user preferences

New Events

Rusya / Ukrayna / Beyaz Rusya

no event posted in the last week
Recent articles by ???
This author has not submitted any other articles.
Recent Articles about Rusya / Ukrayna / Beyaz Rusya Tarih

Kiel ne endas fari revolucion Nov 08 17 by Jurgo

Χωρικοί στη Ρ&#... Apr 14 17 by Ida Mett

볼셰비즘의 성격과 3... Nov 27 14 by Daniel Cohn-Bendit

Kronştad 1921: nc Devrim

category rusya / ukrayna / beyaz rusya | tarih | opinion/analysis author Thursday September 11, 2008 09:10author by ???author email miasnikov at gmail dot com Report this post to the editors

Mart 1996 tarihi 1921 Kronştad Ayaklanmasının 75. Yıldnmn gsteriyor. Mart 1921'de, Kronştad askeri ssnn devrimci denizcileri ve işileri Rusya'daki Komnist hkmete karşı protestolara başladılar. Bu trajik olay Komnist Parti'nin (Bolşeviklerin) işi-kyl Rus devriminin yerine tek-parti kuralı ve devlet kapitalizmini nasıl geirdiği aıka gstermektedir.

Kronştad'ı Unutma!
Kronştad'ı Unutma!

evirenin Notu: evirenin metine yaptığı eklemeler, aıklamalar vb, [...] ile gsterilmiştir.

PETROGRAD GREVLERİ

Ayaklanma, işilerin koşullarını incelemek zere Kronştad delegasyonunun Petrograd'ı ziyaretinin ertesinde oldu. Şubat sonunda Petrograd işileri zorlama [zorlayıcı] şiddete (ing. austerity) karşı ayaklandılar. Hkmet sıkıynetim ilanı ve kitlesel tutuklamalarla cevap verdi. Bu koşullara rağmen, Kronştad delegasyonu işilerin yz yze kaldığı baskı ve alığı saptayabilmişti. İşilerin yeni bir Sovyet seimini (işi konseyleri 1917'de kurulmuştu) talep ettiklerini duydular.

NERGE

Delegasyonun raporunun okunması ve tartışılmasından sonra, Petropavlovsk savaş gemisi mrettebatı daha sonra "Petropavlovsk nergesi" olarak anılacak olan nergenin lehinde oylamada bulundu (bu dokmanının tamamı iin aşağıya bakınız). nerge daha sonra 16.000 Kronştad işisi ve denizcisinin kitlesel katılımıyla, oybirliği ile kabul edildi. Talepler "Komnist" hkmete sunuldu. nergenin talepleri şunları iermekteydi: yeni, serbest ve adil işi konseyleri seimleri; işiler, kyller, anarşistler ve sosyalistler iin konuşma [fikirlerini serbeste beyan etme] zgrlğ; serbest sendika faaliyetleri; sol kanat siyasi tutukluların serbest bırakılması ve kyllerin toprağı (cretli işi alıştırmadan) kontrol etme hakkının tanınması.

Diğer bir deyişle Kronştad, işi kontrol ve zgr sosyalizm ağrısında bulunuyordu. Bunlar Kronştad garnizonunun nemli bir rol oynadığı 1917 Rus devriminin asıl [orijinal] talepleriydi (Bolşevik liderlerinden birisi olan Leon Troki Kızıl Kronştad'ı "devrimin onuru ve şanı" olarak anıyordu).

KARŞI DEVRİMCİ ?

Ama [buna] Komnist Parti ve hkmet, Kronştad'ın karşı devrimcilerce kontrol edildiğini syleyerek cevap verdi. [Bahsedilen] taleplerin Rus devriminin kazanlarını yok edeceğini sylyorlardı. Komnistler, Kronştad denizci ve işilerinin 1917'deki devrimciler olmadığını gstermeye alışıyorlardı. Her nasılsa Kronştad devrimcileri "bayağı kyllerle" (ing. coarse peasants) yer değiştirmişti.

Komnist hkmet ve bilhassa da Troki, Kronştad ayaklanmacılarının teslim olmalarını talep ediyor, aksi takdirde "keklik gibi vurulacaklarını" sylyordu. Petrograd işileri ile kurulan bağlantıları engellemek iin [Kronştad'ı] askeri olarak izole ettiler ve işilerin gıda ve giyecek karnelerini vererek Kronştad ile dayanışma gstermelerini engellemeye alıştılar.

KATLİAM

Kronştad ayaklanmacıları, topları sayesinde Petrograd'ı tahrip edebilirlerdi, ama onlar kitlesel bir işi sınıfı ayaklanması şeklinde olacak bir yardımı beklediler -bir "nc devrim". Fakat Kronştad'dakiler gibi devrimci grşlere sahip olan kyller ve işiler uzunca bir sredir tutuklanmakta ve vurulmaktaydılar.

Mart'ın başlarında Komnist hkmet 50.000'e yakın bir askeri gc Kronştad'a gnderdi. Askerlerin Kronştad ayaklanmasının tarafına gemelerini engellemek amacıyla, birliklere 3.000 Komnist kadro eşlik etmekteydi. 8 gnlk bir arpışmadan sonra Kronştad dşt ve bunu kitlesel tutuklamalar ve idamlar takip etti.

YUKARIDAN SOSYALİZM

Kronştad'daki tehlikenin ne olduğunu anlamamız nemli. Ayaklanmaya [karşı ne srlen] Komnist iftiraların hi birisinin herhangi bir maddi temeli yoktur. Petropavlovsk denizcilerinin en az % 91'i ve Baltık filosunun ise en az % 75'i Ekim 1917 Rus Devrimi'nden nce grevlendirilmişlerdir (01). Kronştad'ı karşı devrimcilerin kontrol ettiğine dair hibir kanıt yok.

Kronştad'ın gerek tehdidi siyasi idi. "Komnistler", sosyalizmin Devlet aracılığı ile "devrimci parti" tarafından yukarıdan getirilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Aşağıdan işi kontrolne dair herhangi bir dşnceleri bulunmamaktaydı. Onların bu fikirleri doğrudan doğruya tek parti Devletine ve yeni sınıf sistemine (Devlet kapitalizmi) yol atı.

"Komnistler", Devlet'in iktidarı kk bir elit zmrenin elinde yoğunlaştıran otoriter bir yapı olduğunu anlayamadılar. [Devlet] sosyalizmi gerekleştiremez -sadece yeni patron ve ynetici gruplarının ortaya ıkmasına neden olur. Ve yine, onların "devrimci nderlik" fikri otoriter ve işi demokrasisini yıkıcı [niteliktedir].

Troki'ye gre sosyalizm "emek gcnn dağıtımını merkezileştiren ... otoriter liderliği, ... bir işiyi nerede ihtiya duyulursa oraya gnderme hakkına sahip bir [kendine gre] işi Devletini " ierir (02). [Troki], "işilerin Parti'nin stnde kendi temsilcilerini seme hakkını [isteyenleri], yani (diktatrlğn, işi demokrasisinin geici ruh hali ile atıştığı zamanlarda dahi) Partinin diktatrlğn teyit etme hakkına karşı ıkmak isteyenleri" (03) sulamaktadır.

AŞAĞIDAN DEVLETSİZ SOSYALİZM

Kronştad işileri ve denizcileri bu fikirlere karşı ıktılar. Onlar kitlesel eylem yolu ile sıradan insanlar tarafından baskıcı otoritenin yıkıldığı; ve devlet tarafından değil, demokratik işi rgtleri aracılığı ile kontrol edilen bir toplumun kurulduğu bir sosyalizm grşne sahiptiler. İşte bu nedenle Kronştad ayaklanması bastırıldı. Biz Anarşist-Sendikalistler Kronştad'ın devrimci anti-otoriter geleneğinin gururla yanındayız. Devrimcilerin rol kitlelere "nc" olmak değil, onları kendi adlarına [kendileri iin] gc ele geirmekte rgtlemektir.

Kronştad'ı Hatırla!

Notlar
01. I. Geltzer, Kronştad 1917-21, s. 207.
02. L. Troki, Terrorisme et Comunisme (Paris 1963), s. 215.
03. L. Troki, Sochinenyia (Moskova 1925), s. 89, s. 136.

PETROPAVLOVSK NERGESİ

"Petrograd'daki durumu incelemek zere gemi mrettebatının genel toplantısı sonucunda gnderilen temsilcilerin [hazırladığı] raporunu dinledikten sonra, şunları talep ediyoruz;

1. Mevcut sovyetlerin işi ve kyllerin iradesini yansıtmadığı gereğinden hareketle, tm işi ve kyllere ynelik propagandanın serbeste olacağı, gizli oylama ile yapılacak olan yeni bir seimin derhal dzenlenmesini.

2. İşi ve kyllere, anarşist ve sol sosyalist partilere konuşma [propaganda yapma] ve basın zgrlğnn tanınmasını.

3. Sendikalar ve kyl rgtlerinin toplanma [rgtlenme] zgrlğnn gvence altına alınmasını.

4. 10 mart 1921'den daha ge olmamak zere, Petrograd, Kronştad ve Petrograd eyaletinin denizcileri, kızıl ordu askerleri ve işilerini [kapsayan], parti dışı [parti kontrol dışında olan] bir konferansın dzenlenmesini.

5. Sosyalist partilerden [olan] tm siyasi tutukluların ve yine işi ve kyl hareketleri ile ilişkili olarak tutuklanan işi, kyl, asker ve denizcilerin serbest bırakılmasını.

6. Hapishanelerde ve toplama kamplarındaki tutukluların [hukuki] durumlarını yeniden değerlendirecek bir komisyonun seilmesini.

7. Tm siyasi seksiyonlar lağvedilmelidir, nk hibir partiye kendi fikirlerinin propagandasını yapmakta zel ayrıcalıklar tanınmamalı ve bu gibi amalara ynelik olarak devletten mali destek sağlanmamalıdır. Bunun yerine, yerel olarak seilen ve devlete finanse edilen kltrel ve eğitsel komisyonların kurulmasını.

8. Tm yol blokaj mfrezelerinin dağıtılmasını.

9. Sağlığa zararlı işkollarında alışanlar hari olmak zere, tm alışan insanların tayınlarının [karne ile verilen gıda, yiyecek vb. miktarı] eşitlenmesini.

10. Ordunun tm birimlerindeki komnist mfrezelerin ve yine fabrikalarda ve işyerlerinde grevlendirilen komnist muhafızların lağvedilmesini. Eğer bu tip muhafız birlikleri gerekirse, bunlar orduda askerler tarafından; ve fabrika ve işyerlerinde ise işilerin istekleri doğrultusunda seilmelidirler.

11. kendi geimlerini sağlamak, yani cretli emek alıştırmamaları koşulu ile; kyllere toprak ve hayvanlar zerinde tam işle[t]me hakkının [serbestliğinin] tanınması.

12. Tm ordu birimlerindeki ve askeri okullardaki yoldaşlarımızın nergemizi onaylaması ağrısının yapılmasını.

13. Basının nergemizi yaygın bir şekilde halka duyurmasını.

14. Seyyar [işi] denetim brolarının oluşturulmasını.

15. Kendi emeğini kullanan zanaatkar retimine izin verilmesini."

Pertichenko, Donanma Toplantısı Başkanı
Perepelkin, Sekreter.

eviri: Anarşist Bakış

Related Link: http://flag.blackened.net/revolt/africa/wsfws/2_2_kronstadt.html
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Neste 8 de Maro, levantamos mais uma vez a nossa voz e os nossos punhos pela vida das mulheres!
2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]