεσής τους, αποδομώντας καταρχήν έναν από τους βασικότερους ιδεολογικούς πυλώνες του κράτους, αυτόν της εθνικιστικής-πατριωτικής ιδεολογίας. Η αποδόμηση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και την αναγκαία συνθήκη για την οικοδόμηση της ελευθεριακής επαναστατικής προοπτικής, που στρατηγικό της στόχο έχει την καταστροφή κράτους και κεφαλαίου και την κοινωνική και ατομική απελευθέρωση.

no_nato.jpg imageΟ κόσμος ή αλλάζει ή... 20:22 Fr 13 Apr by Διεθνιστική Αλληλεγγύη 0 comments

Καλούμε τις αναρχικές, ελευθεριακές και γενικότερα επαναστατικές συλλογικότητες να δημιουργήσουμε γεγονότα που να συγκρούονται με τη νατοϊκή κυριαρχία, με τον καθορισμό της τύχης μας από τις επιταγές του ΝΑΤΟ και των ανταγωγισμών των μεγάλων δυνάμεων και των τοπικών κρατικών εντολοδόχων τους.

c4a698429e8ba2ed9ba22bc49f3d6674.jpg imageΣυγκέντρωση αλληλ ... 20:35 Mi 14 Mr by Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης 0 comments

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους Κούρδους επαναστάτες της Ροζάβα και στους διεθνιστές αναρχικούς και κομμουνιστές που μάχονται στο πλάι τους. Η περιφρούρηση της ελευθεριακής επανάστασης στη Ροζάβα αποτελεί ανάχωμα στην παγκόσμια επέλαση του κρατικού και καπιταλιστικού ολοκληρωτισμού και φωτεινό παράδειγμα αντίστασης και επαναστατικού κοινωνικού μετασχηματισμού. Μετά την ηρωική μάχη του Κομπάνι, η υπεράσπιση του Αφρίν είναι η συνέχεια του αγώνα των λαών στο Κουρδιστάν για έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης.

daf04.jpg imageΤα κράτη θα ηττηθού&... 21:49 Mi 24 Jan by DAF (Αναρχική Επαναστατική Δράση) 0 comments

Μες στις δυο τελευταίες μέρες, κάθε βόμβα που έπεσε στο Afrin, κάθε σφαίρα, ήταν σφαίρα στο κορμί της ελευθερίας. Το τουρκικό κράτος, που επιθυμεί να αυξήσει το μερίδιο στο δικό του τραπέζι, ξεκίνησε την επίθεση στο Afrin. Πρόκειται για μια στρατηγική που δημιουργείται από τον εθνικισμό και τον συντηρητισμό, που βασίζεται σε αυτή την πλάνη. Δεν είναι παρά μια εκλογική στρατηγική. Είναι μια καθ όλα εμπορική στρατηγική. Ο πόλεμος του κράτους είναι μια στρατηγική. Αλλά ο πόλεμος των λαών είναι ελευθερία. Και κανένα κράτος δεν μπορεί να νικήσει τους λαούς που αγωνίζονται για ελευθερία. [Trke] [English][Castellano] [Franais] [Italiano]

15.jpg imageΌχι πυρηνικά στον Ά&... 04:18 Mo 13 Nov by δυσήνιος ίππος 0 comments

Ενημέρωση από τη διαδήλωση ενάντια στην εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στην αεροπορική βάση Αράξου

20156167_10214034092949700_665770807093578281_n.jpg image43 χρόνια από το φασι`... 00:12 Do 20 Jul by Dmitri 0 comments

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα μπορέσουμε να ζήσουμε ελεύθερα και ειρηνικά, μόνο αν αναπτυχθεί ένα μαζικό αντικατοχικό-αντιιμπεριαλιστικό και ταξικό κίνημα. Ένα κίνημα που θα δώσει μάχες και θα διεξάγει ανυποχώρητο αγώνα για να απομονωθούν οι φασίστες οπαδοί της διχοτόμησης, να φύγουν από τη μέση οι εγγυήτριες δυνάμεις, όλοι οι στρατοί και οι αγγλοαμερικάνικες βάσεις, για μια Κύπρο ελεύθερη και ανεξάρτητη, για την προοπτική της κοινωνικής απελευθέρωσης.

thumb_640.jpg imageΓια τη διάσκεψη της ... 20:53 Do 25 Mai by Δίκτυο Ομάδων Αλληλεγγύης Δωδεκανήσου 0 comments

Συνδιάσκεψη 15 χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής (Αίγυπτος, Αλγερία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ομάν, Κατάρ, Κουβέιτ, Λιβύη, Λίβανος, Αλβανία, Βουλγαρία, Σλοβακία Ιταλία, Κύπρος και Ελλάδα) για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, διεξάγεται από χθες στη Ρόδο. Καμιά συνάντηση για την ειρήνη δεν θα ήταν περιττή αν η πολιτική πρακτική αυτών που συνδιασκέπτονται έπειθε για τις καλές τους προθέσεις. Δυστυχώς, πρόκειται για μια φιέστα, που καμία σχέση δεν μπορεί να έχει με την ειρήνη και την ασφάλεια.

hkatastolhtwnantimilitaristwnsthnepoxhtoysyrizaapril2017cover.jpg imageKαταστολή των αντιμ&... 18:43 Di 11 Apr by Ξυπόλυτο Τάγμα 0 comments

Η εν λόγω 16σέλιδη μπροσούρα, που αποτελεί την 9η κατά σειρά εκδοτική προσπάθεια, τυπώθηκε σε 2.000 αντίτυπα και διακινείται χωρίς αντίτιμο. Βέβαια, κάθε συνεισφορά θα γινόταν δεκτή με ικανοποίηση.

more >>

imageΠερί εθνών και εθνι&... Apr 23 by Πρωτοβουλία για την Ολική Άρνηση Στράτευσης 0 comments

[Οι θέσεις που ακολουθούν δεν διεκδικούν την αποτύπωση μίας κλειστής θεωρίας, την οποία άλλωστε απεχθανόμαστε. Επιχειρούμε μία πρώτη συμβολή της συλλογικότητάς μας στην κριτική, την αποδόμηση και την εναντίωση στα έθνη, μέσα σε μία συγκυρία όξυνσης διαφόρων εκφάνσεων του εθνικιστικού λόγου. Για την ολική άρνηση στράτευσης σε μία αυταπάτη που συγκροτεί και συγκροτείται από τα κράτη, το κεφάλαιο, τους στρατούς, τα σύνορα και τη μισαλλοδοξία.]

imageΤο εθνικιστικό συλ&#... Feb 21 by Aναρχική Συλλογικότητα mⒶnifesto 0 comments

Το λέμε με ειλικρίνεια, όσο επώδυνο κι αν είναι. Φασίστες υπάρχουν και έξω από το φασιστικό κόμμα, υπάρχουν σε όλες τις τάξεις και σε όλα τα κόμματα. Υπάρχουν συνεπώς παντού άτομα τα οποία αν και δεν είναι φασίστες (μπορεί να είναι και αντιφασίστες), έχουν φασιστική ψυχή, την ίδια δηλαδή επιθυμία για καταπίεση που χαρακτηρίζει τους φασίστες. (Errico Malatesta, 28 Αυγούστου 1923, Γιατί νίκησε ο φασισμός, Libero Accordo)

imageΓια το Μακεδονικό Jan 18 by Libertatia 0 comments

Ο διεθνισμός, λοιπόν, αποτελεί την μόνη εφικτή, ενωτική και ειρηνική λύση. Κι αυτό γιατί δεν επιζητεί την εξόντωση πληθυσμών και ολόκληρων λαών. Αντίθετα, προτάσσει την αλληλεγγύη των προλετάριων και των καταπιεσμένων ενάντια σ αυτούς που μας εκμεταλλεύονται και καταστρέφουν τις ζωές μας. Κι ας μην γελιόμαστε. Μπορεί το περιεχόμενο να αλλάζει, όμως η μορφή της εκμετάλλευσης είναι ίδια και στις δυο πλευρές των συνόρων, όπως και σε κάθε κράτος. Φτωχοποίηση, υποβάθμιση των ζωών μας, αφαίρεση των δικαιωμάτων μας είναι μόνο μερικές από τις πτυχές της επίθεσης που έχουν εξαπολύσει κράτος και κεφάλαιο εναντίον μας. Και η μόνη πραγματική αντίσταση είναι η ταξική-αντικρατική-διεθνιστική.

imageΣκόνη τα Δόντια μέσ&... Jan 27 by Νίκος Ιωάννου 0 comments

Για περισσότερα από εξήντα χρόνια η Κυπριακή κοινωνία ζει πάνω σε μια διακοπτόμενη γραμμή στα κενά της οποίας διαρκώς τραυματίζεται. Αυτή η βασανιστική διάρκεια δημιουργεί μια ψυχολογία απογοήτευσης και αμηχανίας στους ανθρώπους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο δημόσιος χώρος καταλαμβάνεται σχεδόν ολοκληρωτικά από το πολιτικό σύστημα, από τη θρησκευτική ιεραρχία και από την κεφαλαιουχική δραστηριότητα. Στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του νησιού, στη Λευκωσία, δεν υπάρχουν πλατείες όπως δεν υπάρχουν στη πραγματικότητα και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

imageΕλληνική εξωτερικ ... Dez 31 by Μολότ 0 comments

Φυσικά, η Ελλάδα ως χώρα μέσου επιπέδου καπιταλιστικής ανάπτυξης, επιδιώκει τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση πουλώντας γεωπολιτικές εξυπηρετήσεις όχι επειδή είναι ισχυρή και ιμπεριαλιστική, αλλά ακριβώς για τους αντίθετους λόγους: επειδή είναι στριμωγμένη στη γωνία. Ούτως ή άλλως, περισσότερο καθεστώς ανεπίσημου οιονεί προτεκτοράτου θυμίζει το καθεστώς διαρκούς οικονομικής εποπτείας και η επιβολή σκληρών και εξοντωτικών όρων δανεισμού για την ανατροφοδότηση του χρέους, καθώς και οι ρυθμίσεις που επιβάλει το αριστερό μνημόνιο, όπως η προγενέστερη έγκριση των δανειστών για νομοσχέδια που θα κατεβάζει η κυβέρνηση ή η αποδοχή της γερμανικής απαίτησης για τη δημιουργία ενός νέου αποθεματικού υπερταμείου ξεπουλήματος στρατηγικών τομέων της δημόσιας περιουσίας.

more >>

imageΕθνικισμός, πατριω&#... Mr 30 1 of Anarkismo Editorial Group 0 comments

Η γλώσσα της κυριαρχίας δεν είναι η δική μας γλώσσα. Κανένα έθνος δεν μας ενώνει, κανένα σύνορο δεν μας χωρίζει, κανένα κράτος δεν είναι δικό μας. --- Εκδήλωση-Συζήτηση: Εθνικισμός, πατριωτισμός, μιλιταρισμός τα συνεκτικά εργαλεία του κράτους - 12 Απρίλη στις 18.00 στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Φιλοσοφικής (8ος όροφος, αίθουσα 819) - Συνδιοργάνωση: Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Φιλοσοφικής και Ανθός Ελευθεριακό Φοιτητικό Σχήμα

imageΤα έθνη δεν είναι χο... Dez 30 0 comments

Κείμενο που μοιράστηκε στις 17/12 σε εκατοντάδες αντίτυπα στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια αντιεθνικής παρέμβασης αλληλεγγύης στους ολικούς αρνητές στράτευσης. Αναδημοσίευση από το blog της Πρωτοβουλίας για την ολική άρνηση στράτευσης.

imageΕθνικισμός-πατριω ... Sep 16 0 comments

Απέναντι στον κόσμο της εξουσίας, απέναντι στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό κράτους και κεφαλαίου, οφείλουμε να υψώσουμε συλλογικά ελευθεριακά αναχώματα ανάσχεσης της ολομέτωπης επίθεσής τους, αποδομώντας καταρχήν έναν από τους βασικότερους ιδεολογικούς πυλώνες του κράτους, αυτόν της εθνικιστικής-πατριωτικής ιδεολογίας. Η αποδόμηση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και την αναγκαία συνθήκη για την οικοδόμηση της ελευθεριακής επαναστατικής προοπτικής, που στρατηγικό της στόχο έχει την καταστροφή κράτους και κεφαλαίου και την κοινωνική και ατομική απελευθέρωση.

imageΟ κόσμος ή αλλάζει ή... Apr 13 0 comments

Καλούμε τις αναρχικές, ελευθεριακές και γενικότερα επαναστατικές συλλογικότητες να δημιουργήσουμε γεγονότα που να συγκρούονται με τη νατοϊκή κυριαρχία, με τον καθορισμό της τύχης μας από τις επιταγές του ΝΑΤΟ και των ανταγωγισμών των μεγάλων δυνάμεων και των τοπικών κρατικών εντολοδόχων τους.

imageΣυγκέντρωση αλληλ ... Mr 14 0 comments

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους Κούρδους επαναστάτες της Ροζάβα και στους διεθνιστές αναρχικούς και κομμουνιστές που μάχονται στο πλάι τους. Η περιφρούρηση της ελευθεριακής επανάστασης στη Ροζάβα αποτελεί ανάχωμα στην παγκόσμια επέλαση του κρατικού και καπιταλιστικού ολοκληρωτισμού και φωτεινό παράδειγμα αντίστασης και επαναστατικού κοινωνικού μετασχηματισμού. Μετά την ηρωική μάχη του Κομπάνι, η υπεράσπιση του Αφρίν είναι η συνέχεια του αγώνα των λαών στο Κουρδιστάν για έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης.

more >>
2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]