user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.

O Anarkismo.net

Kim jesteśmy i czemu to robimy Anarkismo.net jest efektem współpracy międzynarodowych grup anarchistycznych jak i pojedynczych osób, które zgadzają się z naszym założeniami redakcyjnymi (szczegóły poniżej). Anarkismo ma służyć dalszej komunikacji, debacie i dyskusji w obrębie globalnego ruchu anarchistycznego. Naszą intencją jest stworzenie strony która jest autentycznie globalna i wielojęzyczna. Staramy się ściśle współpracować z istniejącym ruchem anarchistycznym. Wszyscy redagujący ten portal są albo członkami anarchistycznych organizacji albo kolektywów zbliżonych w formie do organizacji.

Założenia redakcyjne

Utożsamiamy się z anarchizmem i tradycją platformistyczną, anarcho-komunizmem i tradycją „Especifista” (południowo-amerykańska forma organizacji zbliżoną do platformy). Szeroko identyfikujemy z teoretyczna podstawą tych tradycji i praktyka organizacyjna jaka za nią przemawia, ale nie koniecznie ze wszystkim co zostało powiedziane czy zrobione, nie jest to ostateczny punkt naszej polityki ale tylko punkt wyjścia.

Podstawowe zasady tradycji, do której się odwołujemy są niezbędne do stworzenia politycznej anarchistycznej organizacji, tej, jaką chcemy rozwinąć:

  • Jedność w zakresie teorii
  • Jedność taktyczna
  • Akcja zbiorowa I dyscyplina
  • Federalizm.

Anarchizm powstaje poprzez walkę klas między większością społeczeństwa (klasą pracującą w szerokim jej pojęciu) oraz niewielką mniejszością która aktualnie sprawuje władzę. Powodzenie rewolucji wymaga aby idee anarchistyczne stały się głównymi ideami wśród klasy pracującej. To nie stanie się spontanicznie. Nasza rola polega na uczynieniu ich głównymi, jak to czasem jest ujmowane ideami nadającymi kierunek rewolucji.

Główna uwaga naszej działalności skupia się na aktywności w obrębie ekonomicznych organizacji klasy pracującej (związki zawodowe, organizacje pracownicze, syndykalistyczne) wszędzie tam gdzie tylko jest taka możliwość. Dlatego też odrzucamy poglądy które sprzeciwiają się działalności związkowej, ponieważ dla nas jako klasy pracującej naturalne jest współuczestnictwo w takich masowych organizacjach. Wewnątrz takich struktur walczymy o demokratyczne zasady typowe dla anarcho-syndykalistycznych związków jak CNT (lata 30 XX). Mimo wszystko, związki nie ważne jak bardzo rewolucyjne nie mogą zastąpić potrzeby politycznej anarchistycznej organizacji.

Niezbędne jest także uczestnictwo w walce poza miejscem pracy czy związkami. To obejmuje sprzeciw i walkę z wszelkimi wymiarami opresji i imperializmu w celu zapewnienia godnego środowiska do życia. Nasze generalne podejście tej kwestii tak samo jak do związków pracowniczych, obejmuje zaangażowanie się różne masowe ruchy i w ich obrębie promowanie anarchistycznych metod organizacji jak demokracja bezpośrednia czy akcja bezpośrednia.

Aktywnie sprzeciwiamy się wszelkim przejawom uprzedzeń wewnątrz ruchu robotniczego jak i całego społeczeństwa, jesteśmy razem z tymi którzy walczą z rasizmem, seksizmem, (religijnym) sekciarstwem czy homofobią. Widzimy sukces rewolucji w udanej eliminacji tych form ucisku co zdeterminowane jest rozpoczęciem walki już w okresie przed-rewolucyjnym. Metody walki jakie popieramy są przygotowaniem do tego na jakich zasadach będzie funkcjonowało społeczeństwo po rewolucji.

Sprzeciwiamy się imperializmowi w zamian tego popieramy anarchizm jako alternatywny cel do nacjonalizmu. Bronimy obywatelski ruch anty-imperialistyczny, wspierając anarchistyczną strategię w opozycji do nacjonalizmu.

Dostrzegamy potrzebę organizacji anarchistycznej takiej która zgadza się z zasadami zrzeszania się na podstawie międzynarodowej. Jednakże wierzymy że osiągany stopień „federacyjności” i wysiłek w to włożony musi być zdeterminowany przez sukces stworzenia krajowych czy regionalnych organizacji będących w stanie uczynić międzynarodową współprace rzeczywistością niż tylko sloganem.

Konkretne cele są zwarte w dokumencie „(goals”).

© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]