user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
Search author name words: Larry Gambone

460_0___30_0_0_0_0_0_bakunin.jpg
Διεθνή / Αναρχικό κίνημα / Γνώμη / Ανάλυση Friday March 30, 2018 19:39 by Larry Gambone   image 1 image
Ούτε η ποικιλομορφία του αναρχισμού είναι τόσο κακή. Ο εργαζόμενος πληθυσμός σήμερα είναι πολύ διαφορετικός στη σύστασή του και αυτό που μπορεί να έχει απήχηση σε έναν τομέα μπορεί να μην έχει σε άλλο. Η ποικιλομορφία μας μπορεί, και ορισμένες φορές όντως το κάνει, να αντικατοπτρίζει αυτήν την πολυπλοκότητα. Η σημαντική πτυχή αυτού είναι ότι όλοι οι αναρχικοί συνεργάζονται σε κοινές δομές. Ούτε θα θελήσουν όλοι να ανήκουν στην επαναστατική οργάνωση και ίσως αντιταχθούν στην ιδέα να έχουν μία τέτοια, αλλά εάν είναι προτίθενται να συνεργαστούν και να συνυπάρχουν στις μαζικές οργανώσεις ή στα κοινά μέτωπα, ποιο είναι το πρόβλημα; read full story / add a comment
policebrutality.jpg
north america / mexico / repression / prisoners / opinion / analysis Tuesday July 06, 2010 19:43 by Larry Gambone   text 1 comment (last - sunday august 01, 2010 15:29)   image 1 image
Why the state over-reacted is now being debated. Many people figure they deliberately let the black bloc run free as a rationalization for the billion squandered on “security.” An equal number believe the violence was a warning of what to expect if people react against the coming government cut-backs, the so-called austerity program to destroy workers living standards. Others think that the government does not have such a fine tuned level of control and the police simply went berserk, venting their hatred against those who do not share their anti-democratic sentiments.
read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_59678_chavez0508.jpg
internacional / movimiento anarquista / opinión / análisis Thursday February 25, 2010 06:12 by Larry Gambone   image 1 image
¿Cómo deberían conducirse los anarquistas ante gobiernos revolucionarios o de izquierda populista? ¿Debieran denunciarlos frontalmente? ¿Debieran unirse a sus movimientos? ¿Qué trampas hay que evitar? Estas preguntas son importantes ya que pueblos radicalizados están generando movimientos que están llevando al poder a gobiernos progresistas. Mientras la crisis capitalista se profundiza, es esperable que más movimientos como estos surjan. read full story / add a comment
bakunin.gif
international / anarchist movement / opinion / analysis Tuesday January 05, 2010 07:08 by Larry Gambone   text 10 comments (last - sunday may 08, 2011 04:10)   image 1 image
When looking for new Latin American Anarchist groups, I happened to find a document I think is of importance. "El Anarquismo Revolucionario: origen, evolucion y vigencia..." was written by a Mexican anarchist group called Organizacion Popular Anarquista Revolucionaria (OPAR) They subscribe to "Principled Bakuninism" (Bakuninismo Principista) The following is a brief examination of this tendency. (My Spanish is not the best, my apologies to OPAR if I am misrepresenting them in some way.) read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_img_6971.jpg
nord america / messico / lotte sul territorio / opinione / analisi Monday December 21, 2009 19:32 by Larry Gambone   image 1 image
L'associazionismo di quartiere è un ambito importante per il coinvolgimento degli anarchici. Tra gli organismi a carattere popolare, come i sindacati o le cooperative, queste associazioni sono le più facili in cui inserirsi. La ragione sta nell'assenza di burocrazia o di quel ceto addetto al controllo burocratico con cui ci si ritrova a dover fare i conti in altre situazioni. Le associazioni di quartiere sono luogo naturale per il coinvolgimento di militanti che sono pensionati, studenti, lavoratori in proprio o fruitori dell'assistenza sociale. [English] read full story / add a comment
img_6971.jpg
north america / mexico / community struggles / opinion / analysis Saturday December 19, 2009 05:55 by Larry Gambone   text 7 comments (last - tuesday december 22, 2009 12:18)   image 1 image
The neighborhood association is an important area for anarchist involvement. Of the popular organizations, such as trade unions or cooperatives, these associations are the easiest ones to implant oneself in. The reason is the lack of bureaucracy or controlling bureaucratic caste with which one must struggle in the other institutions. The neighborhood association is a natural place of involvement for militants who are retired, students, self-employed, or on social assistance. [Italiano] read full story / add a comment
59678_chavez0508.jpg
international / anarchist movement / opinion / analysis Saturday February 28, 2009 05:26 by Larry Gambone   text 22 comments (last - friday march 20, 2009 13:24)   image 1 image
How should anarchists relate to revolutionary or left-wing populist governments? Should they denounce them out of hand? Should they join in the movement? What are the traps to avoid? This is an important question as radicalized populations are creating movements which give rise to alleged progressive governments. As capitalism goes into ever-deeper crisis we can expect more of these movements to develop. read full story / add a comment
international / community struggles / opinion / analysis Saturday October 25, 2008 04:34 by Larry Gambone   text 1 comment (last - sunday october 26, 2008 16:47)
Experiences with my neighborhood association and the anarchist potential for these organizations read full story / add a comment
#Nobastan3Causales: seguimos luchando por aborto libre en Chile

Front page

Alan MacSimóin (1957-2018)- Rest In Power

[Colombia] Entre la crisis actual y las posibilidades latentes

Nota sobre o atual cenário da luta de classes no Brasil

Devrimci Anarşist Faaliyet: "The state’s project of eliminating revolutionary opposition hasn’t finished yet"

Μετά την καταστροφή τι;

Aufruf zur Demonstration am 2.9.2018 in Unterlüß "Rheinmetall entwaffnen – Krieg beginnt hier"

Mass protest in central and southern Iraq

Ecology in Democratic Confederalism

[Colombia] Perspectivas sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2018

Call for Solidarity with our Russian Comrades!

8 reasons anarchists are voting Yes to Repeal the hated 8th

Comunicado de CGT sobre la Nakba, 70 años de dolores para el Pueblo Palestino

[ZAD] Les expulsions ont commencé, la zad appelle à se mobiliser

Assassinato Político, Terrorismo de Estado: Marielle Franco, Presente!

La Huelga General del 8 de Marzo, un hito histórico

A intervenção federal no Rio de Janeiro e o xadrez da classe dominante

Halklarla Savaşan Devletler Kaybedecek

Σχετικά με τον εμπρησμό

Ciao, Donato!

[Uruguay] Ante el homicidio de un militante sindical: Marcelo Silvera

[Argentina] Terrorista es el Estado: Comunicado ante el Informe Titulado "RAM"

[Catalunya] Continuisme o ruptura. Sobre les eleccions del 21D

Reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël : de l'huile sur le feu qui brûle la Palestine

Noi comunisti anarchici/libertari nella lotta di classe, nell'Europa del capitale

© 2005-2018 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]