user preferences

New Events

Rusya / Ukrayna / Beyaz Rusya

no event posted in the last week

Rus Devrimi ve Sovyet Hkmeti (Batı Avrupa İşilerine Mektup)

category rusya / ukrayna / beyaz rusya | the left | opinion/analysis author Wednesday September 03, 2008 23:46author by Pyotr Kropotkinauthor email miasnikov at gmail dot com Report this post to the editors

Dmitrov, Rusya, 28 Nisan 1919

İlk İngilizce Basım: Labour Leader, 22 Temmuz 1920.

evirenin Notu: evirenin metine yaptığı eklemeler, aıklamalar vb, [...] ile gsterilmiştir.

Bana Batı dnyası işilerine bir mesajım olup olmadığı soruldu. Şphesiz Rusya'da gerekte olanlardan ğrenilecek pekok şey var. Hepsinden bahsetmek mesajın uzun olmasına neden olacağı iin, sadece temel noktaları ortaya koyacağım.

İlk olarak, uygar dnyanın işileri ve diğer sınıflardan dostları, hkmetlerini Rusya'ya --aık veya rtl olarak-- silahlı mdahale etme fikrinden tamamen caydırmalıdırlar. Rusya şu anda, İngiltere'de 1639-48 ve Fransa'da 1789-94 dnemlerinde yaşananlar lsnde ve [onlara] eş değerde bir devrim yaşamaktadır. Tm uluslar İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya'nın Fransa Devrimi sırasında oynadığı utan verici rol oynamayı reddetmelidirler.

Bunun da tesinde, --tm retken işlerin, teknik yetilerin ve bilimsel bilginin tamamen komnal olacağı bir toplum inşa etmeye uğraşan-- Rus Devriminin mcadele etmekte olan partilerin uğraşıları sırasında ortaya ıkan basit bir raslantı [kaza] olmadığı, herkesin aklında yer etmelidir. Bu neredeyse bir yzyılı bulan; Robert Owen, Saint Simon ve Fourier'in zamanlarından beri [yapılan] sosyalist ve komnist propaganda tarafından hazırlanmıştır. ve her ne kadar tek parti diktatrlğ aracılığıyla yeni bir toplumsal sistem yerleştirme abası başarısızlığa mahkum olsa da; devrimin [sağladığı] işi hakları, onun [işi sınıfının] toplumdaki haklı yeri ve her bir yurttaşın grevleri [gibi] yeni kavramları halihazırda gnlk yaşantımıza dahil olmuşlardır, --ve bunlar srecektir.

Sadece işiler değil, uygar dnyanın tm ilerici gleri devrim dşmanlarına karşı şimdiye kadar verilmekte olan desteği sona erdirmelidirler. Bolşevik hkmetin yntemlerinde karşı ıkılacak hi bir şey olmaması nedeni ile değil. Hi de bu nedenle değil! Ama yabancı silahlı glerin mdahaleleri zorunlu olarak hkmetin diktatryal eğilimlerini glendirmekte, ve [Rusya'nın] yaşamının yenilenmesinde hkmetten bağımsız olarak Rusya'ya yardım etmeye hazır olan Rusların abalarını felce uğratmaktadır.

Parti diktatrlğndeki isel şeytanlıklar, bu partinin iktidarını devam ettirmesine yol aan savaş koşullarınca daha da ağırlaştırılmaktadır. Bu savaş hali, hayatın her ayrıntısını kontrol [etme yetisini] hkmetin ellerinde merkezleştiren, [bylece de] lkenin sıradan faaliyetlerinin byk bir kısmının durmasına neden olan diktatrce yntemlerin kuvvetlendirilmesi iin bahane oldu. Tm sefaletimizin yabancı mdahalesinden kaynaklandığı bahanesi sayesinde, devlet komnizmine zg şeytanlıklar on kat artmıştır.

Yine eklemeliyim ki eğer Mttefik askeri mdahaleleri devam ederse, bu Rusya'da Batı uluslarına karşı --bir gn gelecekteki atışmalarda kullanılacak-- katı duygular oluşturacaktır. Bu katılık devamlı gelişmektedir.

Kısacası, Avrupa uluslarının Rus ulusu ile doğrudan ilişkiler geliştirmesinin zamanı gelmiştir. Bu bakış aısından, sizlerin --tm uluslardan işi sınıfının ve ilerici unsurların-- syleyecek szleriniz olmalı.

Genel soru zerine bir ka kelime daha. Avrupalı ve Amerikan ulusları ile Rus ulusu arasındaki ilişkilerin tekrar kurulması, Rus ulusunun arlık İmparatorluğunu oluşturan uluslar zerinde stnlk kurması demek değildir. Emperyalist Rusya lmştr ve tekrar dirilmeyecektir. Bu farklı blgelerin [illerin, eyaletlerin] geleceği byk bir federasyonda yatmaktadır. Bu federasyonun eşitli paralarının doğal arazileri [toprak sınırları] olduka belirgindir --en azından Rus tarihi ve etnografisi ile haşır neşir olan bizler iin. Rus İmparatorluğunun doğal olarak ayrı [bulunan] paralarını merkezi bir kontrol altında yeniden birleştirme abaları başarısızlığa mahkumdur. Bu nedenle, Batı uluslarının eski Rusya İmparatorluğunun her parasının bağımsızlık hakkını tanımaları uygun olacaktır.

Benim grşm bu gelişmenin devam edeceği ynndedir. Bu federasyonun her bir parasının [bizzat] kendisinin kırsal komnlerin ve zgr şehirlerin federasyonundan oluşacağı zamanın geldiğini gryorum. ve Batı Avrupa'nın belli kısımlarının da yakın zaman iinde aynı yolu izleyeceğine inanıyorum.

Bugnk ekonomik ve siyasal durumumuza gelince, byk İngiliz ve Fransız devrimlerinin devamı olan Rus devrimi, Fransız devriminin "gerekte eşitlik", yani ekonomik eşitlik olarak adlandırılanı başaramadan durduğu noktaya ulaşmaya alışmaktadır.

Ne yazık ki, Rusya'daki bu abalar gl bir şekilde merkezileşmiş parti diktatrlğ altında yapılmaktadır. Bu aba Baboeuf'un aşırı merkeziyeti ve Jakoben davranışının aynısıdır. Parti diktatrlğnn demir yasası altında aşırı merkezileşmiş bir devlet komnizmi temelinde komnist bir cumhuriyet kurma abasının, kendi grşmce başarısızlığa mahkum olacağını tm samimiyetimle sylemek zorundayım. Her ne kadar insanlar eski rejimden bıkmış ve yeni yneticilerin deneylerine hi bir aktif direniş gstermiyor olsa da, Rusya'da biz komnizmin nasıl uygulanmaması [gerektiğini] ğreniyoruz.

Sovyetler, yani ilk defa 1905 devrimci kalkışması sırasında tasarlanan ve arlık defedilir edilmez 1917 devrimiyle derhal uygulamaya geirilen işi ve kyl konseyleri --lkenin ekonomik ve siyasi hayatının bu tip konseyler tarafından kontrol edilmesi-- fikri byk bir fikirdir. Daha da tesinde, bu konseylerin kendi abalarıyla ulusal refahın retiminde gerek bir yeri olanlardan oluşması gerektiği ortaya ıkar. Ama lke parti diktatrlğnce ynetildiği srece, işi ve kyl konseyleri aıktır ki tm nemlerini kaybetmektedirler. Bylece, daha nceleri kral tarafından toplantıya ağrılan ve ok gl olan kraliyet konseyiyle [ing royal council] mcadele etmek zorunda kalan "Devletler Konseyi"nin [ing. States General] oynadığı pasif role indirgenmişlerdir.

Basın zgrlğnn var olmadığı durumda, işi konseyleri de zgrlklerini ve gerekliliklerini kaybederler, ve --savaş durumunda olmamız bahanesiyle-- iki yıldır bu haldeyiz. Ama fazlası var. Seimler serbest seim kampanyasıyla yapılmadığında ve seimler parti diktatrlğnn baskısı altında yrtldğnde, işi ve kyl konseyleri tm nemlerini yitirirler. Gayet tabii ki, bilinen mazaret eski rejimle mcadele etmek iin diktatrlğn kaınılmaz olduğudur. Ama bu durum aıka geriye doğru bir adımdır, nk devrim yeni bir ekonomik temel zerinde yeni bir toplumun kurulmasını amalamıştı. Bu yeni sistemin lm fermanı demektir.

Zaten zayıf dşmş bir hkmetin devrilmesinin yntemleri eski ve modern tarihte gayet iyi bilinmektedir. Ama esinlenilecek rnekler olmadan yeni yaşam biimleri, zellikle de yeni retim ve değişim biimleri yaratmak gerektiğinde; herşeyin yeni baştan inşaa edilmesi gerektiğinde; bir hkmet tm vatandaşlarını bir lambayla ve hatta onu yakmak iin kibritle donatmayı stlenirse, bu durumda sınırsız sayıdaki resmi grevliyle bile bunu yapamaz --bu hkmet giderek cansıkıcı [başbelası,ing. becomes a nuisance] bir hale gelir. Bu ulusal bir anayol zerinde, fırtına tarafından devrilen bir ağacı satmak iin kırk resmi grevlinin yardımını gerektiren Fransız brokrasisinin karşılaştırma olarak nemsiz kalacağı mthiş bir brokrasi geliştirecektir. İşte Rusya'da ğrenmekte olduğumuz budur. ve siz batılı işilerin her trl aracı kullanarak kaınmanız gereken işte budur, nk siz gerek bir toplumsal yeniden inşayla ilgilenmektesiniz. Toplumsal devrimin gerek yaşamda nasıl işlediğini grmek iin delegelerinizi buraya gnderiniz.

Toplumsal devrimin gerektirdiği pek ok yapıcı iş, bir ka sosyalist ve anarşist elkitabındakinden daha nemli [olan] şeylerin ynlendirmesini gerektirse bile, [bu] merkezi bir hkmet tarafından yerine getirilemez. Bu kendi yerel koşullarında varolan ekonomik sorunların eşitliliğini halledebilme yetisine sahip, yerel ve uzmanlaşmış gler oğunluğunun [kalabalığının] gnll işbirliğini, [onların] zekalarını ve bilgilerini gerektirecektir. Bu işbirliğini reddetmek ve herşeyi parti diktatrlerinin dehalarına terk etmek; şu anda olduğu zere, sendikaları ve yerel kooperatif rgtlerini partinin brokratik organlarına dnştrerek, hayatımızın bağımsız merkezlerini yıkmak demektir. Bu devrimi başaramamanın, onun gerekleşmesini imkansız yapmanın yoludur. ve işte bu, bu tip yntemlerin dn alınmasını [geici olarak kullanılmak zere alınmasını] savunmaya karşı sizi uyarmakta kendimi grevli hissetmemin nedenidir . . .

Yakın zamanda biten savaş tm uygar dnya iin yeni yaşam koşulları ortaya ıkarmıştır. Sosyalizm kesinlikle dikkate değer bir ilerleme gsterecektir; ve yerel zerklik ve zgr girişim zerinde temellenen daha bağımsız bir yaşamın yeni biimleri yaratılacaktır. Bunlar ya barışıl bir şekilde veya devrimci aralarla yaratılacaklardır.

Ama bu yeniden inşaanın başarısı, byk lde farklı insanlar arasındaki doğrudan işbirliği [kurulabilmesi] olasılığına bağlıdır. Bunu başarmak iin, tm ulusların işi sınıflarının derhal birleşmesi ve tm dnya işilerinin byk enternasyonali fikrinin tekrar canlandırılması gereklidir --ama bu İkinci ve nc Enternasyonallerde olduğu zere, tek bir siyasi parti tarafından ynetilen bir birlik biiminde olmamalıdır. Bu tip birliklerin var olması iin şphesiz pekok sebep vardır; ama bunların [bu sebeplerin] tesinde ve tm bunları [bu sebepleri] biraraya getirecek [şekilde], dnya retimini bugnk kapitalizme tabii olmasından [kurtararak] dağıtmak [dağıtımını dzenlemek] zere federe hale gelmiş, dnyanın tm işi rgtlerinin bir birliği olmalıdır.

NE YAPMALI?

Yaşadığımız devrim ayrı ayrı bireylerin abalarının genel bir toplamı değildir; insan iradesinden bağımsız, bir doğal fenomen'in [ing. natural phenomenon, doğal olgu veya olay], Doğu Asya kıyılarında aniden ortaya ıkan tayfunlara benzeyen bir doğal bir fenomenin genel bir sonucudur.

Ayrı ayrı bireylerin ve hatta partilerin alışmalarının sadece lde birer kum tanesi, [kopan] yerel fırtınaların sadece birka dakikalık paraları olduğu [bu] binlerce sebep [etken]; yeni baştan yapacak veya yıkıp geecek, ve belki de hem yıkacak hem de yeni baştan yaratacak olan bu byk felaketin, bu byk doğal fenomenin biimlenmesine katkıda bulunmuştur.

Tm hepimiz bu byk kaınılmaz değişimi hazırladık. Ama aynı zamanda bu tm daha nceki devrimler tarafından --1793, 1848 - 1871 [devrimleri tarafından]; tm Jakobenlerin, sosyalistlerin yazıları tarafından; bilimin, sanayinin, sanatın ve diğerlerinin tm başarıları tarafından hazırlanmıştır. Kısacası, aynen hava ve su taneciklerinin milyonlarcasının hareketleri sonucunda yzlerce gemiyi batıran ve binlerce evi yıkan ani bir fırtınayı oluşturmasında olduğu gibi --nasıl ki bir depremde yeryznn sarsılması, binlerce kk sarsıntı ve ayrı ayrı paracıkların ncel hareketleri tarafından oluşturuluyorsa--; milyonlarca doğal neden [bu değişimin olmasına] katkıda bulunmuştur.

Genelde, insanlar olayları somut ve btncl bir şekilde grmezler. Apaık tasarlanmış resimlerle dşnmektense kelimelerle dşnrler, ve devrimin ne olduğuna --ona [devrime] bugnk biimini veren milyonlarca nedene-- dair hi bir fikirleri olmaz; ve bu nedenle de devrimin kendi şahsiyetleri sayesinde ilerlemesinin nemini; ve kendileri, kendi dostları ve dşn arkadaşlarının bu mthiş karışıklıkta takınacakları tavrın nemini abartma eğilimindedirler. ve şphesiz ki, bu karışıklık tarafından harekete geirilen yzbinlerce gcn [yarattığı] girdapta, herhangi bir bireyin --ne kadar zeki ve tecrbeli olursa olsun-- ne kadar gsz olduğunu anlamakta tamamen yetersizdirler.

Onlar bir deprem gibi, daha doğrusu bir tufan gibi olan bu tip bir doğal fenomenin bir defa başlamasıyla, ayrı ayrı bireylerin olayların gidişatı zerinde herhangi bir etki oluşturmakta gsz kalacağını anlamamaktadırlar. Bir parti belki birşeyler yapabilir --genelde dşnldğnden ok daha az--, ve [partinin] etkisi --ok hafif de olsa-- yaklaşmakta olan dalgaların yzeyinde belki farkedilebilir. Ama byk bir ktleyi vcuda getirmeyen kk toplamlar şphesiz ki kuvvetsizdirler --onların Gc kesinlikle bir hi'tirr.

Bir anarşist olan ben, kendimi işte bu durumda gryorum. Ama Rusya'daki ok sayıdaki parti bile şu anda olduka benzer bir durumdadır.

Daha teye gideceğim; hkmette olan partinin [bizzat] kendisi de aynı konumdadır. Artık hkmet etmemektedir; [herşey] partinin yaratılmasına yardım eden, ama şu anda partinin kendisinden binlerce kez daha gl olan akım [cereyan, ing. current] tarafından srklenmektedir . . .

Peki yleyse ne yapmalı?

Tam anlamı ile hazırladığımız yollardan ilerlemeyen, ama tam anlamı ile hazırlamak iin de yeterince zamanımızın olmadığı bir devrimi yaşıyoruz. Şimdi ne yapmalı?

Devrimi engellemek? Sama!

ok ge. Devrim bizim abalarımızı hi dikkate almadan en az direncin olduğu ynde, kendi yolunda ilerleyecektir.

Şu anda Rus devrimi şu konumdadır. Dehşet samaktadır. Tm lkeyi harap etmektedir. Delice taşkınlığı iinde, insan hayatlarını yok etmektedir. İşte bu nedenle bu barışıl bir ilerleme değil, bir devrimdir; nk neyi tahrip ettiğine ve nereye [doğru] gittiğine bakmadan tahrip ediyor.

Peki yleyse? yleyse --kaınılmaz bir şekilde reaksiyon ortaya ıkacaktır. Bu tarihin bir yasasıdır, ve bunun neden başka bir şekilde olamayacağını anlamak basittir. İnsanlar devrimin gelişme biimini değiştirebileceğimizi tasavvur ediyorlar. Bu ocuka bir dştr. Devrim yle bir gtr ki onun bymesi değiştirilemez. ve nasılki her dalganın ardından [kumda] bir oyuk [aılması] kaınılmazsa, nasılki heyecanlı bir faaliyetin ardından insanoğlunda kuvvetsizliğin [ortaya ıkması] kaınılmazsa, reaksiyon da şphesizki kaınılmazdır.

Bu nedenle yapabileceğimiz tek şey, yaklaşmakta olan reaksiyonun taşkınlığını ve gcn azaltmak iin tm enerjimizi kullanmaktır.

Ama abalarımız nelerden oluşabilir?

Tutkularımızı ılımlandırmak --diğer yandaymışasına mı? Kim bizi dinler ki? Bu rol stlenerek birşeyler yapabilecek diplomatlar olsa bile, bunun zamanı henz gelmedi; ne bu taraf, ne de br taraf henz onları dinlemeye hazır değil. Bir şeyi gryorum; devrim kendini tamamıyle tkettikten sonra, her bir partideki yapıcı [inşa edici] abayı yrtme yetisine sahip insanları biraraya toplamalıyız.

eviri: Anarşist Bakış

İngilizce Orijinali: "Anarchy Archives" (Peter Kropotkin, Kropotkin's Revolutionary Pamplets. Editr Roger N. Baldwin, Vanguard Press Inc., 1927).

Related Link: http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/kropotkin/revpamphlets/russian.html
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Neste 8 de Maro, levantamos mais uma vez a nossa voz e os nossos punhos pela vida das mulheres!
2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]