user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.

Over Anarkismo.net

Wie we zijn en waarom we het doen

Anarkismo.net is het resultaat van internationale samenwerking tussen anarchistische organisaties en individuen die het eens zijn met onze redactionele verklaring (zie hieronder). Het heeft als doel de communicatie, de discussie en het debat te bevorderen binnen de globale anarchistische beweging. Het is onze bedoeling om Anarkismo.net uit te bouwen tot een werkelijk globaal en meertalig hulpmiddel.

De site wordt onderhouden door een collectief van afgevaardigden van de anarchistische organisaties die deelnemen aan het project. De volgende organisaties hebben zich akkoord verklaard met onze redactionele verklaring en zijn als dusdanig gemachtigd een vertegenwoordiger af te vaardigen bij het Redactioneel Collectief van Anarkismo.net:

Alternativa Libertaria/FdCA (Italië)
Alternative Libertaire (Frankrijk)
Coordenação Anarquista Brasileira (Brazilië)
Coordination des Groupes Anarchistes (Frankrijk)
Federación Anarquista Uruguaya (Uruguay)
Grupo Anarquista Bifurcación (Colombia)
Grupo Libertario Vía Libre (Colombia)
Humboldt Grassroots (USA)
Libertäre Aktion Winterthur (Zwitserland)
Melbourne Anarchist Communist Group (Australië)
Motmakt (Noorwegen)
Organisation Socialiste Libertaire (Zwitserland)
Workers Solidarity Movement (Ierland)
Zabalaza Anarchist Communist Front (Zuid-Afrika)

Redactionele Verklaring

Wij beschouwen onszelf als anarchisten en plaatsen ons binnen de “platformistische”, anarcho-communistische of “especifista” traditie van het anarchisme. Breed genomen identificeren wij ons met de theoretische basis van deze traditie en de organisatorische praktijk waarvoor ze pleit, maar niet noodzakelijk met al het andere dat ze gedaan of gezegd heeft. Dus dit is een uitgangspunt voor onze politiek, en geen einddoel.

De kernideeën van deze traditie is de nood aan anarchistische politieke organisaties die streven naar

  • Theoretische eenheid
  • Tactische eenheid
  • Collectieve actie en discipline
  • Federalisme.
Het anarchisme zal bereikt worden door de klassenstrijd tussen de grote meerderheid van de maatschappij (de werkende klasse) en de kleine minderheid die momenteel heerst. Een succesvolle revolutie vereist dat anarchistische ideeën de leidende ideeën worden binnen de werkende klasse. Dat zal niet vanzelf gebeuren. Onze rol is van de anarchistische ideeën de leidende te maken, of zoals het soms gezegd wordt, “een leiderschap van ideeën” te worden.

Een belangrijke focus van onze activiteit ligt op het werk binnen de economische organisaties van de werkende klasse (vakbonden, syndicaten, arbeidersorganisaties) waar mogelijk. Daarom wijzen wij standpunten af die zich distantiëren van werken binnen de vakbonden, omdat het als deel van de werkende klasse niet meer dan normaal is dat we ook deel uitmaken van deze massa-organisaties. Daarbinnen vechten wij voor de democratische structuren typisch voor de anarcho-syndicalistische bonden zoals de CNT van de jaren 1930 in Spanje. Niettemin kunnen de vakbonden, hoe revolutionair ook, niet de nood invullen aan anarchistische politieke organisatie(s).

We zien het ook als essentieel om te werken binnen strijden die buiten de bonden en de werkvloer plaatsvinden. Dit omvat de strijd tegen specifieke onderdrukking, imperialisme and ook de strijd van de werkende klasse voor een waardige plaats en omgeving om in te leven. Onze algemene benadering hiervan, zoals bij de vakbonden, is onszelf te betrekken bij en in massabewegingen, om zodoende anarchistische methodes van organisatie, zoals basisdemocratie en directe actie, te promoten.

We verzetten ons actief tegen alle uitingen van vooroordelen binnen de arbeidersbeweging en de maatschappij in het algemeen, en we werken zij aan zij met hen die strijden tegen racisme, sexisme, (religieus) sektarisme en homofobie. Het succes van een revolutie en de succesvolle eliminatie van deze onderdrukkingen, worden bepaald door het bouwen van zulke strijden in de pre-revolutionaire periode. De methodes van strijd die wij voorstaan zijn een voorbereiding op het verlopen van de maatschappij volgens anarchistische en communistische lijnen na de revolutie.

Wij verzetten ons tegen het imperialisme, maar stellen anarchisme in de plaats als alternatief voor het nationalisme. Wij verdedigen anti-imperialistische basisbewegingen ter wijl we toch pleiten voor een anarchistische eerder dan een nationalistische strategie.

Wij zien een behoefte aan anarchistische organisaties die het eens zijn met deze principes om zich te federeren op een internationale basis. Niettemin geloven we dat de mogelijke mate van vereniging en de hoeveelheid energie die erin wordt gestoken, bepaald moet worden door succes van het opbouwen van nationale of regionale organisaties, die zulk internationaal werk mogelijk maken, eerder dan een kwestie van slogans.


Vertalen naar het Nederlands door libertair.platform@gmail.com

© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]