user preferences

Διεθνή / Εργατικοί Αγώνες / Γνώμη / Ανάλυση Saturday March 10, 2018 15:05 byΣωτήρης Λυκουργιώτης

Ο εργάτης αισθάνεται ότι είναι ο εαυτός του έξω από την εργασία του, και όταν εργάζεται αισθάνεται έξω από τον εαυτό του. Νιώθει άνετα όταν δεν εργάζεται. Κι όταν εργάζεται δεν νιώθει άνετα. Κατά συνέπεια, η εργασία του δεν είναι εθελοντική, αλλά καταναγκαστική. Και η καταναγκαστική εργασία δεν είναι η ικανοποίηση μιας ανάγκης, αλλά μονάχα ένα μέσο για να ικανοποιήσει ανάγκες εκτός της εργασίας. Ο αλλότριος χαρακτήρας της φαίνεται καθαρά από το γεγονός ότι μόλις πάψει να υπάρχει σωματικός ή άλλος εξαναγκασμός η εργασία αποφεύγεται σαν πανούκλα.
Καρλ Μαρξ

«Προλετάριοι όλων των χωρών, τέρμα η δουλειά!»

Έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία από την τελευταία σπείρα της παγκόσμια χρηματοπιστωτικής κρίσης και ακόμα τα κύματα επιμένουν να δονούν το οικοδόμημα με αμείωτη ένταση. Σαφείς ενδείξεις πως κάτι πιο βαθύ από μια απλή κρίση επενδυτικής εμπιστοσύνης υπονομεύει το βασίλειο της Δανιμαρκίας.

Η ιστορία του καπιταλισμού μάς δίδαξε κάτι που συνηθίζουμε πολλές φορές να ξεχνούμε· πως πέρα από την επεξεργασία των μετρήσιμων δεδομένων μιας κρίσης είναι εξίσου σημαντική —αν όχι σημαντικότερη— η ανάλυση των πραγματικών, ουσιαστικών αιτιών της. Γιατί, η «πραγματικότητα» των αριθμών είναι τόσο αντικειμενική όσο και η προβολή των ιστορικών αξιώσεων της αστικής επιστήμης πάνω στην πραγματικότητα: τη γνωρίζει στον βαθμό και με τον τρόπο που μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελός της. Δεν υπαινισσόμαστε πως είμαστε αντιμέτωποι με κάποια πανούργα σκηνοθεσία των κυρίαρχων ελίτ, για τις οποίες τόσο συχνά μιλούν οι εραστές των θεωριών συνωμοσίας, αλλά πως υπάρχει η αναγκαιότητα για μια υποψιασμένη θέαση της αλήθειας, για μια κριτική της ιδεολογίας. Και αν σήμερα υπάρχει ένα πεδίο του ανθρώπινου πνεύματος που μπορεί να του αποδοθεί η προτεραιότητα της ιδεολογικής μεθόδου μέσω της οποίας παραμορφώνονται και συγκαλύπτονται τα πραγματικά συμφέροντα και οι ανθρώπινες επιδιώξεις, αυτό είναι η οικονομία.

Η μάχη για την ερμηνεία της κρίσης από την πλευρά των καταπιεσμένων είναι μια μάχη ενάντια στην οικονομική ιδεολογία και, ως εκ τούτου, απαιτεί το ξήλωμα των βασικών αφηγήσεων των προνομιούχων τάξεων. Απαιτείται οι μείζονες ερμηνείες της κρίσης που θέλουν να θεραπεύσουν την καπιταλιστική οικονομία να παρουσιαστούν στο φως της αναλήθειάς τους, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν οι πραγματικές ταξικές, πολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις τους. Η μάχη ενάντια στον καπιταλισμό είναι και η μάχη ενάντια στις καπιταλιστικές ερμηνείες της κρίσης του. Και αυτό, όχι για λόγους μιας βλακώδους «ιδεολογικής ηγεμονίας», αλλά γιατί από την έκβαση αυτή της μάχης διακυβεύεται η υλική πτυχή του ζητήματος.

Ο καπιταλισμός, όπως και κάθε ανθρώπινο οικοδόμημα που για να λειτουργήσει απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των υποκειμένων που δρουν εντός του, εκτός από τις κανονιστικές αρχές και τους οικονομικούς του νόμους, προϋποθέτει έναν υψηλό βαθμό θετικής ή —έστω— αρνητικής συναίνεσης. Και με τον όρο αρνητική συναίνεση εννοούμε τη θέση κάποιου που, ενώ απορρίπτει τον καπιταλισμό ως σύστημα, αδυνατεί να πιστέψει και, άρα, να στρατευτεί στη ρεαλιστικότητα οποιουδήποτε σχεδίου υπέρβασής του. Με άλλα λόγια, ο καπιταλισμός μπορεί και επιβιώνει των δομικών του κρίσεων, όχι μόνο γιατί αποτελεί μια καλά εδραιωμένη σχέση κοινωνικής και οικονομικής εξουσίας, αλλά γιατί, λόγω της μαζικής συναίνεσης, επιβεβαιώνεται διαρκώς ως ανατροφοδοτούμενη μηχανή. Η συναίνεση στον καπιταλισμό προσομοιάζει ιδεοτυπικά με την πίστη στον Θεό στις μονοθεϊστικές θρησκείες, ο οποίος θεωρείται κύριος των δεινών αλλά και, ταυτόχρονα, η μόνη πηγή σωτηρίας. Αντίστοιχα, τα δομικά αδιέξοδα του συστήματος στον καπιταλιστικό μονοθεϊσμό μπορεί να αναγνωρίζονται ως αίτια της κρίσης, η ίασή τους όμως ανατίθεται και πάλι στους ειδικούς της καπιταλιστικής ορθοδοξίας. Αν λάβουμε υπόψιν μας αυτήν την παράμετρο, αντιλαμβανόμαστε την κομβική σημασία της μάχης για την ερμηνεία της κρίσης.

Ας ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι εξαρχής. Η θέση μας ενάντια στον καπιταλισμό δεν προκύπτει από κάποια επιστημονική ή αντικειμενική βεβαιότητα, αλλά από μια αξιακή-ηθική θέση. Την άρνηση της ανθρώπινης εκμετάλλευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι στεκόμαστε ιδεαλιστικά απέναντι στην πραγματικότητα, πως αρνούμαστε την ερμηνευτική αξία των επιστημονικών εργαλείων (παρά τη μερικότητά τους) και των βασικών ποσοτικοποιημένων στοιχείων της κρίσης. Γνωρίζουμε, όμως, πως η ερμηνεία τους τίθεται ενώπιον ενός αξεπέραστου ορίου, και αυτό είναι το όριο κάθε οικονομικής ή/και κοινωνικής θεωρίας: το σημείο αφετηρίας της. Γιατί, παρά την περί του αντιθέτου διακήρυξη των θετικών επιστημών, καμία θέαση της αλήθειας από τη σκοπιά ενός υποκειμένου δεν δύναται να υπερβεί τις εγγενείς παραμορφώσεις και στρεβλώσεις που αυτή ενέχει. Και αν αυτή η παρατήρηση ισχύει σήμερα ακόμα και για την εντός εργαστηρίου πειραματική επιστήμη —αφού από τον καιρό του Λαβουαζιέ και του Νεύτωνα οι φυσικοί επιστήμονες ασυνείδητα επέλεγαν την ερμηνευτική αναπαράσταση των φυσικών παρατηρήσεων με «νόμους» πιστά αντίγραφα των κυρίαρχων κοινωνικών κοσμοειδώλων—, πόσο μάλλον για την κοινωνική ή οικονομική επιστήμη, εντός της οποίας ο βαθμός μεθοδολογικής αυθαιρεσίας είναι πολλαπλάσιος. Μόνο μια υποψιασμένη κριτική των ιδεολογικά παραμορφωμένων ερμηνειών μπορεί να μας δώσει πτυχές μιας αλήθειας απαλλαγμένης —εν μέρει— από τους ειδικούς σκοπούς της εκάστοτε ερμηνείας.

Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται πρωτίστως στο ζήτημα της εργασίας ως βασικού πυλώνα της σημερινής καπιταλιστικής κρίσης και, δευτερευόντως, στις ιδεολογικές ερμηνείες της τελευταίας. Απαιτείται, όμως, μια συνοπτική έκθεση των βασικών ιδεολογικών αφηγημάτων, ακριβώς επειδή η άρθρωσή τους σχετίζεται με τον πυρήνα μιας εναλλακτικής ερμηνείας και τη στρατηγική απάντηση από τη σκοπιά των καταπιεσμένων.


Οι βασικές ιδεολογικές ερμηνείες της κρίσης

Κάθε ερμηνεία της κρίσης, όσο ιστορικά περιορισμένος κι αν είναι ο εστιακός φακός της, είναι κατ’ ουσία μια συνολική (επαν)ερμηνεία του καπιταλισμού ή, τουλάχιστον, προϋποθέτει μια τέτοια. Υπάρχουν αρκετές ερμηνευτικές απόπειρες της κρίσης που ξεπήδησαν τα τελευταία χρόνια. Άλλες μείζονες, που οριοθετήθηκαν από βασικούς πυλώνες της κοινωνικής διαχείρισης, και άλλες περιθωριακές, που κλήθηκαν να παίξουν ειδικούς ρόλους σε συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό που θα προσπαθήσω να καταδείξω είναι πως, πάρα το γεγονός ότι οι διαφορές τους μοιάζουν πολλές φορές αγεφύρωτες, οι θεωρίες αυτές δεν είναι αντικρουόμενες αλλά, αντίθετα, συνηγορούν υπέρ κοινών υλικών επιδιώξεων. Και όχι μόνον αυτό, αλλά η ίδια η φαινομενική τους αντιπαράθεση εγγυάται την οριστική έκβαση της μάχης υπέρ του κεφαλαίου. Θα προσπαθήσω, παρά τις πολλές παραλλαγές, να σχηματοποιήσω τις θεωρίες αυτές σε δυο βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη, κατατάσσω τις διάφορες κριτικές στον νεοφιλελευθερισμό με νεο-κεϋνσιανή χροιά, οι οποίες εξηγούν την κρίση με το περίφημο επιχείρημα της υποκατανάλωσης, ενώ στη δεύτερη τις διάφορες εθνικές ή νεο-σοβινιστικές ερμηνείες, που εστιάζουν στις ειδικές μορφές που παίρνει η σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη μορφή κεφαλαίου σε σχέση με τις οικονομίες των διαφόρων κρατών και τον περίφημο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Είναι προφανές ότι αυτή η τυπολόγηση έχει ένα βασικό μειονέκτημα καθώς δείχνει να αγνοεί υβριδικές μορφές εξηγήσεων που παίρνουν στοιχεία και από τους δύο τύπους ερμηνειών. Ευελπιστώ να φανεί πως τις συμπεριλαμβάνω επίσης στο γενικό πλαίσιο χωρίς να χάνεται το ουσιαστικό τους περιεχόμενο.

Νεο-κεϋνσιανισμός, αντι-νεοφιλελευθερισμός και θεωρίες της υποκατανάλωσης

Από την εποχή της πετρελαϊκής κρίσης στα μέσα της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές της επόμενης, οπόταν άρχισε να γίνεται σαφές ότι η πολιτική στροφή της συνολικής αμφισβήτησης του παρεμβατικού κράτους αποκτούσε μόνιμα χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις της λεγόμενης νεοφιλελεύθερης πολιτικής (μαζικές απολύσεις, κοινωνία των 2/3, δομική ανεργία, αποβιομηχάνιση, περιθωριοποίηση κ.ά.) άρχισαν να γίνονται ορατές, σπάζοντας την αρχική ευφορία και διευρύνοντας την κοινωνική δυσαρέσκεια, μια σειρά από παρόμοιες κριτικές άρχισαν να αρθρώνονται. Με νωπές όμως τις μνήμες των αποτυχιών του κεϋνσιανού μοντέλου και, ειδικότερα, την αποτυχία του να υπερβεί την κρίση του ’70 και την προφανή αδυναμία του να ενσωματώσει χωρίς κλυδωνισμούς τις καινοτομίες του αυτοματισμού και της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης, κανείς δεν αναφερόταν ακόμα ρητά στον Κέυνς.

Η αποτυχία της σοβιετικής μεταρρυθμιστικής στροφής τη δεκαετία του ’80, η οποία οδήγησε και στην τελική πολιτική κατάρρευση του οικοδομήματος, έδωσε στον νεοφιλελευθερισμό την ευκαιρία μιας νέας άνοιξης, καθώς οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ ζητούσαν εναγωνίως εκείνη την πολιτική που θα τους υποσχόταν τον καπιταλιστικό παράδεισο μια ώρα αρχύτερα. Όμως, σε λιγότερο από μια δεκαετία και με προεξέχουσα τη Ρωσία το 1998, όλες σχεδόν οι πρώην σοβιετικές οικονομίες κατέρρευσαν, οδηγώντας μάλιστα κάποιες φορές σε κοινωνικές εξεγέρσεις και συνθήκες εμφυλίου πολέμου.

Οι εμπειρίες αυτές οδήγησαν σε μια αναθέρμανση της κεϋνσιανής θεωρίας, καθώς δημιουργήθηκε η πεποίθηση πως μια ισχυρή κρατική παρέμβαση θα δυσκόλευε τη βίαιη και ληστρική συγκέντρωση πλούτου στα χέρια μιας μικρής ελίτ, θα απέτρεπε τη δημιουργία οικονομικών πυραμίδων και, κατά συνέπεια, την τελική κατάρρευση της οικονομίας. Πράγματι, μετά τα τραγικά γεγονότα στις χώρες του πρώην κρατικού καπιταλισμού, φάνηκε να δικαιώνεται η βασική παρατήρηση του Κέυνς περί των αιτιών της μεγάλης ύφεσης. Η απόλυτη ελευθερία των μεμονωμένων καπιταλιστών να συσσωρεύουν ολοένα και περισσότερο πλούτο κατακτώντας ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, λειτουργεί αντίθετα προς τα συμφέροντα του συνολικού συστήματος της φιλελεύθερης οικονομίας ή όπως χαρακτηριστικότερα το διατύπωσε ο ίδιος ο Κέυνς: «οι καπιταλιστές, αν τους αφήσουμε ελεύθερους, θα καταστρέψουν τον καπιταλισμό».
Παρόλα αυτά, η αναβίωση της κεϋνσιανής υπόθεσης ήταν αρκετά ασθενική στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Έπρεπε να περάσουν άλλα είκοσι χρόνια και η χρηματοπιστωτική κρίση να χτυπήσει γερά την καρδιά της υπερδύναμης, ώστε οι νεο-κεϋνσιανές φωνές να σηκώσουν ανάστημα και να εξαπλωθούν σχεδόν σε όλες τις περιοχές της γης όπου έσκασε το κύμα της κρίσης. Στην τελευταία αυτή εξέλιξη συνέβαλε καθοριστικά και η πολιτική διάσωσης των μεγάλων τραπεζών και των ασφαλιστικών ταμείων με κρατικό χρήμα, η οποία πανηγυρίστηκε από ορισμένους —εντελώς λανθασμένα κατά τη γνώμη μας— ως το τέλος του νεοφιλελευθερισμού. Ειδικότερα, στις χώρες των PIGS, όπου η κρίση οδήγησε σε διεθνή οικονομική επιτροπεία, οι διάφορες νεο-κεϋνσιανές φωνές, υπό τον μανδύα της αντίθεσης στη λιτότητα και με σημαία την τόνωση της ενεργούς ζήτησης, παρουσιάστηκαν ως η μόνη εναλλακτική στην έξωθεν επιβαλλόμενη πολιτική.

Υπάρχουν φυσικά πολλές και αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους νεο-κεϋνσιανές και αντι-νεοφιλελεύθερες θεωρίες. Οι διαφοροποιήσεις τους, όμως, δεν είναι ουσιαστικές, καθώς, παρά τις διαφορές τους στο επίπεδο της ρητορείας και τα ειδικά πολιτισμικά μοτίβα που ενσωματώνει η κάθε αφήγηση, συγκροτούνται πάνω σε κοινές δομές και παραδοχές. Ας προσπαθήσουμε να σταχυολογήσουμε ορισμένα κοινά μοτίβα:

Α) Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές κεϋνσιανές πολιτικές που διατυπώθηκαν σε μια εποχή έντονων κρατικών προστατευτισμών, οι νεο-κεϋνσιανές θεωρίες αποδέχονται το γεγονός ότι η παρούσα κρίση έχει παγκόσμια διάσταση (λόγω της διογκούμενης, διεθνοποιημένης μορφής της σημερινής αγοράς) και ότι, ως εκ τούτου, για την επιβολή μιας νέας κεϋνσιανής πολιτικής απαιτείται μια διακρατική-παγκόσμια οικονομική ρύθμιση. Κάποιοι έχουν ονομάσει αυτό το μοντέλο διεθνή μηχανισμό ανακύκλωσης πλεονασμάτων, όπου τα τοπικά πλεονάσματα θα πηγαίνουν σε άμεσες επενδύσεις σε ελλειμματικές περιοχές. Αντίστοιχης λογικής είναι και οι κάθε λογής προτάσεις για διεθνή αμοιβαιοποίηση ή κούρεμα των κρατικών χρεών, μια ιδέα που είχε πάρει τη μορφή κινήματος την προηγούμενη δεκαετία σε σχέση με τα υπερχρεωμένα κράτη των πρώην αποικιών. Η νέα διατύπωση του επιχειρήματος δεν έχει βέβαια μια τέτοια «ανθρωπιστική» διάσταση, καθώς διατυπώνεται για οικονομίες ενταγμένες στο οικονομικό δίκτυο του «πρώτου κόσμου». Το επιχείρημα μιας τέτοιας πρότασης βασίζεται στην κεντρική υπόθεση της κεϋνσιανής θεωρίας περί αναγκαιότητας διάχυσης των πλεονασμάτων, με στόχο την εξισορρόπηση του συστήματος και την αποτροπή των κρίσεων. Η θέση αυτή εντοπίζει το αίτιο της κρίσης όχι στη συσσώρευση πλούτου και ιδιοκτησίας (που με τη σειρά της ενεργοποιεί αναπόφευκτα τον νόμο της πτωτική τάσης του ποσοστού κέρδους) αλλά στη μη αναδιανομή των χρηματικών πλεονασμάτων.

Β) Θεωρούν πως βασική ευθύνη για την οικονομική κρίση έχουν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των τελευταίων σαράντα ετών, οι οποίες κατέστησαν τα κράτη και τους διεθνείς μηχανισμούς ανίσχυρους ως προς την πυροσβεστική αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων, δίνοντας απεριόριστους βαθμούς ελευθερίας στην αυτορρύθμιση της αγοράς που, εξαιτίας των αντιφάσεών της, έχει την τάση να... απορρυθμίζεται τάχιστα. Κρίνοντας αναδρομικά, θεωρούν πως η λεγόμενη νεοφιλελεύθερη οικονομική στροφή στις αρχές των δεκαετιών του ’70 και του ’80 (που ξεκίνησε με την κατάρρευση του συστήματος του Bretton Woods) ήταν το αποτέλεσμα της αδηφάγας εμμονής του μεγάλου κεφαλαίου για περισσότερα κέρδη, στο οποίο οι κρατικοί κανονισμοί έθεταν αντι-μονοπωλιακούς περιορισμούς. Η στροφή αυτή, λένε, διέλυσε μακροπρόθεσμα την παραγωγική βάση της οικονομίας και οδήγησε αναπόφευκτα τόσο στην κατάρρευση των κρατικών εσόδων όσο και στην πτώση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Παρομοίως, η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση αποδόθηκε στην ηθική απληστία των διαχειριστών του διεθνούς χρηματοπιστωτισμού, στους οποίους θυροκολλήθηκαν ξανά χαρακτηρισμοί βγαλμένοι από τον μεσοπόλεμο: τοκογλύφοι, παρασιτικό κεφάλαιο κ.ά.

Γ) Πιστεύουν ότι η αντίστροφη πορεία ενίσχυσης της ενεργούς ζήτησης με άμεσες δημόσιες χρηματικές πριμοδοτήσεις, παρά την αυτονόητη χρηματική απαξία, θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική μεγέθυνση, με αποτελέσματα την υπέρβαση της παρούσας κρίσης (και κάθε κρίσης με παρόμοια χαρακτηριστικά) και την ταυτόχρονη αύξηση της απασχόλησης και της γενικής κοινωνικής ευημερίας.

Ας δούμε, όμως, συνοπτικά τι ξεχνούν τέτοιου είδους θεωρήσεις:

Ι) Η πολιτική στροφή κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 μπορεί να έγινε οικονομική σημαία ηγετών όπως ο Ρήγκαν, η Θάτσερ ή ο Πινοσέτ και οικονομολόγων όπως ο Φρίντμαν, δεν αποτέλεσε, όμως, μια στενά πολιτική απόφαση. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, θα περιοριζόταν στο πλαίσιο μερικών μόνο χωρών. Αντίθετα με όσα ισχυρίζονται οι νεο-κεϋνσιανές αφηγήσεις, η νεοφιλελεύθερη στροφή ήταν μια αναγκαστική στρατηγική του καπιταλισμού, καθώς η συστηματική αποτυχία του παρεμβατικού κράτους (ειδικότερα από τις αρχές του ’70) να στηρίξει τις κοινωνικές υποδομές χωρίς να συσσωρεύσει δυσβάσταχτα ελλείμματα (τα οποία δημιουργεί λόγω του εσωτερικού δανεισμού και, δευτερευόντως, του εξωτερικού), είχε οδηγήσει σε στασιμοπληθωρισμό και μεγάλη οικονομική επιβράδυνση. Παράλληλα, η εισαγωγή των καινοτομιών του αυτοματισμού δεν ήταν παρά μια αυτονόητη στρατηγική των βιομηχανιών, που ήθελαν να παραμείνουν ανταγωνιστικές μέσα στις νέες συνθήκες. Είναι παράλογο να πιστεύει κανείς πως θα μπορούσε οποιοδήποτε καπιταλιστικό κράτος να περιορίσει την είσοδο του αυτοματισμού στην παραγωγή υπό τον φόβο αύξησης της ανεργίας. Κάτι τέτοιο, εκτός των άλλων, θα ήταν προφανώς άμεσα αυτοκτονικό για το κεφάλαιο (του οποίου η πολιτική μορφή, ας μην το ξεχνούμε, είναι το κράτος).

ΙΙ) Ως προς τις αιτίες της παρούσας κρισιακής σπείρας, οι θεωρίες αυτές κατηγορούν συνήθως τη λεγόμενη χρηματοπιστωτική επέκταση, μια στρατηγική του κεφαλαίου που ακολουθήθηκε κυρίως μετά το 2000 και βασίστηκε στην αλματώδη ανάπτυξη και απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και, κυρίως, των παραγώγων. Αποτέλεσμα ήταν η διοχέτευση τεράστιων κεφαλαίων στη χρηματιστηριακή αγορά και η δημιουργία ενός πεδίου εικονικής κερδοφορίας πολλαπλάσιου των παραδοσιακών τομέων της οικονομίας. Μια τέτοια πολιτική ήταν, λένε, λανθασμένη καθώς οδήγησε, αφενός, στην απαξίωση της παραγωγικής βάσης και, αφετέρου, στη δημιουργία τεράστιων χρηματιστηριακών φουσκών. Αυτό που ξεχνούν, ωστόσο, είναι πως αυτή η επέκταση ήταν η μόνη λογική (αν και απέλπιδα) στρατηγική απέναντι στην οικονομική πραγματικότητα των δεκαετιών του ’70 και του ’80, μια πραγματικότητα συνεχούς πρώτης της παραγωγικότητας και αναιμικής έως και μηδενικής ανάπτυξης. Ευελπιστούσαν πως η εξαργύρωση της προσδοκώμενης μελλοντικής κερδοφορίας, το οικονομικό άλμα προς τα εμπρός (Κλίντον), θα αλλάξει το οικονομικό κλίμα και ότι η ώθηση του εικονικού χρήματος θα αναστρέψει τις συνέπειες της συνεχούς πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους. Με άλλα λόγια, ο δυτικός καπιταλισμός ήλπιζε πως θα επιβιώσει με πίστωση. Δεν ήταν, λοιπόν, η εκλιπούσα ηθική των golden boys αλλά τα δομικά αδιέξοδα του καπιταλισμού που υπαγόρευσαν την πιστωτική επέκταση της τελευταίας δεκαπενταετίας, κάτι που φαίνεται να παραβλέπουν οι θιασώτες του Κέυνς.

ΙΙΙ) Υπάρχει επίσης και μια ιδεολογική στρέβλωση σχετικά με την κεντρική, ιστορική τους αναφορά. Η περίοδος του παρεμβατικού κράτους που χαρακτηρίστηκε (τουλάχιστον στην αρχή) από υψηλή ανάπτυξη και πολύ χαμηλή ανεργία, βασίστηκε σε παράγοντες εντελώς συγκυριακούς, όπως, λόγου χάρη, η καταστροφή σε υποδομές και σταθερό κεφάλαιο που επέφεραν οι παγκόσμιοι πόλεμοι. Επίσης, η συνθήκη αυτή περιορίστηκε —καθόλου τυχαία— σε μικρές και προστατευμένες οικονομικές ζώνες (κυρίως σε χώρες της δυτικής Ευρώπης,) οι οποίες μπορούσαν να αιμοδοτούν το παρεμβατικό σύστημα λόγω της προνομιακής τους θέσης στον διεθνή οικονομικό καταμερισμό. Όταν οι συγκυριακές αυτές συνθήκες παρήλθαν, οι παρεμβατικές οικονομίες οδηγήθηκαν πολύ γρήγορα σε τρομακτικά ελλείμματα, στασιμοπληθωρισμό και μηδενική ανάπτυξη. Το παράδειγμα της Ιαπωνίας είναι ίσως το πλέον χαρακτηριστικό. Το οικονομικό της θαύμα κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, με τους αλματώδεις ρυθμούς ανάπτυξης και τις γενναίες κοινωνικές παροχές, οδηγήθηκε ταχύτατα σε μαρασμό και, μόλις έγινε σαφές πως η οικονομική μεγέθυνση δεν ήταν δυνατόν να κρατιέται σε τόσο υψηλά ποσοστά εις το διηνεκές, αμφισβητήθηκε πολιτικά. Αν δεν θέλουμε σήμερα να εθελοτυφλούμε, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως το λεγόμενο «κοινωνικό» κράτος, που στη δύση έγινε το ιδεολογικό όχημα της σοσιαλδημοκρατίας, αποδείχθηκε πως μπορούσε να υπάρχει μόνον μέσα σε μια συγκυριακή οικονομική συνθήκη, όπου η παραγωγική βάση, είτε λόγω καταστροφής (πόλεμος) είτε λόγω άλλης παραγωγικής «καθυστέρησης», ερχόταν σε προφανή αναντιστοιχία με τη διαθέσιμη καινοτομία. Αλλά αυτή η συγκυρία, όπως θα δούμε και παρακάτω, δεν μπορεί να αλλάξει τη βασική πορεία της καπιταλιστική οικονομίας, πολλώ δε μάλλον να θεραπεύσει τις κύριες αντιφάσεις της.

ΙV) Καμιά κεϋνσιανή θεωρία δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα πολύ βασικό ερώτημα που άπτεται του βασικού της στόχου: την τόνωση της ενεργούς ζήτησης διαμέσου της επιδίωξης της καθολικής απασχόλησης. Εδώ προκύπτει αβίαστα ένα ερώτημα, καθώς η ανταγωνιστική παρουσία της σύγχρονης παραγωγής προϋποθέτει την εισαγωγή υψηλής τεχνολογικής καινοτομίας, η οποία, με τη σειρά της, συμπιέζει ένα μεγάλο μέρος της ανθρώπινης εργασίας. Καμιά οικονομία πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί σήμερα να έχει ανταγωνιστική παραγωγική βάση, και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν καλά οι θιασώτες του σύγχρονου καπιταλισμού. Μπορεί η παραγόμενη δομική ανεργία να μειώνει την τελική κερδοφορία του κεφαλαίου (και αυτό τροφοδοτεί ξανά τα αίτια της κρίσης υπερσυσσώρευσης), όμως κανένα κεφάλαιο δεν μπορεί υπερβεί τη βασική λογική του... αυτοκτονώντας. Διότι μόνον ως αυτοκτονία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η μη εισαγωγή της διαθέσιμης καινοτομίας την ίδια στιγμή που κάτι τέτοιο θα πράξει ο τοπικός ή/και ο διεθνής ανταγωνισμός.

Ο νεο-κεϋνσιανισμός έχει έναν αντίποδα. Τον νεοφιλελευθερισμό. Αντίθετα, όμως, με την κοινώς διαδεδομένη πεποίθηση πως κεϋνσιανισμός και φιλελευθερισμός αντιπροσωπεύουν δύο αντιτιθέμενα στρατόπεδα με αγεφύρωτες διαφορές, η αλήθεια είναι διαφορετική. Αν φέρουμε στο νου μας την ιστορική εμπειρία του 20ού αιώνα και αν αφαιρέσουμε τον μεσοπρόθεσμο θόρυβο, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε πως και οι δύο αυτές πολιτικές, που δείχνουν να εναλλάσσονται σε μια ιστορική τραμπάλα, δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά ένας μηχανισμός ρύθμισης και απελευθέρωσης της αγοράς και του κεφαλαίου ανάλογα με τις εκάστοτε παραγωγικές αναγκαιότητες του καπιταλισμού. Αν υποθέσουμε πως πραγματικός στόχος του καπιταλισμού είναι η διαρκής επέκταση, αυτή η στρατηγική δείχνει να ρυθμίζεται από μια ιστορική ισορροπία μεταξύ των πολιτικών απελευθέρωσης της αγοράς και της επιβολής περιορισμών στην αλληλοδιαδοχή τους. Ως ένα αόρατο πνεύμα της οικονομικής ιστορίας, ο καπιταλισμός έχει εφεύρει μια ρυθμιστική κάνουλα για να εξισορροπεί διαδοχικά το σύστημα. Όταν οι παρεμβατικές πολιτικές καθηλώνουν την επέκταση μέσω των περιορισμών, μόνη λύση φαντάζει η απελευθέρωση της αγοράς· όταν η απορρυθμισμένη αγορά υπεισέρχεται σε κρίση, έρχονται οι κρατικοί περιορισμοί για να τη συμμαζέψουν. Επιπρόσθετα, η αντιπαράθεση φαίνεται να δημιουργεί ένα έξοχο πολιτικό δίπολο, που λειτούργησε εκτονωτικά σε όλες τις κρίσεις που στιγμάτισαν τον αιώνα. Η ίδια η πολιτική (και όχι μόνο οικονομική) ισορροπία του καπιταλισμού επέβαλε αυτή τη διπολική διαμόρφωση, που προστάτευσε τον ίδιον τον καπιταλισμό από κάθε απόπειρα εκ βάθρων αμφισβήτησής του. Η ιδεολογική προστασία του καπιταλισμού και κάθε συστήματος κυριαρχίας δεν είναι, όμως, όπως εξηγήσαμε, μόνο πολιτική ή εικονική αλλά και υλική. Γιατί, σε τελική ανάλυση, η επιτυχία ενός συστήματος που βασίζεται στην οικονομική ευημερία, κρίνεται από τον βαθμό συναίνεσης που είναι σε θέση να αποσπάσει. Θέλουμε να πιστεύουμε πως αυτή η ικανότητα συναίνεσης έχει κάποια φυσικά όρια πέραν των οποίων θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως αρχίζει μια καθολική αμφισβήτηση. Θέλουμε να πιστεύουμε. Αν αναλογιστούμε την «εθελοντική» αλληλοσφαγή σχεδόν 200 εκατομμυρίων προλετάριων στους δύο παγκοσμίους πολέμους, μπορούμε να αντιληφθούμε τον βαθμό κρισιμότητας αυτής της ιδεολογικής συναίνεσης.

Εθνικές ερμηνείες της κρίσης: οικονομικός σοβινισμός και θεωρίες οικονομικής εξάρτησης.

Ας δούμε τώρα, κάπως συνοπτικά, τη δεύτερη βασική κατηγορία θεωριών εξήγησης της κρίσης. Εδώ, έχουμε αρκετές παραλλαγές της παλαιάς εθνοκεντρικής ρητορικής με στοιχεία ενός απαρχαιωμένου αντι-ιμπεριαλισμού και ενός νεόκοπου σοβινισμού, που απαντάται κυρίως σε περιφερειακές οικονομίες, των οποίων η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση καθορίζεται εν μέρει από το τυπικό καπιταλιστικό δίπολο που αναπτύξαμε προηγουμένως, αλλά προκαθορίζεται δυναμικά από τη γεωπολιτική μάχη συμφερόντων μεταξύ των προστάτιδων μεγάλων δυνάμεων. Η γεωπολιτική ισορροπία δεν καθορίζει μόνο την εξωτερική αλλά και την εσωτερική πολιτική. Η θέση του κράτους στον διεθνή εμπορικό καταμερισμό, οι γεωπολιτικές και εμπορικές του συμμαχίες, οι σφαίρες επιρροής και οι βαθμοί συμμετοχής μια αγοράς στην ανοιχτή διεθνή αγορά χωρίς δασμούς, καθορίζουν το πλήρες οικονομικό πρόγραμμα. Εδώ, οι εξηγήσεις της κρίσης ποικίλουν από κράτος σε κράτος. Το σχήμα, όμως, έχει παντού εκπληκτικές ομοιότητες. Το αίτιο της κρίσης αποδίδεται στη διεθνή θέση της χώρας και στον βαθμό εξουσίας που έχουν πάνω στην οικονομία της οι διάφοροι διεθνικοί οργανισμοί και οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Κοινός εχθρός είναι πάντα η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και οι διεθνείς ελίτ που τη διοικούν. Συνήθης —αν και δεν χαρακτηρίζει όλες τις περιπτώσεις— είναι και η συνύπαρξη με τυπικές θεωρίες συνωμοσίας. Σε αυτή την αφήγηση, τα αντικρουόμενα ταξικά συμφέροντα εντός της χώρας εξαλείφονται, καθώς θεωρούνται στην καλύτερη περίπτωση δευτερεύοντα (ενώ στη χειρότερη επικίνδυνα!), αφού ο στόχος είναι η κοινή πάλη όλων, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, ενάντια στον εξωστικό εχθρό. Θα ήταν πιστεύω περιττό να εξηγήσω εδώ το πώς τέτοιες οπτικές δεν έχουν καμία απολύτως αναλυτική αξία εντός του σύγχρονου καπιταλισμού. Οι λόγοι, όμως, ανάπτυξης και εξάπλωσης τέτοιων αφηγημάτων οφείλουν να εξηγηθούν και, εν τέλει, στο μέτρο που επιδιώκουμε μια άλλη εξήγηση της κρίσης, να αποδομηθούν. Τι είναι αυτό που αναζωπυρώνει τέτοιες θεωρίες στις μέρες μας;

Θα πρέπει να σκεφτούμε τον ιστορικό ρόλο του κράτους. Συνηθίζουμε να λέμε πως το κράτος είναι η πολιτική μορφή της αγοράς, τι σημαίνει όμως αυτό; Στον ύστερο μεσαίωνα, η πόλη-κράτος αποτέλεσε τον πρώτο πολιτικό ρυθμιστή της αγοράς. Όσο όμως η αγορά εξαπλωνόταν και η κυριαρχία της αστικής τάξης υπερφαλάγγιζε τη φεουδαρχία, ξεπερνώντας τα όρια των μικρών αγορών στις πόλεις, έπρεπε να εφευρεθεί μια νέα πολιτική μορφή, ικανή να αναμορφώσει τις νομικές σχέσεις κατά τα πρότυπα της εμπορικής συναλλαγής. Αυτή η μορφή ήταν το νεωτερικό εθνικό κράτος, που μπορεί μεν να πάτησε πάνω σε ορισμένες παλιές αυτοκρατορίες (άλλες βέβαια τις διέλυσε), αλλά, στην πραγματικότητα, αποτέλεσε μια εντελώς νέα μορφή οργάνωσης της κοινωνίας. Στις μέρες μας, με τους ταχύτατους ρυθμούς ενοποίησης των αγορών, είναι προφανές πως το παλιό έθνος κράτος αμφισβητείται, καθώς η διεθνοποιημένη αγορά, προκειμένου να λειτουργήσει ως τέτοια, αφενός απαιτεί τη δημιουργία υπερκρατικών ρυθμιστικών μηχανισμών και, αφετέρου, τη σταδιακή μεταφορά (σε αυτούς τους μηχανισμούς) λειτουργιών των παλιών κρατών. Η αίσθηση ότι στα παλιά έθνη κράτη θα παραμείνουν οι πολιτισμικές λειτουργίες (γλώσσα, παιδεία, κουλτούρα, θρησκεία κ.ά.), ό,τι δηλαδή συγκροτούσε την εθνική ιδεολογία, δίνει ακόμα την ψευδαίσθηση μιας συνέχειας. Όμως, όσο υπάρχει καπιταλισμός που ενοποιεί το υπέδαφος της αγοράς, η παραμένουσα τυπική κυριαρχία των κρατών δεν μπορεί παρά να είναι παροδική. Όπως το εθνικό κράτος κατήργησε κάποτε τις παλιές κοινότητες για να εγκαθιδρύσει το laissez-faire, έτσι και τώρα το έθνος κράτος μοιραία θα καταργηθεί προς όφελος ευρύτερων πολιτικών δομών. Η γέννηση, λοιπόν, αφηγημάτων υπεράσπισης ενός εθνικού καπιταλισμού δεν εκφράζει τίποτα παραπάνω από την απέλπιδα αντίδραση σε μια διαδικασία παγκοσμιοποίησης των αγορών, διακηρύσσοντας την πίστη σε μια προστατευμένη οικονομία στο πλαίσιο του εθνικού ζωτικού χώρου. Παρόμοιες ιδεολογίες εκφράζουν τα συμφέροντα τμήματος των εθνικών ελίτ που συνθλίβονται από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η συγκρότηση εθνικιστικών κινημάτων που μιλούν υπέρ της ενίσχυσης του έθνους κράτους, δεν αποτελεί έναν κεκαλυμμένο αντικαπιταλιστικό πόλο απέναντι στην παγκοσμιοποίηση των αγορών, αλλά έναν νοσταλγικό καπιταλισμό προηγούμενης εποχής. Η επανεμφάνιση της εθνικιστικής ιδεολογίας τη στιγμή που το έθνος κράτος καταργείται από την ίδια τη δυναμική του καπιταλισμού, αποτελεί τον επιθανάτιο ρόγχο του και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά μια δυνάμει αντικαπιταλιστική δυναμική.

Μια εναλλακτική θεώρηση: η εργασία ως κεντρικός πυλώνας της κρίσης

Έγινε, νομίζω, σαφές πως οι κυρίαρχες αφηγήσεις για τα αίτια της κρίσης δεν αποτελούν παρά μορφές της καπιταλιστικής ιδεολογίας που σκοπό έχουν περισσότερο να συγκαλύψουν παρά να αποκαλύψουν τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Και ως τέτοιες, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη μιας αντικαπιταλιστικής κριτικής του υπάρχοντος. Για να αναζητήσουμε μια τέτοια βάση, θα πρέπει να επιχειρήσουμε να διαυγάσουμε την κρίση από την οπτική του βασικού θεμελίου του καπιταλισμού και του βασικού του εμπορεύματος: την εργασία.

Ποια είναι, λοιπόν, η σχέση της εργασίας με την καπιταλιστική κρίση; Και λέγοντας εργασία, αναφερόμαστε καταχρηστικά στην ετερόνομη εκδοχή, δηλαδή στην εμπορικά εκμεταλλεύσιμη μορφή της, η τιμή της οποίας καθορίζεται από την αγορά. Όπως μαρτυρούν όλα τα στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο, ήδη από τη δεκαετία του ’60 και παράλληλα με τη συνεχώς εντεινόμενη πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους, υπάρχει μια σταθερή μείωση της εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει πως οι άνθρωποι δουλεύουν λιγότερο (στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο), αλλά πως το συνολικό ποσό της ανθρώπινης εργασίας από την οποία (και μόνο) παράγεται υπεραξία κινείται καθοδικά. Και αυτό συμβαίνει παρά την αύξηση του παγκοσμίου ΑΕΠ ή την ένταξη νέων αγορών (π.χ. Κίνα) στο παγκόσμιο σύστημα εμπορίου και συναλλαγών.

Αυτή η μείωση συνεπιφέρει μια δομική κρίση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε όλο τον κόσμο. Η αναλογία εργαζομένων/συνταξιούχων, η οποία μειώνεται σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, δεν οφείλεται κυρίως στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής (αύξηση παρανομαστή), καθότι αυτή είναι σχεδόν αμελητέα, αλλά στη μείωση της εργασίας (μείωση αριθμητή). Και αν αυτή η διαπίστωση είναι πλέον κοινός τόπος στις περισσότερες αναλύσεις, υπάρχει διαφωνία ως προς την αιτία της. Αρκετοί αναλυτές θεωρούν τη μείωση της εργασίας ως το κυρίαρχο αίτιο της συνεχιζόμενης καπιταλιστικής κρίσης (δηλαδή της μείωσης του ποσοστού κέρδους), ενώ άλλοι ως το αποτέλεσμά της. Υπάρχουν αρκετά μοντέλα που έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια για να εξηγήσουν το φαινόμενο. Είναι, όμως, βέβαιο πως μια ανάλυση του καπιταλισμού δεν μπορεί να βασίζεται σε απλά ντετερμινιστικά μοντέλα που παρέχουν κατά κύριο λόγο μονοσήμαντες εξηγήσεις της μορφής «αίτιο-αποτέλεσμα», αλλά σε πιο προσεκτικές και συνολικές αναλύσεις. Σε κάθε περίπτωση, η απάντηση στο ερώτημα για το ποιοι έχουν δίκιο και ποια είναι η πρωταρχική αιτία της καπιταλιστικής κρίσης δεν πρέπει να αφορά κυρίαρχα τους ανθρώπους της εργασίας. Αντίθετα, η συζήτηση αυτή μπορεί να εγκλωβίσει την εργατική τάξη σε μια αδιέξοδη αντιπαράθεση για το ποια στρατηγική θα δώσει λύση στο πρόβλημα του καπιταλισμού· μια αντιπαράθεση που, από κάθε πιθανή έκβασή της, ο κόσμος της εργασίας θα βγαίνει χαμένος.

Ας σταθούμε όμως για λίγο εδώ. Η κρίση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης παίρνει σήμερα παγκόσμιες διαστάσεις. Οι τρύπες των ασφαλιστικών ταμείων υπολογίζονται σε πολλαπλάσιες των αντίστοιχων τραπεζικών. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η βασική αιτία της κρίσης τους είναι η μείωση της βασικής πηγής χρηματοδότησής τους, δηλαδή της εργασίας. Ποια είναι, όμως, η βάση της κρίσης της εργασίας; Το γεγονός ότι, μέσα στον κύκλο της καπιταλιστικής παραγωγής, συμμετέχουν πολύ λιγότεροι άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι αυτοί δεν δουλεύουν αλλά ότι δουλεύουν στο περιθώριο της αγοράς εργασίας. Αυτή η διαδικασία πήρε ραγδαίες διαστάσεις μετά τη νεοφιλελεύθερη στροφή. Με κεντρικό σκηνικό τις χώρες της Λατινικής Αμερικής των προηγούμενων δεκαετιών, οι μεγάλες οικονομικές κρίσεις ρυθμίστηκαν από την εξουσία, πετώντας ένα τεράστιο τμήμα της εργατικής δύναμης εκτός εργασίας. Έτσι, ένα σημαντικό τμήμα του εργατικού δυναμικού αναγκάστηκε, προκειμένου να επιβιώσει, να εργάζεται σε δουλείες χωρίς ασφάλιση και δικαιώματα. Οι λεγόμενες κοινωνίες των 2/3, όπου το 1/3 του πληθυσμού χάνει την πρόσβασή του στην αγορά εργασίας, επεκτάθηκαν τάχιστα σε όλο τον πλανήτη. Στον πρώτο κόσμο, τα ποσοστά της δομικής ανεργίας είναι μεγαλύτερα από ποτέ, ενώ σε πολλές χώρες η πολυδιαφημιζόμενη εξισορρόπηση της ανεργίας είναι απλά τεχνητή, καθώς βασίζεται στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας μέσω της ελαστικής απασχόλησης και της θεσμοποιημένης ανασφάλιστης σχέσης. Εκεί που δούλευε ένας, τώρα δουλεύουν δύο με τον μισό μισθό.
Κρίσιμος παράγοντας για την εξουσία είναι, ασφαλώς, η συναίνεση του πληθυσμού. Η συναίνεση επιτυγχάνεται, αφενός, με την ηθική θεοποίηση της εργασίας. Η εργασία δεν παρουσιάζεται απλά ως ένα καλό ανάμεσα στα άλλα, μα ως η ουσία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που δεν εργάζεται πρέπει να αισθάνεται παρίας. Σε αυτή την ηθική συνέβαλε φυσικά και η θεσμική αριστερά, από τη ρητορική της οποίας είχε προ πολλού εξαφανιστεί κάθε κριτική της εργασίας. Η άλλη όψη της ηθικοποίησης της εργασίας είναι το φόβητρο του κοινωνικού περιθωρίου στο οποίο οδηγεί η ανεργία. Έτσι, το υποκείμενο συναινεί σε μορφές απασχόλησης χωρίς δικαιώματα με τρομερά χαμηλή αντιμισθία. Οι νέες εργασιακές σχέσεις χαρακτηρίζονται σε όλον τον κραταιό δυτικό κόσμο από τεράστια ποσοστά μερικής απασχόλησης. Σύμφωνα με στοιχεία απ’ όλους τους οργανισμούς, περίπου τα 2/5 των σημερινών θέσεων εργασίας αφορούν θέσεις μερικής απασχόλησης. Η συναίνεση αποσπάται, αφετέρου, με την τεχνητή μείωση του «ενεργού πληθυσμού» που επιτυγχάνουν οι διάφορες πολιτικές δια βίου μάθησης και τα προγράμματα συνεχούς επανακατάρτισης ανέργων, με μοναδικό σκοπό την ψυχολογική διαχείριση του φαινομένου.

Παράλληλα, η ρατσιστική ρητορική ενάντια στην απειλή που εκφράζουν οι μετανάστες λειτουργεί ως μοχλός οικονομικής συμπίεσης του ημερομισθίου. Οι μετανάστες, βεβαίως, δεν απειλούν τις δουλειές των ντόπιων, αλλά ανταγωνίζονται για εκείνες που κινούνται εκτός των νομικών θωρακίσεων που υφίστανται για τους πολίτες. Οι μετανάστες κάνουν εξ ορισμού δουλειές εκτός του παραδοσιακού κύκλου εργασιών, στο περιθώριο της νομιμότητας ή και στο επίπεδο μιας θεσμοποιημένης παρανομίας, όπως στις ΗΠΑ. Τα διαφορετικά όμως επίπεδα νομιμότητας μεταξύ των εργαζομένων (ντόπιων και μεταναστών) λειτουργούν ως συντηρητές της παγιωμένης ανισότητας και πυραμίδας, εξασφαλίζοντας τη συναίνεση στη διαχείριση της κρίσης της εργασίας προς όφελος των αφεντικών.

Δεδομένης της συνεχιζόμενης νεοφιλελεύθερης στροφής και της ολοένα ταχύτερης εισαγωγής καινοτομιών, βρισκόμαστε σε μια διαρκή και εντεινόμενη κρίση της εργασίας. Όπως συνηγορούν όλα τα στοιχεία, το πραγματικό μέγεθος της συνολικής απασχόλησης μειώνεται σταθερά. Το κρίσιμο αυτό γεγονός για την εξήγηση της κρίσης, γίνεται συστηματική προσπάθεια να συσκοτιστεί, ακριβώς γιατί μια τέτοια ολέθρια αλήθεια δεν μπορεί να «πουληθεί πολιτικά στις πλατιές μάζες», όπως ομολόγησε κυνικά ένας παλαιός διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όλοι οι γνωστοί οικονομολόγοι ανεξαιρέτως, ακόμα και οι κατ’ όνομα μαρξιστές, προσποιούνται πως η μείωση της απασχόλησης είναι ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα της κρίσης και πως η αλλαγή πολιτικής προς τη μία ή την άλλη πλευρά της γνωστής τραμπάλας (νεο-κεϋνσιανισμός-νεοφιλελευθερισμός) θα φέρει ξανά δουλειές, δουλειές, δουλειές.

Στον αντίποδα, όλα τα δεδομένα που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας συνηγορούν υπέρ δύο βασικών συμπερασμάτων. Πρώτον, ότι η κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού είναι διαρκής και βασίζεται στο αξεπέραστο εμπόδιο υπέρβασης των συνεπειών του νόμου της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους. Διότι, όσες τεχνικές λύσεις κι αν έχουν επιστρατευτεί κατά καιρούς, από τις πολιτικές ήπιου κρατικού παρεμβατισμού μέχρι την πλήρη αμφισβήτηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής (κρατικός καπιταλισμός), από την ιδιωτικοποίηση όλων των υποδομών, την αγοραία εξάπλωση/εμπορευματοποίηση όλων των πτυχών της καθημερινής ζωής, τον πόλεμο και τη μαζική καταστροφή υποδομών μέχρι την ολοκληρωτική χρηματοπιστωτική επέκταση με τη συστηματική κεφαλαιοποίηση της μελλοντικής κερδοφορίας, δεν έχουν καταφέρει να ανακόψουν τη διαρκή καθοδική πορεία. Η παρατήρηση πως, παρά την εντυπωσιακή του ανάπτυξη, ο καπιταλισμός βρίσκεται σε διαρκή κρίση, που είναι απόρροια της εξάρτησής του από τις συνέπειες των δομικών του αντιφάσεων, είναι σήμερα πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Τα στοιχεία που συνοψίζει το σχετικά πρόσφατο άρθρο του Esteban Maito είναι εντυπωσιακά. Με γνωστά πλέον τα στοιχεία από το 1870, μπορούμε να δούμε μια σχεδόν γραμμική πτώση του ποσοστού κέρδους από το 41% στο 9%. Ο μέσος ρυθμός προδίδει μια ποσοστιαία μείωση της τάξης του 2,1% ανά δεκαετία, πράγμα που, αν συνεχιστεί με παρόμοια ένταση, συνηγορεί υπέρ της πρόβλεψης πως τα ξεσπάσματα της κρίσης το επόμενο διάστημα θα παρουσιάζουν διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα, ενώ δεν είναι καθόλου απίθανο να επιχειρηθούν κινήσεις πολιτικού πανικού, όπως λόγου χάρη ένας παγκόσμιος πόλεμος. Οι καταπιεσμένοι του πλανήτη θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση και σε διαρκή προετοιμασία για την αποτροπή μιας τέτοιας δυσοίωνης προοπτικής.

Ένα δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει από τα δεδομένα, το οποίο, όπως θα προσπαθήσω να δείξω, είναι κατά τη γνώμη μου αλληλένδετο με το πρώτο, είναι ότι παρουσιάζεται μια προοδευτική μείωση της απασχόλησης. Αρκετοί ερευνητές έχουν καταδείξει τη διαρκή κρίση της εργασίας και τη συνακόλουθη κατάρρευση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά τη νεοφιλελεύθερη στροφή της δεκαετίας του ’70. Χωρίς να αμφισβητούμε το γεγονός πως αυτή η δεκαετία είναι πράγματι κρίσιμη, καθώς η είσοδος του αυτοματισμού στην παραγωγή μείωσε σημαντικά την ποσότητα των βιομηχανικών εργατών (όπως αντίστοιχα και η είσοδος της πληροφορικής από τη δεκαετία του ’90 μέχρι και σήμερα στους τομείς των υπηρεσιών), μια τέτοια προσέγγιση κρύβει παγίδες. Είναι εύκολο να αποδοθεί η κρίση της απασχόλησης στην πολιτική σφαίρα των αποφάσεων. Στην πραγματικότητα, η πολιτική σφαίρα ακολούθησε τη μόνη δυνατότητα που είχε ο καπιταλισμός εκείνης της περιόδου. Αναλύσαμε προηγουμένως το πώς η νεοφιλελεύθερη στροφή αποτέλεσε επιλογή επιβίωσης του καπιταλισμού και όχι στενά πολιτική απόφαση. Αν δεν ακολουθούσε αυτή τη στροφή, η Δύση θα είχε το τέλος των κρατών της πρώην κεντρικά σχεδιοποιημένης οικονομίας που, ως προς αυτή τη στροφή, παρουσιάστηκαν διστακτικά. Ένας δεύτερος κίνδυνος είναι να παραγνωριστεί το γεγονός πως η πτώση της εργασίας αποτελεί εγγενή τάση του καπιταλισμού. Αυτή η παρατήρηση δεν μπορεί να γίνει άμεσα κατανοητή γιατί προσκρούει στην κοινή εμπειρία. Όμως και εδώ τα δεδομένα είναι αμείλικτα. Με βάση τα στοιχεία της «Employment Situation Release» ο Kliman παρουσιάζει τον μέσο χρόνο ανεργίας στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Παρά την προφανή αντίθεση των στοιχείων με την κοινή αντίληψη που λέει πως «όσο ο καπιταλισμός αναπτύσσεται δημιουργεί περισσότερη απασχόληση», συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Η αντίθεση αυτή μπορεί να εξηγηθεί αν σκεφτούμε τη διάζευξη μεταξύ του άμεσου και του μακροπρόθεσμου στόχου, την αντιπαράθεση της οπτικής γωνίας μεταξύ του μεμονωμένου καπιταλιστή (ή διαχειριστή του κεφαλαίου) και του καπιταλισμού ως συνόλου (που εκφράζεται συνήθως από την πολιτική/θεσμική μορφή). Από αυτή τη σύγκρουση έχουμε την αντιπαράθεση δύο άρτιων αλλά εντελώς ετερογενών ορθολογικοτήτων. Ο μεμονωμένος διαχειριστής κεφαλαίου είναι αναγκασμένος, προκειμένου να επιβιώσει, να κατατροπώσει τον ανταγωνισμό. Αυτό σημαίνει πως είναι αναγκασμένος να επιδιώκει συνεχώς μικρότερο κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος. Και αυτό τον οδηγεί σε δύο προφανείς επιλογές α) στην εισαγωγή καινοτομίας για αύξηση της παραγωγικότητας και β) στη συρρίκνωση του εργατικού κόστους (μείωση μισθών και απολύσεις). Δεν τίθεται φυσικά θέμα «καλού» ή «κακού» εργοδότη αλλά αναγκαιότητας επιβίωσης καθώς —όπως εύστοχα παρατηρεί ο Μαρξ στο Κεφάλαιο— ανά δέκα ανεξάρτητους παραγωγούς προϊόντος, θα επιβιώσει μόνον ο ένας· αυτός που θα συμπιέσει περισσότερο το κόστος παραγωγής και θα καταλάβει το σύνολο της αγοραστικής πίτας. Η βασική ανορθολογικότητα της καπιταλιστικής παραγωγής είναι, κατά τον Μαρξ, το γεγονός πως κάθε παραγωγός είναι αναγκασμένος εξ αρχής να στοχεύσει όχι σε κάποιο κλάσμα της ζήτησης αλλά στο σύνολο της αγοράς· πράγμα που εκ των πραγμάτων του δίνει μικρές πιθανότητες επιβίωσης. Αν δεν υπάρχουν, λοιπόν, περιορισμοί (δασμοί, ή/και φυσικοί περιορισμοί ανταγωνισμού), η αγορά τείνει φυσικά προς τη μονοπωλιακή της μορφή, της οποίας το πολιτικό σύστοιχο είναι ο ολοκληρωτισμός.

Στον αντίποδα του μεμονωμένου διαχειριστή κεφαλαίου, του μεμονωμένου δηλαδή καπιταλιστή, βρίσκεται ο καπιταλισμός ως σύνολο, που συνήθως εκπροσωπείται από την πολιτική του μορφή. Το κράτος, δηλαδή ο εν συνόλω σκεπτόμενος καπιταλισμός, γνωρίζει τη γενική ισχύ ενός πολύ βασικού μαρξικού νόμου (ανεξαρτήτως απ’ το αν μερικοί μαρξιστές προσπαθούν να αποδείξουν πως δεν ισχύει!): ότι η υπεραξία μπορεί να προέλθει ΜΟΝΟΝ από την ανθρώπινη εργασία και ότι η αύξηση της ανεργίας, εκτός από κοινωνικά προβλήματα, επιφέρει και τη μείωση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Σε αυτό αποσκοπούσαν πριν από μερικές δεκαετίες οι παρεμβατικές πολιτικές γενικής απασχόλησης και αύξησης της ενεργούς ζήτησης προτού εγκαταλειφθούν, καθώς, σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή, βρέθηκαν σε σύγκρουση με την ανεμπόδιστη κερδοφορία των μονοπωλίων. Στην αντιπαράθεση μεμονωμένης και συλλογικής οπτικής επικράτησε —όπως ήταν φυσικό— η πρώτη.

Η εργατική τάξη απέναντι στον σύγχρονο καπιταλισμό

Οι παραπάνω διαπιστώσεις για την κρίση της εργασίας έρχονται ίσως σε αντίθεση με την κοινή εμπειρία, από την οποία αποκομίζεται η αίσθηση ότι σήμερα εργαζόμαστε πολλές ώρες και μάλιστα πολύ σκληρά. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου αντιφατικό ως φαινόμενο. Η εξουθενωτική εργασία μιας μερίδας του πληθυσμού και η ταυτόχρονη έξοδος από την αγορά εργασίας ενός ολοένα διευρυνόμενου τμήματός της (ανεργία, επισφάλεια κ.λπ.) αποτελούν το ενιαίο σύμπλοκο της κρίσης της εργασίας και, σε έναν βαθμό, το μέτρο της ήττας του σύγχρονου εργατικού-επαναστατικού κινήματος.

Η συνειδητοποίηση των βασικών αντιφάσεων του καπιταλισμού οδήγησε πολλές φορές το επαναστατικό κίνημα σε ολέθριες επιλογές. Παρά την αίσθηση μιας οριακής ιστορικής στιγμής, ενός σημείου καμπής κατά το οποίο θα έπρεπε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, ωθήθηκε αντιστρόφως και φοβικά σε επιλογές αυτοχειρίας. Πολλά έχουν γραφτεί για να εξηγήσουν την επικράτηση του ρεφορμισμού, της σοσιαλδημοκρατίας και του σοβινισμού κάθε φορά που η καπιταλιστική μηχανή βρισκόταν μπροστά σε ιστορικά στρατηγικά αδιέξοδα. Και είναι, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μας, σαφές πως δεν πρέπει να αγνοηθεί και ο ψυχολογικός παράγοντας, αυτόν που ο Έριχ Φρομ θεματοποίησε ως φόβο (ατομικός ή συλλογικός) μπροστά στην ελευθερία. Πάνω, όμως, από τις πολιτικές ή ψυχολογικές ερμηνείες επικρέμαται η ίδια η διαμάχη για την ερμηνεία των βασικών αιτιών της καπιταλιστικής κρίσης, από την έκβαση της οποίας —θα το ξαναπούμε— θα κριθούν οι υλικοί όροι μιας ακόμα ήττας ή νίκης.

Αν θέλουμε να σκιαγραφήσουμε μια τέτοια προοπτική, αν θέλουμε με άλλα λόγια να αντιστρέψουμε την κυρίαρχη προοπτική, θα πρέπει να δούμε την κρίση ως ευκαιρία! Όχι άλλη υπαναχώρηση στην αμυντική στάση μιας κοινωνικής διαπραγμάτευσης, για την οποία, άλλωστε, ο αντίπαλος έχει μονομερώς κηρύξει το τέλος της, όχι άλλο γάντζωμα στις κεκτημένες προπαίδειες και τα αυτάρεσκα αδιέξοδα μια παρασιτικής συμπόρευσης, όχι άλλη ηρωική ήττα σε μια εποχή που δεν έχουμε την πολυτέλεια για καμία ήττα, αλλά φυγή προς τα εμπρός.

Απέναντι στην κρίση της εργασίας με τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας και κοινωνικής περιθωριοποίησης τίθεται ένα εμφανές δίλημμα: ή λιγότερη εργασία για όλους ή μείωση των μισθών ώστε να διασωθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. Αυτό δεν θα θεωρούνταν ασφαλώς δίλημμα σε μια ορθολογική, «δημοκρατική» κοινωνία, όπου η πλειοψηφία θα αξιολογούσε το συλλογικό της συμφέρον. Στις εποχές που ζούμε, όμως, η παράλογη ηθική της εργασίας έχει διαποτίσει ολόκληρη την κοινωνία. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΑΣΑ (2012), το παγκόσμιο ΑΕΠ μπορεί να αναπαραχθεί με καθολική τρίωρη ανθρώπινη εργασία του ενεργού πληθυσμού. Αυτή η παρατήρηση μπορεί να διαβαστεί, βέβαια, διττά· από την πλευρά των καπιταλιστών ως δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και από την πλευρά της εργατικής τάξης (αν πάψει να θεωρεί καλό πράγμα την ανάπτυξη!) ως αίτημα για την καθολική μείωση των ωρών εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα. Σε μια ορθολογική κοινωνία, λοιπόν, δεν θα ετίθετο καν προς συζήτηση το κυνικό δίλημμα που έθεσε κάπως κεκαλυμμένα η επικεφαλής του ΔΝΤ, όταν διατύπωσε την πρόβλεψη πως η παρούσα κρίση θα οδηγήσει μάλλον... σε πόλεμο, παραβλέποντας βέβαια να δηλώσει ρητά ότι το δίπολο είναι είτε η ριζική μείωση των ωρών εργασίας με κοινωνικοποίηση του πλούτου (δηλαδή, φυγή από τον καπιταλισμό) είτε ο αφανισμός του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού (δηλαδή, πόλεμος) για να επανέλθει ξανά η ανάπτυξη επί των ερειπίων.

Η έξοδος ενός μεγάλου τμήματος του κόσμου της εργασίας από την απασχόληση αποτελεί μια ιστορική πρόκληση για την εργατική τάξη στο σύνολό της. Όχι γιατί αυτό δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά γιατί γίνεται συνειδητό πως πλέον αποτελεί μια κανονική, μη αναστρέψιμη λειτουργία του σύγχρονου καπιταλισμού. Αυτή η διαπίστωση οδηγεί αναπόδραστα σε νέα καθήκοντα, στον βαθμό που τα παραδοσιακά μέσα οργάνωσης και πάλης ήταν κατά κύριο λόγο προσανατολισμένα στον αγώνα για οικονομικές απολαβές, δικαιώματα, ελευθερία και αξιοπρέπεια μέσα στην εργασία. Τώρα πρέπει να οργανώσουμε και την έξοδο από την εργασία!

Τι μπορεί να σημαίνει σήμερα μια οργανωμένη έξοδος από την εργασία; Δεν μπορούμε εδώ παρά να κάνουμε ένα γενικό σκιαγράφημα. Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα η οργάνωση, σε νέα βάση και με νέες μορφές, των εργατών εκτός του καπιταλιστικού κύκλου. Άνεργοι, μετανάστες χωρίς χαρτιά, εκ περιτροπής απασχολούμενοι, σπουδαστές και εργαζόμενοι της μαύρης εργασίας θα πρέπει να βρουν τις δομές που θα εκφράσουν τα καθολικά τους αιτήματα και επιθυμίες. Αιτήματα όπως η ριζική και καθολική μείωση των ωρών εργασίας (τουλάχιστον στο ήμισυ του σημερινού), η πλήρης ισότητα μισθών και συντάξεων, ο δημόσιος έλεγχος και η διεύθυνση των ασφαλιστικών ταμείων και των υποδομών υγείας, παιδείας, πολιτισμού κ.ά., κοινωνικός μισθός για όσους δεν μπορούν να εργαστούν, διαχείριση του δημόσιου χώρου και του συνόλου του κοινωνικού πλούτου.

Σε δεύτερο επίπεδο και παράλληλα με το πρώτο, θα πρέπει να επιχειρηθεί ο δημόσιος εργατικός έλεγχος και η λειτουργία εκείνων των υποδομών του κεφαλαίου που εγκαταλείπονται ή απαξιώνονται από την αγορά. Η οργάνωση της παραγωγής για τις ανάγκες της κοινωνίας και η δημιουργία πλατιών εναλλακτικών δικτύων ελεύθερα συνεταιρισμένων παραγωγών. Δίκτυα στην παραγωγή και στις υπηρεσίες, με τελικό στόχο την πλήρη απεξάρτηση από τις υποδομές της αγοράς και του κεφαλαίου για ένα μεγάλο τμήμα των καταπιεσμένων.

Επίλογος

Στο πρώτο κεφάλαιο της Βίβλου, στη Γένεση, έχουμε την πιο χαρακτηριστική θεματοποίηση της ηθικής της ετερόνομης εργασίας. Εκεί, η κοπιώδης δουλειά εμφανίζεται ως η κατάρα του έκπτωτου ανθρώπου. Αυτή η βιβλική αλληγορία είναι δηλωτική δύο πραγματικοτήτων: πρώτον, ότι η προγενέστερη παραδείσια συνθήκη συνδέεται με την απουσία κοπιώδους εργασίας. Αυτή η πραγματικότητα στην παράδοση και στις μυθολογίες των λαών συνδέεται με την ανάμνηση μιας γενικής κοινωνικής ευημερίας και αφθονίας, η οποία ανάγεται χρονικά στο απώτατο κοινοτιστικό παρελθόν. Δεύτερον, πως η παρουσία μιας βλοσυρής κεντρικής εξουσίας —εδώ στη μυθοποιημένη και μονοπρόσωπη μορφή του Ιεχωβά— επιβάλει την κοπιώδη εργασία ως τιμωρία και διαρκές καθήκον. Έτσι, ο κόσμος της αφθονίας αντιστρέφεται ως προς τα περιεχόμενα και τις προτεραιότητές του, μετατρεπόμενος σε έναν κόσμο γενικής σπάνης και καταναγκαστικής εργασίας. Η αντιστροφή, ωστόσο, δεν έχει υλική βάση· τα δένδρα δεν παύουν να δίνουν άφθονους καρπούς και η γη δεν παύει να «ρέει μέλι και γάλα». Η αντιστροφή είναι ιδεολογική. Ο Ιεχωβά επιβάλει την αλλαγή της γενικής θέασης του παραδείσου διαμέσου της ενοχής. Οι άνθρωποι ντρέπονται επειδή είναι γυμνοί. Το βλέμμα του κόσμου μολύνεται από την ενοχή, ο φόνος και το έγκλημα για την κυριαρχία ξεσπούν και ο παράδεισος μετατίθεται για τη μετά θάνατον «ζωή». Κι, όμως, ζούμε στον ίδιο ακριβώς κήπο της Εδέμ. Μόνο που για να γίνει παράδεισος ξανά επιβάλλεται να απαλλαγούμε από την ενοχή της πτώσης, από το γενικό χρέος της εργασίας. Και είναι αυτή η συνειδητή άρνηση της ηθικής του δούλου που προϋποτίθεται σήμερα για την υπέρβαση της κρίσης· όλα τ’ άλλα, γνώση, αγαθά, τεχνολογία, υπάρχουν γύρω μας παντού και εν αφθονία.

Σωτήρης Λυκουργιώτης

*Περιλαμβάνεται στο Νο 5 της επιθεώρησης "Κοινωνικός Αναρχισμός", των Εκδόσεων "Κουρσάλ".

venezuela / colombia / workplace struggles / opinión / análisis Monday January 22, 2018 23:38 bySteven Crux

Una de las grandes deficiencias que tienen los círculos libertarios en Colombia ha sido la falta de sistematicidad, de trazar objetivos y poder evaluar su cumplimiento en un futuro, así sea para hallar los puntos clave donde empiezan a generarse los errores o aciertos de nuestras posturas. Precisamente, la parte de balances es importante para ello, y no se le ha dado la importancia suficiente, por un lado, por guardar estos análisis en los círculos más íntimos militantes, o simplemente quedan en el aire y no logramos aterrizarlos, para su comunicación y debate, dejando morir en el olvido interesantes análisis que se quedan en una conversación informal. Aquí, un breve y humilde aporte a esa labor que parece que, desde diferentes ópticas y miradas, ya venimos dando en el país. Por supuesto, no se intenta hacer un trabajo personal de reflexión, sino de recoger muchos apuntes que se han construido colectivamente en esas informalidades, pero que a lo mejor con un poco de mayor difusión podemos conectar nodos para caminar con una paso más firme y ligero.


Una de las grandes deficiencias que tienen los círculos libertarios en Colombia ha sido la falta de sistematicidad, de trazar objetivos y poder evaluar su cumplimiento en un futuro, así sea para hallar los puntos clave donde empiezan a generarse los errores o aciertos de nuestras posturas. Precisamente, la parte de balances es importante para ello, y no se le ha dado la importancia suficiente, por un lado, por guardar estos análisis en los círculos más íntimos militantes, o simplemente quedan en el aire y no logramos aterrizarlos, para su comunicación y debate, dejando morir en el olvido interesantes análisis que se quedan en una conversación informal. Aquí, un breve y humilde aporte a esa labor que parece que, desde diferentes ópticas y miradas, ya venimos dando en el país. Por supuesto, no se intenta hacer un trabajo personal de reflexión, sino de recoger muchos apuntes que se han construido colectivamente en esas informalidades, pero que a lo mejor con un poco de mayor difusión podemos conectar nodos para caminar con una paso más firme y ligero.

Que deja el año viejo: Un año violento para el pueblo:



Lo primero es realizar un balance de lo que fue el 2017. Por un lado, y bajo una lupa puesta en las manos de los movimientos sociales y las desfavorecidas del país, el anterior año fue de los más trágicos en una guerra perpetua que, parece ser, la elite no quiere acabar contra las pobres. Los saldos oficiales de lideres sociales asesinados fluctúan entre los 100 y 1301, aunque desde diferentes organizaciones de derechos humanos advierten que el número es mayor2, sobre todo si tenemos presente los asesinatos de defensores de derechos humanos, ex-combatientes de la insurgencia, activistas medioambientales y familiares o personas cercanas a todos estos. En ese aspecto, esto no es otra cosa que la consolidación de una estrategia de la elite santista, que a pesar de su retórica pro-paz, su estructura militar, burocrática y partidista se encuentra aún sumida dentro de la lógica guerrerista más retrograda: las amenazas, torturas y desapariciones siguen siendo pan de cada día.

Al cierre del 2017, un ejercicio certero desde el campo libertario, y en general de la izquierda, es empezar a asumir la posición oficial del gobierno respecto al tema: de un lado, actores como la fiscalía, el senado o el propio presidente no se refieren al tema más que como un “efecto secundario” de los diálogos, reduciendo las denuncias a un par de cortas palabras y pasando de agache con uno que otro paño de agua fría; pero de otro lado, el ejército, ministerio de defensa y las bancadas ultra-derechistas son más ofensivas en sus discursos, bien disminuyéndolos a simples líos de faldas y problemas de linderos (como lo expresa el jefe de las fuerzas armadas Luis Carlos Villegas) o justificándolos en cierto grado, incluso, actuando en aparente descordinación con lo planteado desde una posición derechista más “progresista” en tema de resolución social de los conflictos, que son solo palabras frente a la reorganización de las fuerzas armadas para el 2018, con un altísimo grado de establecimiento de batallones microfocalizados y fuerzas de tarea especializadas, dentro del llamado “Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación ‘Victoria’”3, redoblando el pie de fuerza en lugares donde históricamente la violación de derechos humanos ha sido una constante. Esto no es una mera táctica de desatinos oportunistas o palabras mal ubicadas: es el discurso oficial que construye y mantiene el régimen respecto al genocidio en la Colombia profunda de quienes se organizan en defensa de los intereses de las personas de abajo. Es importante superar el discurso que ha optado la centro-izquierda y los jefes políticos de la antigua insurgencia y hoy partido político legal de las FARC, donde a pesar de la abierta guerra declarada desde los mandos altos militares con su mirada puesta en otro lado, mantienen bajo la política de “cordialidad” y “no darse duro contra el enemigo” un discurso de “respeto y admiración”, incluso de ingenuidad, hacia el aparato militar-paramilitar del Estado (como en el saludo de Timochenko a las fuerzas militares, desconociendo que la lógica contrainsurgente de estas ni siquiera ha menguado4).

Ante esto, diferentes organizaciones campesinas, indígenas y afro han optado por, de un lado, no confiar en el supuesto copamiento estatal de las zonas antes controladas por las FARC, porque o bien las fuerzas militares entran con un sentimiento revanchista y de venganza (como la región de la Macarena), o simplemente dejan abiertas las puertas a la entrada de grupos paramilitares. La comunidad de paz de San José de Apartadó es una muestra clara de ello: en vísperas del fin de año, 4 paramilitares fueron detenidos por la comunidad cuando cumplían la misión de asesinar a uno de los líderes sociales del territorio, y a pesar de las advertencias que ya se habían hecho, el discurso del ejército y la gobernación de Antioquia es que dichos sicarios políticos eran “bandidos comunes” que iban a robar un supermercado, a pesar de las múltiples pruebas, y finalmente fueron dejados en libertad5. Esto no solo refuerza lo que ya se ha venido diciendo, sino que nos muestra la respuesta natural de las comunidades frente a la avanzada paramilitar de los territorios, en consonancia con la omisión (pero no inacción) del Estado: si bien la mayor parte de los movimientos sociales no están dispuestos a replicar la guerra bajo las lógicas que impartían en antaño las insurgencias, la defensa del territorio de las comunidades es algo que ya no puede descansar el manos del gobierno y son los mismos pobladores organizados quienes van, generalmente de manera pacifica pero contundente y organizada, desarmando a grupos paramilitares, militares e incluso a insurgencias que desafían el poder popular construido por las mismas comunidades, esto último vislumbrado sobre todo en el caso del extremo militarismo del EPL (supuestamente maoísta) en el Norte del Cauca.

Y lo anterior en el año 2017 fue historia, de abajo y sin grandes titulares, que sin embargo va marcando unos antes y después en determinadas veredas, resguardos y municipios: el desarme del ejército en Corinto (Cauca), las incautaciones al Ejército Popular de Liberación y disidencias de las FARC en Caloto y Toribío (Cauca), la captura de paramilitares en Apartadó (Chocó), el establecimiento de nuevas guardias campesinas, afros y populares en departamentos como Cauca, Tolima, Valle y Putumayo, la unión multicultural en defensa del territorio en el Catatumbo y Chocó, entre otras experiencias similares. En conclusión: de forma espontánea, a pesar de las equivocadas lecturas de aquella izquierda seducida por el discurso santista, el pueblo va cada vez asumiendo la defensa de su territorio, cosa que tarde o temprano chocará contra el monopolio de la fuerza terrateniente y gamonal que se mantiene en el país, tal como ha venido pasando por ejemplo en Túmaco. No sobra anotar que en esta parte el anarquismo militante ha estado más o menos ausente, y se requiere entender la lógica de la territorialidad como un eje fundamental programático para una certera apuesta por el establecimiento de proyectos políticos de carácter comunitarios y asamblearios, incluso, que abren las puertas hacia la discusión de Estado, el militarismo y la verticalidad dentro de los mismos movimientos sociales, sobre todo en un país como Colombia, donde las insurgencias han tenido una base social impresionante pero han impuesto su propio lógica a estas.

En el aspecto legislativo, a pesar de la supuesta esperanza que se asumían con los diálogos de paz, por ejemplo, respecto a participación política y distribución de la tierra, la ofensiva contra el pueblo no paró. Muchas de las zonas que se negociaron en La Habana y que se iban a dar a los antiguos guerrilleros, así como a familias sin tierra, se han embolatado en proyectos productivos que no han tenido plena financiación, repercutiendo incluso en el abandono de ex-combatientes de sus zonas veredales a causa de la desilusión6. Esto se suma a la ya avanzada de los ejércitos paramilitares anti-restitución, promovidos por terratenientes de diferentes regiones, mientras la legislación de entrega de tierras se encuentra lenta o su ejecución directamente frenada. En vía de ello, la supuesta apertura democrática negociada con las FARC fue pateada por el congreso de la república, no solo por la bancada de extrema-derecha sino por la desidia dentro de los mismos partidos oficialistas, quienes con macabras jugadas legislativas tumbaron la propuesta de entregar 16 curules a los movimientos de víctimas de los municipios que más sufrieron el rigor de la guerra en el país. Como se verá más adelante, a pesar de lo lamentable de la situación, da pie a experiencias democráticas en dichos territorios que pueden ser favorables a posturas libertarias, dada la desesperanza que invade a los movimientos agrarios que pierden cada vez más la fe en el supuesto camino trazado que dejó las negociaciones con la insurgencia, pero aumenta la confianza en la propia organización popular (un poco perdida en varios aspectos, bajo el establecimiento vanguardistas de algunas insurgencias, cuyo diálogo con los actores sociales si correspondía con una lógica militarista de arriba/abajo-ejército/pueblo).

Y a parte de la legislación meramente parlamentaria, dentro de los movimientos sindicales también queda un precedente gravísimo con respecto a la huelga de pilotos de Avianca, donde a pesar de ser una manifestación que contó con una fuerza increíble (siendo la huelga aérea más larga en la historia del país), finalmente fue declarada ilegal, por supuestamente, estar vinculada a la prestación de “servicios públicos”, a pesar de ser eminentemente operada por particulares, y peor aun, particulares históricamente aliados del paramilitarismo como el dueño de la aerolínea, el señor Eframovich. Esto marca un precedente dentro de un movimiento sindical que cada vez da más pasos atrás, por ejemplo, con la pasividad que se asumió el año pasado el paupérrimo aumento del salario mínimo (escenario que se repitió de nuevo para este año) y el ataque a los bolsillos de los pobres que significó la reforma tributaria; en suma, todo ello, parece que la da ciertas ventajas judiciales y de precedentes a la ya poderosa patronal de Colombia.

Las fuerzas alternativas:

En la arena de la izquierda, como se puede entender en un año preelectoral, el establecimiento de alianzas fue el derrotero. Quedan ya marcadas para la contienda electoral 3 posiciones: primero, una complicada alianza anti-corrupción del Polo Democrático, la Alianza Verde y Compromiso ciudadano, que recoge desde las posturas centro cercanas al derechismo civilista (Sergio Fajardo) hasta la izquierda socialdemócrata (Jorge Robledo); segundo, de la izquierda, encabezada por el controvertido Gustavo Petro (movimiento Progresistas) y Clara López (antigua líder del Polo Democrático que viró hacia el ministerio de Trabajo de Santos), secundados por varios movimientos, entre ellos la Unión Patriótica (paralela al Partido Comunista); y finalmente, el movimiento político de las FARC, que ha renunciado a las alianzas con la confianza de las 10 curules legislativas ya aseguradas en La Habana y que le apuestan a cierta relevancia electoral en la presidencia, y sobre todo, en la cámara de representantes desde las regiones donde ha tenido presencia o ganó simpatía con las movilizaciones en defensa de los diálogos de paz en el 2016.

También se hace necesario hacer un balance de las negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, cuyo mayor logro en el año fue un cese al fuego para cerrar el mismo. Los avances han sido difíciles, de un lado, porque el ELN se ha fortalecido en regiones como el Cauca y Chocó, estratégicos por su pasado bajo el dominio de las FARC y que confrontan trincheras con el paramilitarismo, y de otro, porque dado los incumplimientos del gobierno con lo pactado con las FARC, el ELN no parece querer arriesgar, postura jalada por el sector considerado más “ortodoxo” e influenciado por el Frente de Guerra Oriental, que ha extendido su estrategia a otros frentes, aunque si bien, realmente el crecimiento dentro de una estrategia nacional es más bien corto respecto a lo que se esperaba con los “farianos” que no querían dejar las armas.

El balance a la derecha:

Finalmente, dentro del bloque dominante, el 2017 ha marcado la dinámica bajo la batuta pre-electoral también. Sin embargo, y contrario a otras veces, no son claras las alianzas, sobre todo por juegos de caudillismos y cálculos. El sector santista, que hasta ahora tenia cierto control político en el aparato estatal, entró en crisis tras la salida de Cambio Radical de la Unidad Nacional y los continuos escándalos de corrupción, lo que le ha puesto fecha de vencimiento a ese proyecto, que se ha dispersado sobre todo dentro del Partido Liberal, con la figura mediática de Humberto de la Calle, político tradicional que sin embargo ha recogido a una parte pequeña de la izquierda para su candidatura presidencial. La ultraderecha sin embargo está dividida: no ha podido consolidarse una postura entre los conservadores, el uribismo y sectores más independientes vinculados con el ultra-catolicismo, sobre todo porque no se han logrado consolidar los referentes y existen ciertas rupturas internas (como en el Uribismo, entre el sector ganador de la consulta de Iván Duque y el ala más radical de José Obdulio Gaviria); sin embargo, es muy probable que está alianza llegue a buen puerto, lo que deja en alerta tanto a la izquierda que está en disputa electoral como los movimientos sociales que han centrado su accionar en la movilización. Pero si el 2017 ha dado una sorpresa ha sido el lanzamiento al ruedo de Cambio Radical, un partido que venia acumulando casi en silencio un poderoso aparato electoral regional y fuerza política con la táctica del camaleón dentro del santismo, y que, con condiciones más propicias para lanzarse al ruedo solos, abandona el barco que durante 8 años ayudó a conducir. Vargas Lleras se lanza, si bien por firmas, con el aval de toda esa maquinaria con terrible fuerza en la costa Caribe y el centro del país, y a pesar de los escandalosos casos de corrupción de sus representantes electos, va en firme para una eventual segunda vuelta electoral en el 2018. Estas diferencias dentro de la derecha y los sonados casos de corrupción, hacen que una batalla entre izquierda y derecha se pueda dar, como no la ha habido desde el 2008 (y prácticamente nunca en la historia del país), aunque puede perderse la oportunidad con la división de la izquierda.

Un año que viene: Elecciones y elecciones:



Como se ha hecho evidente, el reto coyuntural y táctico del 2018 será abordar el tema electoral. Claro, no bastará simplemente repetir de forma vacía la consigna anti-electoral de “el voto no sirve y la lucha sí”, si los sectores libertarios no evidenciamos, dentro del amplio espectro del campo popular, que efectivamente estamos a la altura histórica que requiere la lucha, y por sobre todo, que esa lucha da resultados. Así, el debate habrá que darlo desde las aristas que nos sean más favorables, que puedan recoger el amplio de los sentires de abajo pero que se puedan viabilizar en alternativas de resistencia, que trasciendan la coyuntura y se conviertan en un verdadero camino estratégico de mediano plazo.

Queda claro también que una postura en el 2018 frente a las elecciones parte de una gran claridad política, ya que no es extraño (como pasó en el plebiscito del 2016), que el miedo a la avanzada derechista lleve a varias compañeras a votar o incluso hacer campaña abierta por algunas de las alternativas, y tal cual como lo repite la socialdemocracia cada 4 años, “hay que ganar porque es mucho lo que está en juego”. Precisamente, las alternativas de verdadera transformación se cierran si se piensa que dentro de la Coalición Colombia hay una propuesta que, si bien su punta de lanza es la lucha contra la corrupción, no logra consolidar un programa mínimamente antineoliberal y mucho menos anticapitalista; de otro lado, dentro de la lista de la decencia de Petro y Clara López, esta última representa un sector oportunista y peligroso infiltrado dentro de la izquierda, que ante los mínimos coqueteos burocráticos cede sus supuestos principios por un cargo de verdugo contra las de abajo, legislando contra las trabajadoras como lo hizo López en el ministerio de Trabajo; y finalmente, las FARC parecen ensimismarse cada vez más en ellas mismas, producto de equivocados cálculos políticos, donde la práctica (y ciertas posturas ambiguas) les terminarán acorralando a sumarse a la campaña de De la Calle, bien sea directamente o indirectamente, pues es muy difícil que alguna de las otras candidaturas “alternativas” les quiera recibir. Así, el reto es saber expresar estas desconfianzas en los movimientos sociales, si bien tampoco reduciendo el mensaje al “no votar”, ni tampoco colocándolo como barrera comunicativa. Una postura que nos puede ser de utilidad es no colocar la contradicción del voto-no voto, sino precisamente dedicar las fuerzas a articular las luchas, de un lado, para darle énfasis a que es ahí donde se resuelven de fondo los problemas y bajo los ritmos que se decidan abajo, y de otro lado, que puede prepararse para enfrentar un gobierno de derecha o mantener la independencia de un gobierno progresista. Para ello, es preciso recurrir al “encontrarse desde la lucha”, donde se hace necesario mantener las lógicas de articulación, lectura de actualidad y proyecciones de todos los escenarios, donde lo trascendental no sea el voto, sino la fuerza e independencia que tengan aquellos movimientos populares cuyas prácticas se han venido intersectando con las nuestras.

Una propuesta estratégica:



Esto se puede materializar aun más para el largo plazo con la ola de consultas populares medioambientales que se han dado en el país, y que han logrado ser punto de encuentro de movimientos sociales, procesos de pobladores, campesinos, indígenas, afros, ecologistas y colectivos independientes, y puede desafiar el modelo minero-energético a la vez que no deja perder todas las fuerzas en la dinámica electoral, muy a pesar de que no tengamos la fuerza suficiente para que ello termine pasando.

Pero no es gratuito que se plantee la lucha contra la gran minería y la extracción de hidrocarburos como un punto de partida para dar un debate a nivel nacional, sino que precisamente recurrimos a aquello que ya nos hacia mención Murray Bookchin desde hace décadas: el capitalismo internacional va situando sus contradicciones cada vez más en declive del planeta contra el consumismo desenfrenado, donde una sociedad ecologista y libertaria no será ya una utopía de minorías militantes, sino una necesidad de supervivencia para los pueblos. Esto parece ser una preocupación central si analizamos coyunturas regionales en el año anterior, como los bloqueos al relleno sanitario doña Juana y el paro de la cuenca del río tunjuelo en Bogotá, así como las movilizaciones en defensa de los páramos en el Tolima o Santander, solo por citar unos ejemplos. No es de extrañar que esto se agudiza más con el escenario del posconflicto, donde las puertas de la mayoría de las grandes bioreservas nacionales quedaron abiertas tras la salida de las FARC como agentes armados, y que ya se ha saldado con el inicio del ecocidio en regiones como la serranía de la Macarena. Así, si lo pensamos, los conflictos socio-ambientales representan el nodo que puede articular diversas luchas, como las ya mencionadas respecto al ejercicio de control territorial de las comunidades (donde las guardias populares no solo tendrán que afrontar al paramilitarismo, sino también la entrada de multinacionales, si bien ambos aliados), y en la otra cara, recurre a un tema de importancia central para diversos movimientos sociales y personas desposeídas que aun se encuentran alejadas, por ignorancia o fastidio a la vieja izquierda, de la lucha popular, pero que tienen una preocupación ambiental. Esto además de ser un escenario donde resalta el abandono de las principales fuerzas de izquierda, quienes ahora enfilan militancia dentro de las urnas y que, como pasará en muchos casos, luego de salir “quemadas”, querrán volver a vincularse a las movilización más actuales y con resonancia. ¿Será una combinación territorial-medio ambiental la estrategia que marcará un trabajo libertario como actor político de peso en el país?

Primero, organizar la casa:



Pero para consolidar una estrategia de dicha envergadura, no falta con diversos colectivos o militantes libertarios dispersos, sino que se hace necesaria la articulación libertaria. No es de extrañar a estas alturas, que así como la izquierda y la derecha llegan al escenario pre-electoral divididas, con cierta mofa, podamos hablar de que las libertarias llegamos al escenario pre-anti-electoral también divididas, y casi que por las mismas razones de personalismos y falta de voluntad, pero también, para ser críticos, por la falta de criterio político para establecer una linea común de trabajo, muy insuficiente en anteriores espacios de encuentro. En ello, quedan dos retos:

Primero, lograr establecer esos “objetivos” en común, es decir, como mínimo, que en el 2018 podamos, en el encuentro de la lucha y desde abajo, establecer metas comunes a pesar de no caminar estrictamente juntas, lo que podría dar pasos para en un futuro no tan lejano lograr establecer al movimiento libertario como un referente dinámico e importante dentro del campo popular colombiano. Se hace necesario que los espacios de encuentro sean lo más aterrizados posibles, y recurran incluso a ciertas delimitaciones necesarias para no llevar los debates a la estratosfera: encuentros de territorio, juveniles, agrarios o de economías alternativas son centrales en esto, que dejen acumulados sistematizados para poder luego evaluar lo conseguido o perdido, sobretodo si queremos realizar análisis serios luego de las elecciones.

Segundo, es importante establecer una corriente de acción y pensamiento clara. Para ello, las labores de propaganda, agitación, de referencias y discursivas son aspectos fundamentales, que debemos darlas con concreción y sencillez, para resolver las necesidades reales con procesos prácticos realizables. Esto se puede fortalecer si como punto de partida colocamos las luchas que ya acompañamos como referentes para otras regiones del país, tales como la liberación de la Madre Tierra del Norte del Cauca o los ya mencionados conflictos socio-ambientales de Cajamarca o el Santander, incluso, poniendo a diálogar otras experiencias internacionales como el confederalismo democrático de Kurdistán. Una propuesta que ha surgido últimamente ha sido la del autonomismo comunitario, desde la cual se intenta plasmar ciertas prácticas que podríamos llamar “antiautoritarias” y que buscan desarrollarse dentro de los movimientos sociales para logran horizontes de transformación, con una apuesta que pretenda desarrollar las diferentes caras de la autonomía: económica (con una apuesta autogestiva de producción), cultural (acompañadas de procesos educativos populares y étnicos, por ejemplo), política (bajo la batuta del asamblearismo, la democracia directa y participativa, y principios como la rotatividad, revocabilidad y no centralidad) y pueda superar errores tradicionales de las fuerzas alternativas (con principios antipatriarcales, antiracistas y descentralización); todo esto bajo una perspectiva de abocamiento completo por la comunidad, proyectos que sin embargo solo se dan mientras halla un territorio sobre el cual asentar el proyecto, lo que nos conecta con lo planteado antes: la necesidad de la disputa y defensa del territorio.

Así, como punto de partida para el año que viene, debemos organizar las perspectivas y caminar la defensa del lugar que nuestros pies pisan, y solo con ello, plantear que necesariamente, solo la lucha dará los frutos que los de arriba nos han negado históricamente.

Steven Crux
Enero 2018




1https://www.elespectador.com/noticias/paz/mas-de-120-li...24083

2http://www.contagioradio.com/entre-enero-y-agosto-han-s...5756/

3Para un análisis más detallado, se recomienda el Documento de análisis del PCC sobre cambios en política militar

4https://www.lafm.com.co/nacional/timochenko-saluda-con-...icia/

5http://confidencialcolombia.com/es/1/lo_mas_confidencia...3.htm

6https://www.elespectador.com/noticias/paz/una-implement...23543

image “la defensa del territorio de las comunidades es algo que ya no puede descansar el manos del gobierno”. En la imagen, militares detenidos por la guardía indígena de Nariño, luego de realizar incursiones no deseadas por la comunidad en territorio ancestral 0.06 Mb image El 2018 será un año electoral, y el gran reto para el movimiento libertario inscrito dentro de la lucha social es lograr mantener la independencia mientras se acumulan fuerzas que no se vayan con la coyuntura. 1.01 Mb image “¿Será una combinación territorial-medio ambiental la estrategia que marcará un trabajo libertario como actor político de peso en el país?”. Foto: Revista semana 0.06 Mb

iberia / workplace struggles / news report Thursday January 18, 2018 03:17 byRojoynegro.info

CGT convoca huelga el 9 de febrero y asambleas para decidir un plan de lucha continuado que evite el previsible despido de miles de profesores/as interinos/as andaluces/as.

El acuerdo firmado por la el Ministerio con los sindicatos mayoritarios para la “mejora del empleo público” y con la finalidad de reducir la tasa de temporalidad laboral al 8% puede suponer el despido de miles de profesores y profesoras interinos. Dada la alta tasa de profesorado interino de larga duración en la enseñanza, el acuerdo amenaza con convertirse en un ERE masivo para el profesorado que lleva años trabajando en esos puestos de trabajo.

De esta manera, se conculca el derecho a la estabilidad en el empleo, un componente primordial de la protección de los trabajadoras y trabajadores. La figura del profesorado interino en Andalucía en particular, y en general, en todo el Estado se ha convertido en una figura paradójica. Y ello porque el uso abusivo por parte de la Administración de las contrataciones temporales debido solo en parte -a los recortes en los Presupuestos Generales, ha ocasionado que se empiece a hablar de interino permanente o interino de larga duración. Una auténtica contradicción en términos. En estas condiciones, se pervierte la naturaleza jurídica del funcionario interino y, a partir de ahí, se explica que estos últimos años hayamos visto como el profesorado interino comenzaba a disfrutar de trienios, sexenios y complementos. Cuando hablamos de un profesorado interino que encadena años tras años contratos, no hay razones objetivas para distinguir en términos de derechos entre un funcionario interino y un funcionario de carrera.

CGT considera que los sindicatos de la mesa sectorial andaluza abandonan a su suerte al profesorado interino ante esta grave situación, al plantear movilizaciones para reivindicar unos objetivos que no garantizan la estabilidad del profesorado interino andaluz.

Una de las medidas que, la denominada mayoría sindical, de la Mesa Sectorial defiende es el carácter no eliminatorio de las pruebas selectivas en la fase transitoria (las tres convocatorias). Parece que no van a conseguir dicho objetivo porque el ministro de Educación se ha hecho fuerte en su negativa a este respecto y argumenta, no sin falta de empatía, que se tiene que apostar por la “excelencia del profesorado español y optar por los mejores candidatos”. En todo caso dicho objetivo no garantiza que quienes están se quedan.

Frente a ello, desde CGT planteamos como objetivo más eficaz el que se guarden las notas de convocatoria anteriores. La mayor parte del profesorado interino ha aprobado la fase de oposición en más de una convocatoria; en muchos casos, no son funcionarios debido a la insuficiente y precaria oferta de plazas de las convocatorias pasadas: ¿por qué no exigir la no caducidad, con carácter retroactivo, de las notas de la fase de oposición? ¿Por qué no considerar como aptos en la prueba selectiva a todas y todos aquellos candidatos que hubiesen superado las pruebas en otras convocatorias anteriores? Y más teniendo en cuenta, que en muchos casos la razón primera y fundamental por la que no llegaron al funcionariado es el uso improcedente de la Administración de las contrataciones temporales durante demasiados años. De hecho, la totalidad de las plazas, a excepción de las plazas correspondientes a la tasa de reposición, que se oferta en estos procesos selectivos son plazas de naturaleza estructural y están ocupadas por personal interino.

En otro orden de cosas, el profesorado interino que no haya aprobado ninguna prueba selectiva, ¿no ha mostrado ya de una manera clara y evidente su profesionalidad y aptitudes para el desempeño de la función docente durante sus muchos años de servicio a la Administración? El contrato temporal de profesorado interino solo se justifica de una manera excepcional y en una situación de corta duración. En caso contrario, nos encontramos ante un uso inadecuado de las contrataciones temporales por parte de la Administración. Llegados hasta aquí, parece que la única diferencia esencial entre el profesorado interino y el funcionario de carrera en lo que concierne a su trabajo y a sus derechos - aunque todavía queda camino por andar - es que para el funcionariado interino el despido es muy barato. Hasta ahora la figura del interino ha sido muy cómoda para la Administración, ya que lo ha usado dónde lo ha necesitado y se ha podido cesar sin obligación alguna de indemnizar.

La mayor optatividad en la elección de temas en la oposición tampoco es relevante en la reducción de la precariedad. En cualquier caso, y de mantenerse el carácter eliminatorio de las pruebas de la fase de oposición, se puede terminar favoreciendo, otra vez, los caprichos del azar y no la experiencia y formación de los aspirantes al funcionariado.

El pretendido aumento del peso de la antigüedad en la fase de concurso es engañoso, ya que si aumenta el total que se puede aportar, disminuye el valor de cada año trabajado, pasando de valorase 1 punto a solo 0,7. Además divide a los interinos , ya que favorece a los que tienen más tiempo y perjudica a los que tienen menos años de experiencia. Es decir, tiene el efecto perverso de devaluar el valor de la experiencia y terminar dividiendo al colectivo interino en función de la experiencia acumulada.

Ante esta grave situación en que miles de profesores interinos, unas 20.000 personas, se encuentran ante la amenaza de verse en la calle, CGT exige a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía un acuerdo de estabilidad del profesorado interino que garantice que estos trabajadores/as no pierdan su empleo.

Para ello hemos convocado huelga el próximo 9 de febrero llamamos a asistir a próximas asambleas, que se celebrarán esta semana, a todos el profesorado afectado para decidir un calendario de movilizaciones sostenido – no se descarta la convocatoria de una huelga indefinida - hasta conseguir el objetivo irrenunciable de ¡QUIENES ESTÁN SE QUEDAN!

international / workplace struggles / opinion / analysis Saturday January 13, 2018 00:51 byShawn Hattingh

Mechanisation and automation have been called the Fourth Industrial Revolution. But these are not inevitable or neutral economic realities. They are political weapons of oppression under capitalism. It is a war against the working classes to increase profits. It is no an accident that bosses choose to mechanise and automate in the context of the massive crisis of capitalism.

The political nature of the Fourth Industrial Revolution

by Shawn Hattingh (ZACF)

Mechanisation and automation have been called the Fourth Industrial Revolution. But these are not inevitable or neutral economic realities. They are political weapons of oppression under capitalism. It is a war against the working classes to increase profits. It is no an accident that bosses choose to mechanise and automate in the context of the massive crisis of capitalism.

Recently, the accounting multinational company, Grant Thompson, conducted a study amongst 2500 multinational corporations regarding mechanisation, automation and the introduction of artificial intelligence. Of these companies, 56% said they planned to automate parts of their operations within the next year. Another study by Oxford University was even starker. It stated that 47% of jobs in the United States and possibly 50% of jobs in parts of Africa – including South Africa – could possibly be lost to artificial intelligence, mechanisation and automation in the next two decades. It is clear that if this transpires, the consequences will be dire for workers in Africa – including South Africa – and their ability to organise.

Some people have said that this move to use advanced computers and automation is the ‘Fourth Industrial Revolution’; and that the evitable advance of technology must be accepted. The reality, though, is that automation is not inevitable, but a political choice of the ruling class to wage a war against the working class to increase profits and oppression. It is important to understand how and why growing automation is political, and to do so we need to look at the relations at the heart of capitalism.

Exploitation defines capitalism

Capitalism is a system in which the ruling class, through private property and state ownership, own and control the means of production – in other words the farms, banks, factories, machines, mines and services. They use their control of the means of production and capital to hire workers to produce goods to sell at a profit. In doing so, capitalists also compete with one another in the market. The vast majority of people, the working class, are kept in a position whereby they own very little and are forced to work for the ruling class to survive. The state assists the ruling class to maintain this situation through the law and – when need be – policing.

Workers, however, never get the full value of their labour; bosses only pay workers a small share of the value they produce through wages, and keep the rest that workers produce as profit. It is this exploitation that defines relations between bosses and workers. To keep workers exploited bosses have to try and make them as powerless as possible through oppression. Workers throughout history have collectively resisted and fought to try and win a larger share of the value that they produce in terms of better wages. To try and break this resistance, one weapon capitalists have is to introduce technology like machines and computers.

War through mechanisation

Bosses often choose to introduce mechanisation and automation to drive up profits, because this means they can reduce the workforce, and therefore, have a smaller wage bill and hence more profits. Capitalists, however, will often only mechanise or automate if doing so proves cheaper than continuing with the exiting workforce and levels of workers. So mechanisation and automation is aimed at replacing well-organised workers with machines. Low paid and poorly organised workers, like in sweatshops, are usually not replaced with machines because it is cheaper for bosses to keep on these workers. So mechanisation and automation is an attack generally on more organised and better paid workers.

Linked to this, mechanisation and automation is about disorganising and increasing the oppression of workers. So bosses don’t always introduce all the new technologies that exist or that are possible. They only introduce technology that will drive down wages; or increase oppression and the disorganisation of the working class or both. In many of the companies that choose to mechanise or even automate, there is usually a history of workers organising. Thus, companies mechanise and automate often to try and break organising.

Lessons from the past

We can see how this has worked by looking back at the past. The first machines to be introduced by capitalists into factories took place in 1811 in Britain during what is called the First Industrial Revolution. The machines were introduced so that they could be operated by low paid, unskilled and so easily replaceable workers. Before then skilled craft workers were responsible for spinning and weaving. They were well organised into guilds, and because of their skills they were also well paid – meaning through their wages they were taking a relatively high percentage of the value they produced. To break these workers and their organising, and to drive up profits by lowering wages, bosses began introducing machines that allowed unskilled low paid workers using them to do the weaving and spinning.

The weavers and spinners began resisting being replaced by machines and unskilled workers by entering into factories and breaking the machines. The state then sent the army against them, and implemented the death sentence for workers caught destroying machines. So the state and bosses worked together to smash organised workers, to lower wages and increase profits through introducing machines and unskilled labour. Through this, divisions were also created amongst workers as bosses pitted skilled and unskilled workers against one another – undermining the prospect of united resistance.

Mechanisation and the capitalist crisis

Today we are again seeing a massive increase in mechanisation and automation, the so-called Fourth Industrial Revolution. The aim is again to undermine and prevent workers organising and to drive down wages. It is not an accident that bosses are choosing to mechanise and automate today in the context of a massive capitalist crisis. It is also not an accident they are targeting countries and sectors where there has been a recent history of worker organising.

The new drive to mechanise and automate is a response by corporations to try and increase profits in the capitalist crisis. It is also not a coincidence that multinational companies operating in China are at the forefront of automating and mechanising. This is because in recent years Chinese workers have been organising on a massive scale, and through mechanisation and automation there is an attempt by bosses to break this.

The attempts by bosses, however, to automate and mechanise won’t end the current capitalist crisis. This is because the current crisis is partly due to over-production, something which mechanisation and automation does not address and will possibly make worse. In the past, the job losses due to mechanisation were offset by economic growth which created new jobs. Today capitalism is no longer growing, and mechanisation in this context will lead to greater unemployment. This means there will also be fewer workers to buy goods companies are producing, meaning over-production will remain a problem, which will lead to less profits in the long run for companies involved in manufacturing.

Conclusion

It is clear, therefore, that the mechanisation and automation were are seeing in the so-called Fourth Industrial Revolution is an attack on the organising of workers. It is also clear that workers need to resist mechanisation and automation, as today in the context of a capitalist crisis it offers the working class very little. But to do so, workers are going to have to experiment with new ways of organising, ways that can build unity in a working class that is now defined by mass unemployment, casualization and huge divisions.

Some unions in this context have called for a just transition that will lessen the impact of the so-called Fourth Industrial Revolution on workers. The reality though is, capitalists, states and politicians are not interested in any just transition. This means, as part of fighting the new wave of automation and mechanisation, we have to renew the struggle for revolution to overthrow capitalism and the state. If we don’t, the automation and mechanisation we are seeing today, and will see in the future, will have devastating consequences for the working class, including mass unemployment for large sections of the class (something we already see in South Africa).

Indeed, the problem we see is that mechanisation and automation are not neutral but rather reflect and are used as political weapons of oppression under capitalism. In a different society, mechanisation and automation could have benefits, but under capitalism that is experiencing a massive crisis, for the vast majority of people, it is a living nightmare.

Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Εργατικοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Wednesday January 10, 2018 03:54 byΑντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας

ΟΛΟΙ στη συγκέντρωση που καλεί η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Βιο.Με Αθήνας [1] την Πέμπτη 11 Γενάρη στην Κλαυθμώνος στο Υπουργείο

Ζούμε στο καθεστώς των πλειστηριασμών όπου μια ολόκληρη κοινωνία ανήμπορη να αντιδράσει, παρακολουθεί την ξέφρενη πορεία του χρηματιστηριακού κεφαλαίου των τραπεζών να αρπάξουν και να ρευστοποιήσουν το έχειν και το είναι των φτωχών και εργαζόμενων. Σύμμαχός του σε αυτήν λησταρχική προσπάθεια το κράτος και η κυβέρνηση η οποία με πρόταγμα τα συμφέροντα των τραπεζών πρώτα, επιβάλλει και θεσμοθετεί διευκολύνοντας και νομιμοποιώντας αυτή τη βαρβαρότητα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έρχεται άλλος ένας πλειστηριασμός του αυτοδιαχειριζόμενου εργοστασίου τη ΒΙΟΜΕ την Πέμπτη 11 Γενάρη στη Θεσσαλονίκη.

Αντί να δημευτεί η περιουσία της Φίλκεραμ ΑΕ και ΒΙΟΜΕ ΑΕ για τα τεράστια ποσά που χρωστούν, και να δοθεί στην συνεργατική ΒΙΟΜΕ, αδιαφορούν βάζοντας σε κίνδυνο την ύπαρξη του αυτό διαχειριζόμενου εργοστασίου. Και αν η προηγούμενη κυβέρνηση το 2012 προέβη στη δήμευση ενός οικοπέδου (και άρα εξαιρετέου από τον πλειστηριασμό) αυτή η κυβέρνηση αφήνει τους αλλεπάλληλους πλειστηριασμούς που έρχονται ει βάρος της ΒΙΟΜΕ, νίπτοντας τας χείρας.

Είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους και είναι οι λόγοι που παραθέτουν οι ίδιοι:

«Με συμμετοχή τόσο των εργαζομένων όσο και της κοινωνίας στον έλεγχο της παραγωγής και της διανομής.
Με έλεγχο μέσα από συνελεύσεις όλης της οικονομικής λειτουργίας.
Με απόλυτη ισότητα στις αποφάσεις αφού έχουμε όλοι μια ψήφο.
Με ίσο μεροκάματο για ίσο χρόνο εργασίας.
Με προσανατολισμό της παραγωγής στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και όχι στη συσσώρευση κέρδους.
Αυτά παλεύουμε τόσα χρόνια τώρα. Οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν κάνει αυτά που έχουν υποσχεθεί. Δεν έχουν καταθέσει και καμία πρόταση που να στοιχειοθετείται νομικά, άσχετα με ισχυρισμούς μελών πολιτικών παρατάξεων που τους στηρίζουν. Όσα ισχυρίζονται είναι απλά αποπροσανατολισμός και πολιτική παραφιλολογία που απλά δεν ισχύουν».

ΟΛΟΙ στη συγκέντρωση που καλεί η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Βιο.Με Αθήνας [1] την Πέμπτη 11 Γενάρη στην Κλαυθμώνος στο Υπουργείο

Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας

This page has not been translated into 한국어 yet.

This page can be viewed in
English Italiano Català Ελληνικά Deutsch



Rojava: Mensaje urgente de un compañero anarquista en Afrin

Rojava: Mensaje urgente de un compañero anarquista en Afrin

Workplace struggles

Sun 25 Mar, 10:33

browse text browse image

cebaceb15.jpg image«Προλετάριοι όλω_... Mar 10 15:05 by Σωτήρης Λυκουργιώτης 0 comments

“el anterior año fue de los más trágicos en una guerra perpetua que, parece ser, la elite no quiere acabar contra las pobres”. Foto: Contagia radio imageLa consigna libertaria es no olvidar el año viejo Jan 22 23:38 by Steven Crux 0 comments

cgt_1.png image[Iberia] CGT convoca huelga el 9 de febrero en la enseñanza andaluza Jan 18 03:17 by Rojoynegro.info 0 comments

lead_automation.jpg imageThe political nature of the Fourth Industrial Revolution Jan 13 00:51 by Shawn Hattingh 0 comments

5d8b2c1c45e967e4f7f8557686e98be7.jpg imageΗ ΒΙΟΜΕ κινδυνεύ^... Jan 10 03:54 by Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας 0 comments

460_0___30_0_0_0_0_0_img_0511.jpg imageΕίναι επαναστατι... Jan 08 19:55 by Zaher Baher 0 comments

460_0___30_0_0_0_0_0_resized393d3a8559f207ef470feeea55d0343f.jpg imageΗ ΒΙΟ.ΜΕ. θα μείνει ... Jan 07 03:41 by Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης 0 comments

resized393d3a8559f207ef470feeea55d0343f.jpg imageΣτο πλευρό της ΒΙ ... Jan 06 17:00 by Ομάδα φοιτητών/φοιτητριών 0 comments

8790b33cd8a2f421674de01017d1a2db.jpg imageΗ τρομοκρατία τω_... Dec 25 05:43 by Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης 0 comments

460_0___30_0_0_0_0_0_12038551_1491163201209029_5760855289011874425_n.jpg imageΠαρέμβαση στα Benetton Dec 24 16:20 by ΕΣΕ Ρεθύμνου 0 comments

img_20171215_163946300x225.jpg imageΕπίθεση με μολότ_... Dec 16 17:48 by Ε.Σ.Ε Ιωαννίνων 0 comments

header.jpg imageΔεν είναι ατυχήμ^... Dec 15 17:27 by Πέλοτο 0 comments

ethn_ant2300x180.jpg imageΥπεράσπιση κυρια... Dec 06 20:39 by Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση (ΕΣΕ) Ρεθύμνου 0 comments

textInterview: Alex Pirie Dec 05 19:10 by AWSM 0 comments

7929d203bb9eef73195fa774cc94892d.jpg imageΗ Black Friday βρωμάει! Nov 25 18:16 by ΕΣΕ Ιωαννίνων 0 comments

textWellington Rail Strike Nov 19 18:56 by LAMA 0 comments

textPordenone: welfare aziendale Nov 14 07:12 by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

textNella battaglia dell'acciao GENOVA protagonista contro i LICENZIAMENTI! Nov 07 15:17 by Alternativa Libertaria /fdca 0 comments

cnt.jpg imageCatalogna: “Non è solo questione di ridisegnare un confine” Nov 05 01:22 by José Antonio Gutiérrez D. 0 comments

22894420_334488646961270_2113698137217963_n.jpg imageΚυριακή δεν δουλ^... Nov 03 18:56 by ΕΣΕ Ιωαννίνων / ΕΣΕ Ρεθύμνου 0 comments

1924033_1507295902909617_4635732569287267410_n.jpg imageΙστορίες δυστοπί... Oct 28 16:16 by Vectrum 0 comments

al_logopiccolo.jpg image27 ottobre e 10 novembre : Lavoratrici e lavoratori in sciopero generale Oct 26 02:14 by Segreteria Nazionale 0 comments

textWelfare aziendale - ulteriore strumento per ridurre il costo del lavoro e far avanzare i p... Oct 13 18:30 by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

cgt_1.png image"El 3 de octubre fue huelga general más importante que se ha dado en Catalunya en los últi... Oct 11 16:05 by Mario Hernández 0 comments

dleinfzwaaacr5l_2.jpg imageAfter the 3-O strike, CNT calls for extending the social response Oct 04 07:39 by CNT 0 comments

dleinfzwaaacr5l_1.jpg imageDesprés de la vaga del 3-O, CNT crida a estendre la resposta social Oct 04 07:35 by CNT 0 comments

dleinfzwaaacr5l.jpg imageTras la huelga del 3-O, CNT llama a extender la respuesta social Oct 04 07:34 by CNT 0 comments

dkwkl7w0aawebr.jpg imageHuelga general o paro. ¿A quién conviene la confusión? Oct 03 23:01 by CGT Ensenyament Catalunya 0 comments

dlmbk1w4aan6r6.jpg imageCatalunya: Cobertura 3-O Oct 03 21:36 by ALB 0 comments

dkpromgwaaautal.jpg imageLa Movilización de los Trabajadores Aeroportuarios en Bogotá, Colombia. Sep 30 03:50 by Via Libre Grupo Libertario 0 comments

more >>
© 2005-2018 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]